Szkolenia

 

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna Nr 21 organizuje, we współpracy z innymi ośrodkami, szkolenia dla nauczycieli i specjalistów pionu pomocy psychologiczno – pedagogicznej szkół i placówek z rejonu Dzielnicy Białołęka, dotyczące m. i. nowoczesnych metod wspierania rozwoju dziecka, sposobów pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, a także z uczniem zdolnym oraz budowania współpracy z rodzicami.

Oferta szkoleń dla nauczycieli jest w każdym roku szkolnym dostosowywana do potrzeb zgłaszanych przez szkoły i placówki z rejonu Dzielnicy Białołęka. Informacje o organizowanych szkoleniach oraz zasadach rekrutacji są zamieszczane a stronie internetowej Poradni oraz przekazywane bezpośrednio do wszystkich białołęckich szkół i placówek.

Rozmiar tekstu
Kontrast