top
Podstawowym celem funkcjonowania Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej Nr 21 jest zapewnienie globalnej, optymalnej , świadczonej na najwyższym poziomie pomocy psychologiczno - pedagogicznej dla dzieci i młodzieży uczących się i zamieszkałych na terenie Białołęki.
Ośrodek zatrudnia psychologów, psychoterapeutów, socjoterapeutów, logopedów, pedagogów - terapeutów oraz pedagoga - doradcę zawodowego...
Poradnia służy pomocą, wsparciem i doradztwem (w szerokim rozumieniu tego słowa) dla rodziców i nauczycieli z placówek edukacyjnych z terenu Białołęki oraz dla pedagogów i wychowawców z placówek oświatowo-wychowawczych...
Czytelnia pedagogiczna - co warto wiedzieć o naszych dzieciach, jak utrzymywać z nimi kontakt, słuchać, rozumieć, wychowywać?

Czytelnia Poradni zaprasza...


Serwkom sp. z o.o.
Ministerswo Edukacji Narodowej Mazowieckie Kuratorium Oświaty Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń Biuletyn Informacji Publicznej