Aktualności

Nasza Poradnia realizuje program „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców” Joanny Sakowskiej

 „Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały,  jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły”.

Są to warsztaty przeznaczone dla rodziców, którzy chcą budować dobre relacje ze swoimi dziećmi. Prowadzone są w cyklu 10 spotkań, podczas których poruszane są tematy stawiania granic, wspierania w emocjach, nawiązywania współpracy, budowania poczucia własnej wartości. Rodzice mają możliwość doświadczyć jak w laboratorium i przećwiczyć nowe sposoby reagowania na różne zachowania dzieci.

Spotykamy się co tydzień i aktywnie pracujemy przez 3 godziny

Szczegółowych informacji udzielają:

Joanna Kapciak – j.kapciak@pp-p.waw.pl

Iwona Grymuła – i.grymula@pp-p.waw.pl

Magdalena Ostrowska – m.ostrowska@pp-p.waw.pl

 

* * * * *

 

GRUPA WSPARCIA DLA RODZICÓW DZIECI ZE SPEKTRUM AUTYZMU

Prowadzimy zapisy do grupy Wsparcia dla Rodziców Dzieci ze Spektrum Autyzmu z terenu dzielnicy Białołęka.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt e – mail: a.rozycka@pp-p.waw.pl

j.kapciak@pp-p.waw.pl

 * * * * *

Od dn. 29 lipca do 9 sierpnia 2019 r.

Poradni będzie ZAMKNIĘTA z powodu remontu.

 

* * * * *

 

W okresie wakacyjnym, od 1 lipca do 31 sierpnia 2019 r.

sekretariat Poradni jest otwarty w godzinach 8.00 – 16.00

 

* * * * *

 

Drodzy Rodzice i Uczniowie „podwójnego rocznika”

(III gimnazjum i VIII szkoły podstawowej)

        W ramach grantu Biura Edukacji m. st. Warszawy można na terenie PP-P nr 21, na ul. Marywilskiej 44 do 31 sierpnia 2019 r. przeprowadzić diagnozę skłonności zawodowych metodą Obrazkowego Testu Zawodów Martina Achtnicha (BBT).

Test przyczynia się do podniesienia samowiedzy klienta i ukierunkowania jego wyborów edukacyjno- zawodowych. Określona w badaniu struktura skłonności zawodowych pozwala na rozpoznanie charakteru zawodowego i przewidywanie optymalnego stylu aktywności na rynku pracy.

Dla każdego badanego jest tworzona profesjonalna opinia zawodowa. Badanie trwa ok. 1 godziny.

        W celu przeprowadzenia badania należy zapisać się telefonicznie w PP-P nr 21: 22 814 10 61

na spotkanie z doradcą zawodowym p. Małgorzatą Nowak.

         Z wakacyjnego badania może skorzystać jeszcze 10 uczniów.

Serdecznie zapraszamy!!!

 

* * * * *

 

Zapraszamy na bezpłatne warsztaty psychoedukacyjne dla rodziców dzieci w wieku przedszkolnym

ROLA ZABAWY W ROZWOJU DZIECKA W WIEKU PRZEDSZKOLNYM

 15 czerwca 2019 r. (sobota) godz. 9.00-13.00

W programie:

 • Wpływ zabawy na rozwój dziecka w wieku przedszkolnym i starszym
 • Diagnostyczna i terapeutyczna funkcja zabawy
 • Rodzaje zabaw i przykłady ich wykorzystania w praktyce

Prowadzące: Joanna Mazurkiewicz-Gronowska (psycholog, pedagog specjalny), Grażyna Rembelska (psycholog, psychoterapeuta)

ZAPISY – w sekretariacie Poradni pod numerem tel. (22) 814 10 61/62/63

ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA !!!

 

* * * * *

Informujemy, iż sprawozdanie finansowe Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej nr 21

zostało zamieszczone na stronie Biuletynu Informacji Publicznej DBFO

 

* * * * *

 

Dn. 2 maja 2019 r. Poradnia będzie nieczynna.

Dn. 4 maja 2019 r. sekretariat Poradni będzie nieczynny.

ZA UTRUDNIENIA PRZEPRASZAMY!

 

* * * * *

Pismo Pani Prezydent Renaty Kaznowskiej skierowane do Mazowieckiego Kuratora Oświaty

Pismo do Kuratora Oswiaty

* * * * * 

Lis Prezydenta Warszawy do rodziców

List Prezydenta m.st. Warszawy do rodzicow

Link do ZUS

https://www.zus.pl/wzory-formularzy/zasilki/zasilek-opiekunczy/-/publisher/details/1/oswiadczenie-zas-36/ZAS_36

Wniosek Z-15A o zasiłek opiekuńczy z powodu sprawowania opieki nad dzieckiem:

https://www.zus.pl/wzory-formularzy/zasilki/zasilek-opiekunczy/-/publisher/details/1/wniosek-z-15a/ZUS_Z-15

 

 

* * * * * 

Szanowni Rodzice,

poniżej zamieszczamy pismo od Burmistrza Dzielnicy Białołęka i Zastępcy Burmistrza skierowane do Rodziców dzieci uczęszczających do białołęckich placówek oświatowych (szkół i przedszkoli) w sprawie planowanego strajku nauczycieli. Bardzo prosimy o zapoznanie się z treścią pisma.

