3-6 r. ż

 

 

Poradnia świadczy wszechstronną pomoc psychologiczno – pedagogiczną dla dzieci w wieku przedszkolnym (od 3. do 6. r. ż.), które uczęszczają do publicznych i niepublicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w rejonie Białołęki, a także dla dzieci w tym wieku, nieobjętych edukacją przedszkolną, zamieszkałych na terenie Dzielnicy Białołęka.

 

 

 

 

 

 

Formy pomocy oferowane dla dzieci w wieku przedszkolnym:

 • diagnoza psychologiczna, w tym ocena poziomu rozwoju psychomotorycznego, diagnoza nieprawidłowości i zaburzeń rozwojowych, problemów emocjonalno– społecznych (zapisy w sekretariacie Poradni),
 • diagnoza dojrzałości szkolnej (zapisy w sekretariacie Poradni),
 • diagnoza logopedyczna (zapisy w sekretariacie Poradni),
 • terapia logopedyczna (po przeprowadzonej diagnozie logopedycznej, zgodnie z kolejnością na liście oczekujących),
 • diagnoza integracji sensorycznej (na podstawie skierowania od psychologa Poradni Nr 21 po zakończonej diagnozie psychologicznej),
 • terapia integracji sensorycznej (po przeprowadzonej diagnozie integracji sensorycznej, zgodnie z kolejnością na liście oczekujących),
 • trening umiejętności społecznych TUS (zapisy na podstawie skierowania od psychologa Poradni Nr 21 po zakończonej diagnozie psychologicznej, zgodnie z kolejnością na liście oczekujących),
 • terapia ręki (zapisy na podstawie skierowania od psychologa Poradni Nr 21 po zakończonej diagnozie psychologicznej, zgodnie z kolejnością na liście oczekujących),
 • oddziaływania psychoterapeutyczne (zapisy na podstawie skierowania od psychologa Poradni Nr 21 po zakończonej diagnozie psychologicznej, zgodnie z kolejnością na liście oczekujących),
 • grupa optymalnego przygotowania do szkoły – zajęcia ogólnorozwojowe dla dzieci 6-letnich mających trudności w obszarze dojrzałości szkolnej (zapisy na podstawie skierowania od psychologa Poradni Nr 21 po zakończonej diagnozie psychologicznej, zgodnie z kolejnością na liście oczekujących),
 • „Pamiętaczek” – zajęcia dla dzieci 5-6-letnich wspierające rozwój zdolności do zapamiętywania i koncentracji uwagi zapisy na podstawie skierowania od psychologa Poradni Nr 21 po zakończonej diagnozie psychologicznej, zgodnie z kolejnością na liście oczekujących),
 • porady dla rodziców dotyczące m. in. problemów wychowawczych, trudności rozwojowych, edukacyjnych oraz emocjonalno – społecznych dzieci (zapisy w sekretariacie Poradni)
Rozmiar tekstu
Kontrast