Aktualności

Informujemy, że obecnie zapisy telefoniczne i osobiste do Poradni
odbywają się w godzinach 8.00 – 16.00.

 

 

Radosnych Świąt Bożego Narodzenia, miłości i rodzinnego ciepła przy wigilijnym stole oraz realizacji wszystkich planów i spełnienia marzeń w Nowym 2018 Roku – Dzieciom, Młodzieży, Rodzicom i Nauczycielom, a także wszystkim naszym Współpracownikom

życzy zespół Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej Nr 21

 

 

 

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 21 jest członkiem Warszawskiej Sieci Pomocy Dzieciom, która świadczy pomoc w placówkach zlokalizowanych we wszystkich dzielnicach miasta stołecznego Warszawy.

Warszawska Sieć Pomocy Dzieciom świadczy pomoc w zakresie:

  • diagnozy i interwencji w przypadkach podejrzenia wykorzystywania seksualnego dzieci,
  • pomocy psychologicznej dzieciom wykorzystywanym seksualnie,
  • wsparcia rodziny, w której doszło do wykorzystania seksualnego,
  • pomocy rodzicom i profesjonalistom w sytuacjach podejrzenia wykorzystywania seksualnego dzieci.

Jak się zgłosić?

Opieką obejmujemy dzieci i młodzież z terenu dzielnicy Białołęka. Wystarczy zadzwonić do Poradni i poprosić o kontakt z osobą odpowiedzialną za pomoc dzieciom wykorzystywanym seksualnie. Zostanie wyznaczony termin pierwszej konsultacji, w czasie której będzie możliwość porozmawiania o obawach, podejrzeniach lub faktach dotyczących wykorzystania seksualnego dziecka. W Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 21 osobami, które udzielają pomocy dzieciom i młodzieży z podejrzeniem wykorzystywania seksualnego oraz ich rodzinom jest mgr Dorota Rokicka oraz dr Hanna Elżanowska. Konsultacje są możliwe po wcześniejszym telefonicznym umówieniu wizyty.

 

Mazowiecki Informator dla Rodziców i Opiekunów Dziecka z Niepełnosprawnością
Z inicjatywy Wojewody Mazowieckiego powstała publikacja skierowana do rodziców dziecka, u którego stwierdzono ciężkie i nieodwracalne upośledzenie lub nieuleczalną chorobę oraz do opiekunów wychowujących dziecko z niepełnosprawnością. Poniżej podajemy link do elektronicznej wersji informatora dostępnej na stronie Kuratorium Oświaty.

http://www.kuratorium.waw.pl/pl/rodzice-i-uczniowie/informacje-biezace/12068,Mazowiecki-Informator-dla-Rodzicow-i-Opiekunow-Dziecka-z-Niepelnosprawnoscia.html?search=991178343

 

 

Zapraszamy na warsztat dla rodziców z terapeutą integracji sensorycznej:

TRENING WYCISZAJĄCY SYSTEM NERWOWY DZIECKA

Warsztat przeznaczony jest dla rodziców dzieci wymagających wsparcia terapeuty integracji sensorycznej. W programie: techniki wyciszające system nerwowy dziecka, sposoby wygaszania nadwrażliwości dotykowej, słuchowej i węchowej. Podczas spotkania rodzice dowiedzą się:

  • jaki wpływ mają dysfunkcje SI związane z odbiorem i przetwarzaniem bodźców sensorycznych na rozwój zdolności do koncentracji uwagi i uczenia się zachowania celowego,
  • co może robić rodzic, by stymulować ten rozwój w warunkach domowych. TERMIN: 13.12.2017. – godz. 17.30 – 19.30. MIEJSCE: Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna nr 21, Marywilska  44, pok. 8 (parter). ZAPISY: telefonicznie – w sekretariacie Poradni tel. 22 814 10 61 PROWADZĄCE: Stanisława Nowak – terapeuta SI, pedagog, Monika Konopka – terapeuta SI, pedagog.