Pismo do rodzicow

* * * * * 

Uprzejmie informujemy, że Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 21 uruchamia

dodatkowy dyżur z doradztwa edukacyjno-zawodowego w piątki i soboty do maja 2019 roku.

               Zapisy do doradcy zawodowego – Małgorzaty Skóry

              przez sekretariat, telefon /22/ 814 10 61 do 63, wew. 019

 

* * * * *

 

Zapraszamy Rodziców ósmoklasistów i gimnazjalistów na zajęcia warsztatowo-informacyjne

prowadzone przez doradcę zawodowego

cz. I – pt.: „Moje dziecko wybiera szkołę i zawód”

22 lutego br. (piątek) o godzinie 18.00, sala nr 8 (parter). 

Zapisy przez sekretariat Poradni tel. 22 814 10 61/62/63 wew. 019 – jeszcze trwają. 

Na 12 kwietnia zaplanowana jest II część:

,,Rekrutacja (krok po kroku) w 2019 roku”.

* * * * *

ZAPRASZAMY uczniów klas VI-VII do „AKADEMII Skutecznego Uczenia SIĘ”

(cykl 12 spotkań)

Jeśli chcesz polubić naukę jeszcze bardziej….

Jeśli chcesz rozwinąć własną kreatywność…

Jeśli chcesz uczyć się skutecznie…

Miejsce spotkań: gabinet nr 13

Termin zajęć: poniedziałki w godzinach 18.00 – 18.50

Planowany początek: 11 marca 2019 r. (po zebraniu się grupy)

Prowadzące zajęcia: Anna Krawczyk–Serwatka, Magdalena Ostrowska

Zgłoszenia: w sekretariacie Poradni pod nr: 22 814 10 61/62/63 wew. 019

* * * * *

 NOWE OFERTY PRACY

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 21 w Warszawie przyjmie do pracy psychologa w wymiarze 1 etat oraz w wymiarze 0,5 etatu; umowa do 31.08.2019 roku. Konieczne przygotowanie pedagogiczne, praktyczna znajomość narzędzi diagnostycznych (Stanford-Binet, IDS, WSC-R), stopień awansu zawodowego: minimum nauczyciel kontraktowy.

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 21 w Warszawie poszukuje do pracy terapeuty integracji sensorycznej, w wymiarze 0,5 etatu, umowa do 31 sierpnia 2019 roku. Konieczne przygotowanie pedagogiczne, stopień awansu zawodowego: minimum nauczyciel kontraktowy.

Oferty prosimy wysyłać na adres: info@pp-p.waw.pl

Kandydat przesyłający CV winien umieścić klauzulę informacyjną w dokumencie CV.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji na stanowisko …………… przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną Nr 21,  ul. Marywilska 44, 03-042 Warszawa, zgodnie z art. 6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. RODO (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119.).

Wszystkie CV bez powyższej klauzuli zgody na przetwarzanie danych nie będą brane pod uwagę w procesie rekrutacji prowadzonej przez Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej Nr 21,  ul. Marywilska 44, 03-042 Warszawa i będą usuwane z bazy administratora tj.  Dyrektora Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej Nr 21,  ul. Marywilska 44, 03-042 Warszawa.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KANDYDATÓW DO PRACY

W PORADNIA PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNA NR 21,

MARYWILSKA 44, 03-042 WARSZAWA,

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej Nr 21, Marywilska 44, 03-042 Warszawa, , telefon: (+48) 22 814 10 61, e-mail: info@pp-p.waw.pl
 2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych:inspektor@pp-p.waw.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacji, na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody. Udzielona zgoda będzie podstawą przetwarzania dodatkowych danych zawartych w złożonych przez Panią/Pana dokumentach.
 4. Pani/Pana dane osobowe, po wyrażeniu przez Panią/Pana zgody, będą przetwarzane na podstawie przepisów Kodeksu pracy, ustawy Karta Nauczyciela oraz rozporządzeń wykonawczych*.
 5. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, w której Pani/Pan będzie brał/a udział.
 6. Udostępnione dane nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.

Przekazane na potrzeby niniejszej rekrutacji Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do momentu ewentualnego wycofania przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych w procesie rekrutacji, nie dłużej jednak niż przez okres czterech miesięcy. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane na podstawie odrębnej zgody do celów przyszłych rekrutacji na to samo stanowisko lub inne stanowiska w Dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej Nr 21,  ul. Marywilska 44, 03-042 Warszawa.

 1. Przysługuje Pani/Panu prawo do dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 2. W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Administratora Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 3. Udostępnione dane nie będą podlegały profilowaniu i przenoszeniu.

