Uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych


 

 

 

OFERTA ZAJĘĆ GRUPOWYCH NA ROK SZKOLNY 2018/19

 

„Niebawem w szkole”program wspomagania rozwoju i przygotowania do podjęcia obowiązku szkolnego uczniów klas przygotowawczych z dysfunkcjami rozwojowymi.

 • termin: wtorek godz. 15:00 – 16:00, spotkania cykliczne przez cały rok szkolny
 • prowadzące: Marzanna Matuszewska – Sieradz i Ewa Sadłowska
 • miejsce: pokój 112
 • zapisy: w sekretariacie Poradni osobiście lub telefonicznie pod numerem 22 814 10 61/61 wew. 019, na podstawie zaleceń z opinii psychologicznej

 

„ Ortogratki” trening ortograficzny dla uczniów kl. II i III szkoły podstawowej z trudnościami w nauce ortografii

 • termin: piątki, godz. 16.00; zajęcia odbywają się raz w tygodniu przez jeden semestr (pierwsze zajęcia – 5.10.2018 r.)
 • prowadząca: Magdalena Ostrowska
 • zapisy: w sekretariacie Poradni osobiście lub telefonicznie pod numerem 22 814 10 61/61 wew. 019

 

Warsztaty „ W krainie tabliczki mnożenia” dla uczniów kl. IV szkoły podstawowej oraz III (w II semestrze) z trudnościami w opanowaniu tabliczki mnożenia

 • zajęcia,  oparte na grach oraz technikach szybkiego zapamiętywania, pozwalające przełamać lęk i trudności w opanowaniu tabliczki mnożenia
 • termin:  II semestr (27.02. – 19.06.2019 r.) środa 16:00 – 17:00
 • miejsce: pokój 106
 • prowadząca: Renata Tankielun
 • zajęcia prowadzone w małej grupie, raz w tygodniu, trwają jeden semestr (w II semestrze – nowa edycja zajęć)
 • zapisy w sekretariacie Poradni osobiście lub telefonicznie pod numerem 22 814 10 61/61 wew. 019

 

„W gąszczu słów” – Trening umiejętności czytania ze zrozumieniem dla uczniów klas IV szkoły podstawowej mających problemy z rozwiązywaniem zadań tekstowych (na podstawie opinii)

 • terminy:
  • środa 17:00 – 18:00 (I grupa) ZOSTAŁO 1 WOLNE MIEJSCE!!!
  • środa 18:00 – 19.00 (II grupa)
 • miejsce: pokój 110
 • prowadzące: Anna Krawczyk – Serwatka i Ewa Sadłowska
 • zajęcia odbywają się co tydzień w I semestrze
 • zapisy: w sekretariacie Poradni osobiście lub telefonicznie pod numerem 22 814 10 61/61 wew. 019, na podstawie  opinii psychologicznej zawierającej zalecenia dotyczące ćwiczeń w zakresie rozwiązywania zadań tekstowych

 

„ W gąszczu liczb” – Trening umiejętności rozwiązywania zadań tekstowych dla uczniów klas IV szkoły podstawowej – kontynuacja zajęć „W gąszczu słów” (na podstawie opinii)

 • terminy:
  • środa 17:00 – 18:00 (I grupa)
  • środa 18:00 – 19.00 (II grupa)
 • miejsce: pokój 110
 • prowadzące: Anna Krawczyk – Serwatka i Ewa Sadłowska
 • zajęcia odbywają się co tydzień w II semestrze (kontynuacja zajęć „W gąszczu słów”)
 • zapisy: w sekretariacie Poradni osobiście lub telefonicznie pod numerem 22 814 10 61/61 wew. 019, na podstawie  opinii psychologicznej zawierającej zalecenia dotyczące ćwiczeń w zakresie rozwiązywania zadań tekstowych

 

SOKOLE OKO warsztaty dla uczniów klas IV – usprawnianie funkcji wzrokowych, percepcji wzrokowej, analizy i syntezy wzrokowej, spostrzegawczości oraz koncentracji i uwagi (na podstawie opinii).

