Doradztwo zawodowe

 

Frau als Lehrer im Unterricht zeigt mit dem Finger

Nasi doradcy zawodowi zapraszają młodzież ostatnich klas szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych, zastanawiających się nad wyborem dalszej ścieżki edukacji oraz ich rodziców.

 Doradca zawodowy – mówiąc ogólnie, pomaga uczniom i osobom nieuczącym się w wyborze zawodu, szkoły, profilu klasy, kierunku studiów. W tym celu wykonuje diagnozę preferencji, zainteresowań i predyspozycji i na tej podstawie proponuje uczniowi różne możliwości kształcenia, biorąc pod uwagę również inne zmienne: możliwości psychofizyczne, stan zdrowia, dotychczasowe osiągnięcia szkolne. Doradca zawodowy udziela informacji o szkołach, zawodach, możliwościach dalszej edukacji. Razem z uczniem planuje indywidualną dla niego „ścieżkę szkolno-zawodową”. Doradca współpracuje również z rodzinami uczniów, udzielając wsparcia w trakcie podejmowania decyzji zawodowych ich dzieci. Doradca zawodowy pracuje w systemie porad indywidualnych i grupowych, konsultacji na terenie szkół, konsultacji dla rodziców, nauczycieli i innych zainteresowanych osób. Realizuje program poradnictwa na odległość drogą e-mailową i telefoniczną.

 

 

 

 

 

OFERTA SZKOLEŃ DLA RODZICÓW NA ROK SZKOLNY 2018/19

  1. ,,Moje dziecko wybiera szkołę i zawód”

Adresaci:  rodzice tegorocznych (przyszłych) absolwentów podstawówek i gimnazjów.

Terminy:

I część – 22. lutego, godz. 18 – 20.

II część – 10. maja, godz. 18 – 20. Temat: „Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych: zasady, etapy, charakterystyka systemu”

Prowadząca: mgr Joanna Gruca – doradca zawodowy

Zapisy: przez sekretariat Poradni, osobiście lub telefonicznie pod nr: 22 814 10 61/62/63 wew. 019

 

 

 

 

 

Rozmiar tekstu
Kontrast