*W przypadku pracowników obsługi będą dotyczyły przepisy kodeksu pracy oraz ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902 ze zm.),

* * * * *

ORZECZNICTWO – AUTYZM I ZESPÓŁ ASPERGERA

Informujemy, że od 1 lutego 2019 r. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 21, zgodnie ze wskazaniem Mazowieckiego Kuratora Oświaty,  będzie prowadzić orzecznictwo dla dzieci i młodzieży z autyzmem, w tym Zespołem Aspergera z rejonu działania Poradni tj. dzieci z przedszkoli i uczniów szkół z Dzielnicy Białołęka oraz dzieci mieszkających w Dzielnicy Białołęka, a nie uczęszczających do placówek oświatowych.

Sprawy rozpoczęte przed dniem 01.02.2019 r. w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 10, ul. Wrzeciono 24 zostaną tam zakończone.

Od dn. 1 lutego 2019 r. w celu uzyskania lub aktualizacji orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na autyzm i Zespół Aspergera prosimy zgłaszać się do psychologów tutejszej Poradni – zapisy przez sekretariat

tel. 22 814 10 61/62/63 wew. 019.

* * * * *

UWAGA – ZMIANA TERMINU WARSZTATÓW!

Zapraszamy na bezpłatne Warsztaty dla Rodziców  na terenie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej nr 21 w Warszawie

AKADEMIA WSPÓŁCZESNEGO RODZICA „ DOMOWE ZABAWY LOGOPEDYCZNE ”

CZYLI JAK STYMULOWAĆ MOWĘ DZIECKA OD URODZENIA DO 3 ROKU ŻYCIA?

W programie:

* zapoznanie z rozwojem mowy dziecka

* logopedyczne fakty i mity

* praktyczne ćwiczenia pozwalające na rozwinięcie mowy malucha

Kiedy?  09.03.2019 r.

Jak długo? 4 godziny

O której? 8:00-12:00

Dla kogo? Dla rodziców dzieci od urodzenia do 3 r. ż

Gdzie? – sala nr 8

Kto Prowadzi? mgr Edyta Piwnicka-Panfil- neurologopeda, terapeuta SI

Zapisy w sekretariacie Poradni pod nr 22 814 10 61/62/63 wew.019. Ilość miejsc ograniczona!!!

* * * * *

Zapraszamy na zajęcia warsztatowe dla nauczycieli i terapeutów:

„Rozwijanie umiejętności dodawania i odejmowania u  dzieci z klas I – III z zastosowaniem gier edukacyjnych”

Tematyka:

 • szybkie treningi w utrwalaniu pamięciowym wyników w zakresie 10;
 • opanowanie pełnej dziesiątki jako podstawa;
 • przekraczanie progu dziesiątkowego w dodawaniu i odejmowaniu liczby jednocyfrowej;
 • przekraczanie progu dziesiątkowego w dodawaniu i odejmowaniu liczb dwucyfrowych;
 • zastosowanie gier edukacyjnych w utrwalaniu ćwiczonych umiejętności.

Adresaci: nauczyciele nauczania początkowego, pedagodzy – terapeuci, pedagodzy wspomagający

Prowadząca: Ewa Sadłowska, pedagog – terapeuta

Miejsce: Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna Nr 21

Termin: 12.01.2019 r. (sobota), godz.: 9:00 – 12:00

Sposób zapisu: Przez sekretariat Poradni, tel. 22 814 10 61/62/63 wew. 019. Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

* * * * *

24 i 31. grudnia 2018 r. sekretariat poradni będzie czynny w godzinach 8.00 – 12.00

* * * * *

Dn. 18. grudnia 20-18 (wtorek) Poradnia będzie nieczynna z powodu szkolenia pracowników pedagogicznych i pracowników administracji.

Za utrudnienia przepraszamy!

* * * * *

Przedszkola Terapeutyczne Dobry Start zapraszają na szkolenie:

PODSTAWOWE ZAGADNIENIA TERAPII BEHAWIORALNEJ W PRACY Z DZIECKIEM Z AUTYZMEM

Termin: 8 grudnia 2018 r., godz. 9.00 – 14.00

Miejsce: Przedszkole Terapeutyczne „Dobry Start” Warszawa, ul. Internetowa 33

Adresaci: Rodzice, Terapeuci pracujący z dziećmi z zaburzeniami rozwojowymi

Szkolenie bezpłatne – ilość miejsc ograniczona – zapisy pod nr: 532 429 355

* * * * *

ZAPRASZAMY NA BEZPŁATNĄ PSYCHOTERAPIĘ GRUPOWĄ DLA RODZICÓW Z TERENU BIAŁOŁĘKI

Prowadzące: mgr Anna Szymczak, mgr Ewa Surowiec

Zgłoszenia: mailem na adres: a.szymczak@pp-p.waw.pl lub telefonicznie do sekretariatu tel. 22 814 10 61/62/63

Przed rozpoczęciem udziału w psychoterapii odbywają się konsultacje z terapeutami, które umawiane są indywidualnie z osobami chętnymi.