 • termin: piątki: 14:00-15:00, cykl 12 spotkań
 • prowadząca: Kamila Kamińska
 • zapisy: w sekretariacie Poradni osobiście lub telefonicznie pod numerem 22 814 10 61/61 wew. 019, na podstawie  opinii psychologicznej, stwierdzającej deficyty funkcji wzrokowych, percepcji wzrokowej, analizy i syntezy wzrokowej, spostrzegawczości oraz koncentracji i uwagi

 

ORTOGRAFIA NIE JEST TRUDNA – warsztat ortograficzny dla uczniów klas V-VI ze zdiagnozowanymi specyficznymi trudnościami w uczeniu (na podstawie opinii)

 • termin: piątki: 15:00-16:00
 • prowadząca: Kamila Kamińska
 • zapisy: w sekretariacie Poradni osobiście lub telefonicznie pod numerem 22 814 10 61/61 wew. 019, na podstawie  opinii psychologicznej o specyficznych trudnościach w uczeniu się

 

Akademia skutecznego uczenia się” dla uczniów z klas V i VI ze zdiagnozowanymi specyficznymi trudnościami w uczeniu (na podstawie opinii)

 • termin: II semestr, poniedziałki 18.00 – 18.50
 • prowadzące: Magdalena Ostrowska, Anna Krawczyk – Serwatka
 • zapisy: w sekretariacie Poradni osobiście lub telefonicznie pod numerem 22 814 10 61/61 wew. 019, na podstawie  opinii psychologicznej o specyficznych trudnościach w uczeniu się

 

„ Wiem i rozumiem” – trening doskonalenia czytania ze zrozumieniem dla uczniów klas V-VI (bez trudności w zakresie techniki czytania)

 • termin: piątki godz. 17.00, zajęcia odbywają się co tydzień i trwają jeden semestr (pierwsze zajęcia 1 października 2018 r.)
 • prowadząca: Magdalena Ostrowska
 • zapisy: w sekretariacie Poradni osobiście lub telefonicznie pod numerem 22 814 10 61/61 wew. 019

 

„Z ułamkami za pan brat” – zajęcia dla uczniów kl. VI (z opanowaną tabliczką mnożenia) mających trudności w rozumieniu zagadnień związanych z ułamkami zwykłymi

 • termin: piątek 16:00 – 17:00
 • miejsce: pokój 106
 • prowadząca: Renata Tankielun
 • zajęcia prowadzone w małej grupie, raz w tygodniu, trwają jeden semestr (w II semestrze – nowa edycja zajęć)
 • zapisy w sekretariacie Poradni osobiście lub telefonicznie pod numerem 22 814 10 61/61 wew. 019

 

„Rozwiń skrzydła” – trening mentalny z elementami technik uczenia się oraz radzenia sobie ze stresem dla uczniów kl. VII-VIII SP mających problem z organizacją własnej nauki, przejawiających wzmożone napięcie emocjonalne w sytuacjach trudnych np. podczas lekcji matematyki (bez zaburzeń zachowania)

 • prowadząca:  Renata Tankielun
 • termin zajęć: środa godz. 17.00, czas trwania zajęć: pierwsza grupa od 19.09.2018r do 23.01.2019, druga grupa rozpocznie zajęcia po feriach zimowych
 • miejsce zajęć: gabinet n 106
 • zapisy w sekretariacie Poradni osobiście lub telefonicznie pod numerem 22 814 10 61/61 wew. 019, ostateczna kwalifikacja nastąpi po pierwszych zajęciach.