 

 20-lecie PORADNI PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNEJ nr 21

Dnia 7. listopada 2017 r. w Białołęckim Ośrodku Kultury świętowaliśmy 20-lecie naszej Poradni. Uroczystość swoim udziałem uświetnili Przedstawiciele Biura Edukacji, Naczelnik Wydziału Oświaty i Wychowania Dzielnicy Białołęka, Pani Joanna Lubbe, Reprezentanci warszawskiego Kuratorium, Prezes oddziału ZNP, a także Dyrektorzy białołęckich szkół i placówek oraz Dyrektorzy warszawskich poradni psychologiczno-pedagogicznych. Podczas uroczystości nasi Goście mieli okazję zapoznać się z historią placówki, jej rozwojem oraz szeroką i wciąż wzbogacaną aktualną ofertą. Pani Dyrektor przedstawiła także cały Zespół Poradni, dziękując wszystkim pracownikom za codzienną pracę i zaangażowanie w sprawne funkcjonowanie placówki oraz w szeroko rozumianą pomoc psychologiczno – pedagogiczną dziecku, rodzinie i szkole. Wyświetlona została prezentacja, która w lekkiej, skrótowej formie przybliżyła zebranym specyfikę działań, zajęć i form pomocy prowadzonych w Poradni przez poszczególne zespoły specjalistów.

 

 Z okazji Dnia Edukacji Narodowej, wszystkim Nauczycielom i Pracownikom Oświaty składamy najserdeczniejsze życzenia. Dziękujemy z serce, cierpliwość i zaangażowanie, za codzienny wysiłek i trud wkładany w edukację oraz wychowanie dzieci i młodzieży!

14. października 2017 r.

 

 „DOMOWE ZABAWY LOGOPEDYCZNE”

CZYLI JAK STYMULOWAĆ MOWĘ DZIECKA OD URODZENIA DO 3 ROKU ŻYCIA?

Zapraszamy na bezpłatne warsztaty dla Rodziców dzieci od urodzenia do 3. roku życia, które odbędą się dn. 21.10.2017 r. w godzinach 9.00 – 11.00  na terenie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej nr 21 w Warszawie w sali nr 8, w ramach AKADEMII WSPÓŁCZESNEGO RODZICA.

W programie: zapoznanie z rozwojem mowy dziecka, logopedyczne fakty i mity, praktyczne ćwiczenia pozwalające na rozwinięcie mowy malucha. Prowadząca: Edyta Piwnicka – Panfil – neurologopeda, terapeuta SI.

Zapisy w sekretariacie Poradni pod nr 22-814-10-61 wew. 019

Ilość miejsc ograniczona!!!

 

  WOLNE MIEJSCA NA ZAJĘCIACH LEGO-MAT

Informujemy, że są jeszcze wolne miejsca na grupowych zajęciach „Lego-mat”, skierowanych do uczniów klas młodszych szkoły podstawowej (I – II) przejawiających zwiększone zainteresowanie matematyką, uzdolnionych matematycznie.

Opis zajęć:

Praca ze specjalnie dobranym zestawem klocków Lego, mająca zachęcić dzieci do poszerzania ich słownictwa, czytania, myślenia zarówno matematycznego jak i naukowego, komunikowania się, słuchania i mówienia językiem matematycznym. Bardzo istotnym elementem zajęć będzie rozpoznawanie problemów oraz precyzja i wytrwałość w poszukiwaniu rozwiązań, a także nauka współpracy z rówieśnikami.

Częstotliwość: 1 godzina w tygodniu – piątek od 15:00 do 16:00 ( pokój 106)

Osoby zainteresowane udziałem w zajęciach prosimy o kontakt telefoniczny z sekretariatem Poradni pod numerem: 22 814 10 61

Ilość miejsc ograniczona!

 

  WOLNE MIEJSCA NA ZAJĘCIACH „PAMIĘTACZEK”

Informujemy, że są jeszcze wolne miejsca na grupowych zajęciach „Pamiętaczek”, skierowanych do dzieci realizujących roczne przygotowanie przedszkolne oraz uczniów klas I mających trudności z koncentracją uwagi, pamięcią wzrokową i słuchową.

Częstotliwość: 1 godzina w tygodniu – piątek od 16:00 do 17:00 ( pokój 108) Zajęcia trwają przez jeden semestr roku szkolnego

Osoby zainteresowane udziałem w zajęciach prosimy o kontakt telefoniczny z sekretariatem Poradni pod numerem: 22 814 10 61

Ilość miejsc ograniczona!