 

* * * * *

 

                                                                                                         

Minister Edukacji Narodowej                                                                           Główny Inspektor Sanitarny
ANNA ZALEWSKA                                                                                           JAROSŁAW PINKAS

     

Warszawa, 8 listopada 2018 roku

Szanowni Państwo,

Rodzice i Opiekunowie,

w poczuciu odpowiedzialności za zdrowie dzieci i młodzieży zwracamy się do Państwa z gorącym apelem o docenienie wagi problemu, jakim jest zabezpieczenie Państwa Dziecka przed skutkami zachorowań na choroby zakaźne.

W Europie szczepienia ochronne są prowadzone od ponad 200 lat. W ostatnich dziesięcioleciach w dużym stopniu przyczyniły się one do spadku zachorowań na choroby zakaźne, co znacząco wpłynęło na poprawę sytuacji epidemiologicznej. Tak niski poziom zachorowań zawdzięczamy wysokiej wyszczepialności społeczeństwa w latach 90. XX w., utrzymującej się na poziomie 95-98%. Niepokoją zatem ostatnie dane, które wskazują, że spada liczba osób poddających się szczepieniom przy jednoczesnym wzroście osób uchylających się od nich i wyrażających negatywne opinie na temat szczepionek.

Pragniemy zwrócić uwagę na dramatyczny wzrost liczby zachorowań na odrę w Europie, który obecnie obserwujemy. Od stycznia do września 2018 roku odnotowano ponad 52 tys. przypadków odry. Do 5 października 2018 r. najwięcej zachorowań zarejestrowano w Rumunii (5 100 przypadków), Francji (2 702), Grecji (2 290) oraz we Włoszech (2 248). W krajach spoza UE najwięcej zachorowań odnotowuje się na Ukrainie – ponad 32 tys. przypadków. Problem odry występuje również w Czechach, Niemczech, Bułgarii, na Węgrzech, Słowacji, Litwie i Łotwie. Na ten obraz nakłada się sytuacja w naszym kraju. Według najnowszych danych od 1 stycznia do 30 października 2018 r. w Polsce zarejestrowano 144 przypadki zachorowań na odrę. W analogicznym okresie roku 2017 zgłoszono ich 59. Liczby te jednoznacznie wskazują na fakt niezwykle dynamicznego rozprzestrzeniania się choroby. W związku z rosnącym zagrożeniem zdrowia dzieci i młodzieży z pewnością jest to dobry czas, żeby zwrócić szczególną uwagę na kwestie profilaktyki chorób zakaźnych poprzez realizację szczepień obowiązkowych.

Pamiętajmy, że w każdej chwili możemy zetknąć się z patogenem wywołującym niebezpieczną infekcję. Odra jest groźna nie tylko z powodu bezpośrednich skutków zachorowania, ale również ze względu na występowanie ciężkich powikłań, które w skrajnych przypadkach mogą prowadzić do śmierci. Szczególnie zagrożone są osoby niezaszczepione, w tym dzieci do 13. miesiąca życia oraz inne osoby z obniżoną odpornością.

Dzięki szczepieniom udało się zmniejszyć liczbę zachorowań na wiele chorób, a niektóre z nich całkowicie wyeliminować. Poddanie dzieci szczepieniom ochronnym jest gwarancją ich bezpieczeństwa. Zapewnia także ochronę osobom niezaszczepionym z powodu wskazań medycznych.

Mając na uwadze doniosłość problemu, zwracamy się do Państwa z gorącym apelem, abyście jako Rodzicie odpowiedzialni za zdrowie swoich dzieci wyciągnęli odpowiednie wnioski z obecnej sytuacji epidemiologicznej. Ważne, aby pamiętali Państwo, że pochopna decyzja odmowy poddania dzieci szczepieniom ochronnym może skutkować poważnymi konsekwencjami zdrowotnymi związanymi
z powikłaniami chorób zakaźnych takich jak odra.

Licząc na Państwa rozwagę, prosimy o uważne dokonanie wyboru i podjęcie decyzji w myśl tak aktualnego obecnie powiedzenia „lepiej zapobiegać niż leczyć”.

Z wyrazami szacunku

Anna Zalewska                                               Jarosław Pinkas
Minister Edukacji Narodowej                    Główny Inspektor Sanitarny

* * * * *
ZAPRASZAMY NA
Warsztat dla rodziców z terapeutami Integracji Sensorycznej

TRENING WYCISZAJĄCY SYSTEM NERWOWY DZIECKA

W programie:

 • Techniki wyciszające system nerwowy dziecka
 • Sposoby wygaszania nadwrażliwości dotykowej, słuchowej i węchowej

Podczas spotkania rodzice dowiedzą się:

 • jaki wpływ mają dysfunkcje SI związane z odbiorem i przetwarzaniem bodźców sensorycznych na rozwój zdolności do koncentracji uwagi i uczenia się zachowania celowego,
 • co może robić rodzic, by stymulować ten rozwój w warunkach domowych.