 

Z POLSKIM ZA PAN BRAT – język polski dla obcokrajowców

 • Celem warsztatów jest wspomaganie rozwoju umiejętności językowych oraz kompetencji komunikacyjnych z języka polskiego. Warsztaty skierowane są do uczniów cudzoziemskich.
 • terminy:
  • grupa 1 – uczniowie klasy III (5 osób), termin: piątki 16:00-17:00; cykl 12 spotkań
  • grupa 2 – uczniowie kl. V-VI (5 osób), termin: piątki: 17:00-18:00; cykl 12 spotkań
 • prowadząca: Kamila  Kamińska
 • zapisy w sekretariacie Poradni osobiście lub telefonicznie pod numerem 22 814 10 61/61 wew. 019

 

POLSKI NA PIĘĆ – warsztaty dla uczniów w wieku 11-13 lat, powracających z zagranicy w ciągu ostatniego pół roku

 • Celem warsztatów jest wsparcie w nabywanie umiejętności komunikacyjnych z języka polskiego.
 • termin: soboty 11:00-12:00; cykl 12 spotkań
 • prowadząca: Kamila Kamińska
 • zapisy w sekretariacie Poradni osobiście lub telefonicznie pod numerem 22 814 10 61/61 wew. 019

 

Z A P R A S Z A M Y !!!

 

* * * * *

 Stała oferta pomocy dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych:

 • diagnoza psychologiczna, w tym diagnoza trudności szkolnych, nieprawidłowości i zaburzeń rozwojowych, problemów emocjonalno – społecznych (zapisy w sekretariacie Poradni),
 • diagnoza pedagogiczna w zakresie języka polskiego i matematyki (na podstawie skierowania od psychologa Poradni Nr 21 po zakończonej diagnozie psychologicznej),
 • terapia pedagogiczna w zakresie języka polskiego i matematyki (zapisy na podstawie zalecenia w opinii wydanej przez PP-P nr 21, dotyczącego terapii na terenie Poradni, zgodnie z kolejnością na liście oczekujących),
 • diagnoza logopedyczna (zapisy w sekretariacie Poradni),
 • terapia logopedyczna (po przeprowadzonej diagnozie logopedycznej, zgodnie z kolejnością na liście oczekujących),
 • diagnoza integracji sensorycznej – do 9 r. ż.(na podstawie skierowania od psychologa Poradni Nr 21 po zakończonej diagnozie psychologicznej),
 • terapia integracji sensorycznej – do 9 r. ż. (po przeprowadzonej diagnozie integracji sensorycznej, zgodnie z kolejnością na liście oczekujących),
 • terapia ręki (zapisy na podstawie skierowania od psychologa Poradni Nr 21 po zakończonej diagnozie psychologicznej, zgodnie z kolejnością na liście oczekujących),
 • trening umiejętności społecznych TUS (zapisy na podstawie skierowania od psychologa Poradni Nr 21 po zakończonej diagnozie psychologicznej, zgodnie z kolejnością na liście oczekujących),
 • trening zastępowania agresji TZA (zapisy na podstawie skierowania od psychologa Poradni Nr 21 po zakończonej diagnozie psychologicznej, zgodnie z kolejnością na liście oczekujących),
 • socjoterapia (zapisy na podstawie skierowania od psychologa Poradni Nr 21 po zakończonej diagnozie psychologicznej, zgodnie z kolejnością na liście oczekujących),
 • psychoterapia – w nurtach terapii: systemowej, psychoanalitycznej, psychodynamicznej, poznawczo – behawioralnej, schematu, skoncentrow anej na rozwiązaniu oraz integracyjnej (zapisy na podstawie skierowania od psychologa Poradni Nr 21 po zakończonej diagnozie psychologicznej, zgodnie z kolejnością na liście oczekujących),
 • doradztwo zawodowe dla uczniów ostatnich klas szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych (zapisy w sekretariacie Poradni),
 • poradnictwo zawodowe na odległość (szczegółowe informacje w sekretariacie Poradni),
 • porady dla rodziców dotyczące m. in. problemów wychowawczych, trudności rozwojowych, edukacyjnych oraz emocjonalno – społecznych dzieci, motywowania dzieci do nauki i in. (zapisy w sekretariacie Poradni),
 • wydawanie opinii (po zakończonym procesie diagnostycznym, na pisemny wniosek rodziców/prawnych opiekunów).
Rozmiar tekstu
Kontrast