TERMIN: 08.12.2018 /sobota/. – godz. 09.00-13.00

MIEJSCE: Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna nr 21, Marywilska 44, pok. 8 (parter)

ZAPISY: telefonicznie – w sekretariacie Poradni tel. 22 814 10 61

PROWADZĄCE: Stanisława Nowak – terapeuta SI, pedagog

Monika Konopka – terapeuta SI, pedagog

 

* * * * *

To cykl kameralnych 10 spotkań, podczas  których dowiesz się i doświadczysz:

 • Jak stawiać GRANICE i co robić zamiast KARANIA
 • Jak wspierać dziecko, by radziło sobie z EMOCJAMI
 • Jak SŁUCHAĆ i zachęcać do WSPÓŁPRACY
 • Jak rozwiązywać KONFLIKTY, by nikogo nie ranić
 • Jak rozwijać SAMODZIELNOŚĆ dziecka
 • Jak pomóc dziecku BYĆ SOBĄ

Warsztaty będą się odbywać w czwartki w godzinach 17.00- 20.00 w PP-P Nr 21

Zapisy w sekretariacie Poradni osobiście lub telefonicznie pod numerem: 22 814 10 61/62 wew. 019

Prowadzące: Joanna Kapciak i Iwona Grymuła

* * * * * 

Zmiany w przepisach  o ochronie danych osobowych

Co to jest RODO?

Jest to powszechnie używany skrót „Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. z dnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Jaki jest cel RODO?

Cele reformy ochrony danych osobowych w Unii Europejskiej i zmiany systemu źródeł prawa:

 • harmonizacja przepisów w UE, wypracowanie mechanizmu spójności,
 • wprowadzenie równorzędnego ale podwyższonego stopnia ochrony danych we wszystkich państwach członkowskich UE,
 • zachowanie swobody przepływu danych osobowych w ramach UE,
 • dostosowanie przepisów do rozwoju nowych technologii przetwarzania danych osobowych,
 • potrzeba zagwarantowania wysokiego standardu prawa do ochrony danych osobowych zaliczanego do fundamentalnych praw i wolności.

Od kiedy obowiązują zmiany?   RODO stosujemy od 25.05.2018 r.

Informacje, w jaki sposób chronimy i przetwarzamy Państwa dane osobowe

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej Nr 21, Marywilska 44, 03-042 Warszawa, , telefon: (+48) 22 814 10 61, e-mail: info@pp-p.waw.pl
 2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: inspektor@pp-p.waw.pl

Celem RODO jest zapewnienie każdej osobie możliwości ochrony jej praw i wolności oraz zapewnienie kontroli nad przetwarzaniem należących do niej danych.

W tym celu mogą Państwo skorzystać ze swoich praw:

 • prawa dostępu do danych– osoba, której dane dotyczą ma prawo do otrzymania informacji m.in. jakie jej dane Administrator przetwarza, w jakich celach są one przetwarzane, oraz uzyskania ich kopii. Mogą Państwo zwrócić się do Administratora z wnioskiem o otrzymanie informacji ( wniosek dostępny w siedzibie Administratora)
 • prawa do usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym)– osoba, której dane dotyczą może wskazać zakres i okoliczności uzasadniające wnioskowane usunięcie danych  np. dane nie są już niezbędne do realizacji celów, dla których zostały zebrane, a nie występują podstawy prawne do  dalszego przetwarzania danych, dane są przetwarzane niezgodnie z prawem.
 • Prawo do usunięcia danych może być zrealizowane w przypadkach, gdy Administrator nie ma podstaw prawnych do przetwarzania danych. Zwracamy uwagę, że jeżeli przetwarzanie danych jest niezbędne realizacji obowiązku prawnego to dane osobowe nie mogą zostać usunięte.
 • prawa do przenoszenia danych– osoba, której dane dotyczą ma prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe jej dotyczące, które dostarczyła Administratorowi. Wniosek o przeniesienie danych może złożyć osoba, której dane dotyczą. Informacja przekazywana będzie w formie pliku przekazywanego na zabezpieczonej hasłem płycie CD.
 • prawa do ograniczenia przetwarzania danych– osoba, której dane dotyczą wskazuje, że wystąpiły przesłanki określone w art. 18 RODO dla ograniczenia przetwarzania jej danych np.  Administrator nie potrzebuje pewnych danych, nie występują przesłanki do dalszego ich przetwarzania a osoba, której dane dotyczą wnosi o wstrzymanie operacji na danych lub nieusuwanie danych. Każdy wniosek o ograniczenie przetwarzania danych będzie wymagał indywidualnego rozpatrzenia pod względem istniejących podstaw dla przetwarzania danych, celu i zakresu ich przetwarzanych.
 • prawo do sprostowania danych– w każdym momencie, gdy zajdzie taka potrzeba osoba, której dane dotyczą informuje Administrator o zmianie swoich danych osobowych. Mogą Państwo zwrócić się do Administratora z prośbą o sprostowanie nieprawidłowych, czy uzupełnienie niekompletnych danych osobowych.
 • prawo sprzeciwu – sprzeciw wobec przetwarzania danych można złożyć np. w placówce Administratora, listownie na adres Administratora. Administratorowi nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. To sam administrator odpowiada za wykazanie, że jego ważne prawnie uzasadnione interesy mają nadrzędny charakter wobec interesów lub podstawowych praw i wolności osoby, której dane dotyczą. W takiej sytuacji, po rozpatrzeniu Państwa wniosku, nie będziemy już mogli przetwarzać danych osobowych objętych sprzeciwem na tej podstawie, chyba że wykażemy, iż istnieją: 1) ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania danych, które według prawa uznaje się za nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności lub 2) podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 • Skarga Mają Państwo prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu :

 • świadczenia pomocy psychologiczno – pedagogicznej dzieciom i młodzieży, uczęszczającym do szkół i przedszkoli z rejonu Dzielnicy Białołęka, a także dzieciom zamieszkałym w Dzielnicy Białołęka, nieobjętym edukacją przedszkolną.
 • udzielania pomocy w wyborze kierunku kształcenia i zawodu,
 • udzielania rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej, związanej z wychowywaniem i kształceniem dzieci i młodzieży,
 • wspomagania przedszkoli, szkół i placówek w zakresie realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych
 • wykonania przez Administratora obowiązków informacyjnych, archiwizacyjnych i statystycznych wynikających z ustawy Prawo o oświatowe i ustawa o systemie oświaty.

Zgodnie z art.  8  ust 1 RODO

„Warunki wyrażenia zgody przez dziecko w przypadku usług społeczeństwa informacyjnego

 1. Jeżeli zastosowanie ma art. 6 ust. 1 lit. a), w przypadku usług społeczeństwa informacyjnego oferowanych bezpośrednio dziecku, zgodne z prawem jest przetwarzanie danych osobowych dziecka, które ukończyło 16 lat. Jeżeli dziecko nie ukończyło 16 lat, takie przetwarzanie jest zgodne z prawem wyłącznie w przypadkach, gdy zgodę wyraziła lub zaaprobowała ją osoba sprawująca władzę rodzicielską lub opiekę nad dzieckiem oraz wyłącznie w zakresie wyrażonej zgody”.

Kandydat przesyłający CV winien umieścić klauzulę informacyjną w dokumencie CV.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji na stanowisko …………… przez Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej Nr 21,  ul. Marywilska 44, 03-042 Warszawa zgodnie z art. 6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. RODO (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119.) od dnia wejścia w życie w/w rozporządzenia .

Wszystkie CV bez powyższej klauzuli zgody na przetwarzanie danych nie będą brane pod uwagę w procesie rekrutacji prowadzonej przez Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej Nr 21,  ul. Marywilska 44, 03-042 Warszawa i będą usuwane z bazy administratora tj.  Dyrektora Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej Nr 21,  ul. Marywilska 44, 03-042 Warszawa

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KANDYDATÓW DO PRACY

W PORADNIA PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNA NR 21,

MARYWILSKA 44, 03-042 WARSZAWA,

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej Nr 21, Marywilska 44, 03-042 Warszawa, , telefon: (+48) 22 814 10 61, e-mail: info@pp-p.waw.pl
 2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych:inspektor@pp-p.waw.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacji, na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody. Udzielona zgoda będzie podstawą przetwarzania dodatkowych danych zawartych w złożonych przez Panią/Pana dokumentach.
 4. Pani/Pana dane osobowe, po wyrażeniu przez Panią/Pana zgody, będą przetwarzane na podstawie przepisów Kodeksu pracy, ustawy Karta Nauczyciela oraz rozporządzeń wykonawczych*.
 5. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, w której Pani/Pan będzie brał/a udział.
 6. Udostępnione dane nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.

Przekazane na potrzeby niniejszej rekrutacji Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do momentu ewentualnego wycofania przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych w procesie rekrutacji, nie dłużej jednak niż przez okres czterech miesięcy. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane na podstawie odrębnej zgody do celów przyszłych rekrutacji na to samo stanowisko lub inne stanowiska w Dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej Nr 21,  ul. Marywilska 44, 03-042 Warszawa.

 1. Przysługuje Pani/Panu prawo do dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 2. W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Administratora Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 3. Udostępnione dane nie będą podlegały profilowaniu i przenoszeniu.

*W przypadku pracowników obsługi będą dotyczyły przepisy kodeksu pracy oraz ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902 ze zm.),

Shot of a smiling girl enjoying a sensory therapy on a swing while her physiotherapist assisting her
Warsztat dla rodziców z terapeutą Integracji Sensorycznej 
TRENING WYCISZAJĄCY SYSTEM NERWOWY DZIECKA

 

W programie:

 • Techniki wyciszające system nerwowy dziecka
 • Sposoby wygaszania nadwrażliwości dotykowej, słuchowej i węchowej

Podczas spotkania rodzice dowiedzą się:

 • jaki wpływ mają dysfunkcje SI związane z odbiorem i przetwarzaniem bodźców sensorycznych na rozwój zdolności do koncentracji uwagi i uczenia się zachowania celowego,
 • co może robić rodzic, by stymulować ten rozwój w warunkach domowych.

TERMIN: 23.06.2018 /sobota/. – godz. 09.00-13.00

MIEJSCE: Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna nr 21, Marywilska 44, pok. 8 (parter)

ZAPISY: telefonicznie – w sekretariacie Poradni tel. 22 814 10 61

PROWADZĄCE: Stanisława Nowak – terapeuta SI, pedagog; Monika Konopka – terapeuta SI, pedagog

Zapraszamy do wzięcia udziału w bezpłatnym warsztacie dla rodziców „Emocje małego dziecka”

Chcesz wiedzieć, czym są emocje małego dziecka?

 • Jak możesz na nie reagować?
 • Jak pomagać maluchowi przeżywać emocje w różnych trudnych sytuacjach?
 • Jak wspierać dziecko w wyrażaniu emocji, by budować u niego poczucie bezpieczeństwa i poczucie własnej wartości?

Warsztat skierowany jest do rodziców dzieci w wieku 0-6 lat, które mieszkają na Białołęce lub uczęszczają do żłobków i przedszkoli z terenu dzielnicy.

Spotkanie jest nieodpłatne dla uczestników. Zgłoszenia wyłącznie telefoniczne, nr tel. 502-267-720

Termin: 11 czerwca, godz. 16.15 – 18.15

Miejsce: Żłobek nr 36, ul. Strumykowa 18

Warsztat zorganizowano w ramach projektu „Profilaktyka przemocy wobec dzieci w dzielnicy Białołęka finansowanego ze środków Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy.

 
Zapraszamy uczniów ostatnich klas szkół podstawowych, gimnazjów oraz liceów na indywidualne konsultacje z doradcami zawodowymi. Zapisy przez sekretariat.
W dniach 1, 2 i 3 maja 2018 Poradnia będzie zamknięta.

 

 

 

 

Radosnych Świąt Bożego Narodzenia, miłości i rodzinnego ciepła przy wigilijnym stole oraz realizacji wszystkich planów i spełnienia marzeń w Nowym 2018 Roku – Dzieciom, Młodzieży, Rodzicom i Nauczycielom, a także wszystkim naszym Współpracownikom

życzy zespół Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej Nr 21

 

 

 

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 21 jest członkiem Warszawskiej Sieci Pomocy Dzieciom, która świadczy pomoc w placówkach zlokalizowanych we wszystkich dzielnicach miasta stołecznego Warszawy.

Warszawska Sieć Pomocy Dzieciom świadczy pomoc w zakresie:

 • diagnozy i interwencji w przypadkach podejrzenia wykorzystywania seksualnego dzieci,
 • pomocy psychologicznej dzieciom wykorzystywanym seksualnie,
 • wsparcia rodziny, w której doszło do wykorzystania seksualnego,
 • pomocy rodzicom i profesjonalistom w sytuacjach podejrzenia wykorzystywania seksualnego dzieci.

Jak się zgłosić?

Opieką obejmujemy dzieci i młodzież z terenu dzielnicy Białołęka. Wystarczy zadzwonić do Poradni i poprosić o kontakt z osobą odpowiedzialną za pomoc dzieciom wykorzystywanym seksualnie. Zostanie wyznaczony termin pierwszej konsultacji, w czasie której będzie możliwość porozmawiania o obawach, podejrzeniach lub faktach dotyczących wykorzystania seksualnego dziecka. W Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 21 osobami, które udzielają pomocy dzieciom i młodzieży z podejrzeniem wykorzystywania seksualnego oraz ich rodzinom jest mgr Dorota Rokicka oraz dr Hanna Elżanowska. Konsultacje są możliwe po wcześniejszym telefonicznym umówieniu wizyty.

 

Mazowiecki Informator dla Rodziców i Opiekunów Dziecka z Niepełnosprawnością
Z inicjatywy Wojewody Mazowieckiego powstała publikacja skierowana do rodziców dziecka, u którego stwierdzono ciężkie i nieodwracalne upośledzenie lub nieuleczalną chorobę oraz do opiekunów wychowujących dziecko z niepełnosprawnością. Poniżej podajemy link do elektronicznej wersji informatora dostępnej na stronie Kuratorium Oświaty.

http://www.kuratorium.waw.pl/pl/rodzice-i-uczniowie/informacje-biezace/12068,Mazowiecki-Informator-dla-Rodzicow-i-Opiekunow-Dziecka-z-Niepelnosprawnoscia.html?search=991178343

 

 

Zapraszamy na warsztat dla rodziców z terapeutą integracji sensorycznej:

TRENING WYCISZAJĄCY SYSTEM NERWOWY DZIECKA

Warsztat przeznaczony jest dla rodziców dzieci wymagających wsparcia terapeuty integracji sensorycznej. W programie: techniki wyciszające system nerwowy dziecka, sposoby wygaszania nadwrażliwości dotykowej, słuchowej i węchowej. Podczas spotkania rodzice dowiedzą się:

 • jaki wpływ mają dysfunkcje SI związane z odbiorem i przetwarzaniem bodźców sensorycznych na rozwój zdolności do koncentracji uwagi i uczenia się zachowania celowego,
 • co może robić rodzic, by stymulować ten rozwój w warunkach domowych. TERMIN: 13.12.2017. – godz. 17.30 – 19.30. MIEJSCE: Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna nr 21, Marywilska  44, pok. 8 (parter). ZAPISY: telefonicznie – w sekretariacie Poradni tel. 22 814 10 61 PROWADZĄCE: Stanisława Nowak – terapeuta SI, pedagog, Monika Konopka – terapeuta SI, pedagog.

 

 20-lecie PORADNI PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNEJ nr 21

Dnia 7. listopada 2017 r. w Białołęckim Ośrodku Kultury świętowaliśmy 20-lecie naszej Poradni. Uroczystość swoim udziałem uświetnili Przedstawiciele Biura Edukacji, Naczelnik Wydziału Oświaty i Wychowania Dzielnicy Białołęka, Pani Joanna Lubbe, Reprezentanci warszawskiego Kuratorium, Prezes oddziału ZNP, a także Dyrektorzy białołęckich szkół i placówek oraz Dyrektorzy warszawskich poradni psychologiczno-pedagogicznych. Podczas uroczystości nasi Goście mieli okazję zapoznać się z historią placówki, jej rozwojem oraz szeroką i wciąż wzbogacaną aktualną ofertą. Pani Dyrektor przedstawiła także cały Zespół Poradni, dziękując wszystkim pracownikom za codzienną pracę i zaangażowanie w sprawne funkcjonowanie placówki oraz w szeroko rozumianą pomoc psychologiczno – pedagogiczną dziecku, rodzinie i szkole. Wyświetlona została prezentacja, która w lekkiej, skrótowej formie przybliżyła zebranym specyfikę działań, zajęć i form pomocy prowadzonych w Poradni przez poszczególne zespoły specjalistów.

 

 Z okazji Dnia Edukacji Narodowej, wszystkim Nauczycielom i Pracownikom Oświaty składamy najserdeczniejsze życzenia. Dziękujemy z serce, cierpliwość i zaangażowanie, za codzienny wysiłek i trud wkładany w edukację oraz wychowanie dzieci i młodzieży!

14. października 2017 r.

 

 „DOMOWE ZABAWY LOGOPEDYCZNE”

CZYLI JAK STYMULOWAĆ MOWĘ DZIECKA OD URODZENIA DO 3 ROKU ŻYCIA?

Zapraszamy na bezpłatne warsztaty dla Rodziców dzieci od urodzenia do 3. roku życia, które odbędą się dn. 21.10.2017 r. w godzinach 9.00 – 11.00  na terenie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej nr 21 w Warszawie w sali nr 8, w ramach AKADEMII WSPÓŁCZESNEGO RODZICA.

W programie: zapoznanie z rozwojem mowy dziecka, logopedyczne fakty i mity, praktyczne ćwiczenia pozwalające na rozwinięcie mowy malucha. Prowadząca: Edyta Piwnicka – Panfil – neurologopeda, terapeuta SI.

Zapisy w sekretariacie Poradni pod nr 22-814-10-61 wew. 019

Ilość miejsc ograniczona!!!

 

  WOLNE MIEJSCA NA ZAJĘCIACH LEGO-MAT

Informujemy, że są jeszcze wolne miejsca na grupowych zajęciach „Lego-mat”, skierowanych do uczniów klas młodszych szkoły podstawowej (I – II) przejawiających zwiększone zainteresowanie matematyką, uzdolnionych matematycznie.

Opis zajęć:

Praca ze specjalnie dobranym zestawem klocków Lego, mająca zachęcić dzieci do poszerzania ich słownictwa, czytania, myślenia zarówno matematycznego jak i naukowego, komunikowania się, słuchania i mówienia językiem matematycznym. Bardzo istotnym elementem zajęć będzie rozpoznawanie problemów oraz precyzja i wytrwałość w poszukiwaniu rozwiązań, a także nauka współpracy z rówieśnikami.

Częstotliwość: 1 godzina w tygodniu – piątek od 15:00 do 16:00 ( pokój 106)

Osoby zainteresowane udziałem w zajęciach prosimy o kontakt telefoniczny z sekretariatem Poradni pod numerem: 22 814 10 61

Ilość miejsc ograniczona!

 

  WOLNE MIEJSCA NA ZAJĘCIACH „PAMIĘTACZEK”

Informujemy, że są jeszcze wolne miejsca na grupowych zajęciach „Pamiętaczek”, skierowanych do dzieci realizujących roczne przygotowanie przedszkolne oraz uczniów klas I mających trudności z koncentracją uwagi, pamięcią wzrokową i słuchową.

Częstotliwość: 1 godzina w tygodniu – piątek od 16:00 do 17:00 ( pokój 108) Zajęcia trwają przez jeden semestr roku szkolnego

Osoby zainteresowane udziałem w zajęciach prosimy o kontakt telefoniczny z sekretariatem Poradni pod numerem: 22 814 10 61

Ilość miejsc ograniczona!

 

Rozmiar tekstu
Kontrast