Uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych


ZACHĘCAMY UCZNIÓW DO OBEJRZENIA PREZENTACJI NA TEMAT STRACHU I LĘKU, PRZYGOTOWANEJ PRZEZ NASZE SOCJOTERAPEUTKI „Nie straszny ten strach”                (kliknij tutaj)

* * * * *

Zestaw ćwiczeń poprawiających zdolności uczenia się (kliknij tutaj)

* * * * *

OFERTA ZAJĘĆ GRUPOWYCH W ROKU SZKOLNYM 2021/22

Z ułamkami za pan brat

· Wyrównywanie braków edukacyjnych zakresie treści programowych związanych z rozumieniem zagadnień dotyczących ułamków zwykłych i dziesiętnych.

· Kształtowanie umiejętności dostrzegania i wykorzystania zdobytej wiedzy w codziennym życiu.

Uczestnicy: uczniowie kl. VI z przeciętnie opanowaną umiejętnością mnożenia i dzielenia

Osoba prowadząca: Renata Tankielun-Malinowska Miejsce: Ostródzka 144, gabinet nr 30 Termin: piątki godz. 16:00

Liczba uczestników: 4 osoby w grupie

Pierwsza grupa rozpocznie zajęcia 24.09.2021r.

Druga grupa rozpocznie zajęcia 18.02.2022r.

Zapisy odbywają się poprzez sekretariat Poradni nr tel. 22 814 10 61, 22 814 10 62, 22 814 10 63

Warsztaty tabliczki mnożenia

· Rozumienie i utrwalenie tabliczki mnożenia i dzielenia za pomocą kart matematycznych Grabowskiego

Uczestnicy: uczniowie kl. IV- VI

Osoba prowadząca: Ewa Sadłowska

Miejsce: Ostródzka 144, gabinet nr 30

Termin: czwartki godz. 18:00

Liczba uczestników: 4 osoby w grupie

Zajęcia trwają jeden semestr, w II semestrze ruszy nowa grupa

Zapisy odbywają się poprzez sekretariat Poradni nr tel. 22 814 10 61, 22 814 10 62, 22 814 10 63

Uczestnicy: uczniowie kl. IV- VI

Osoba prowadząca: Iwona Grymuła

Miejsce: Marywilska 44, gabinet nr 110

Termin: wtorki godz. 17:00

Liczba uczestników: 4 osoby w grupie

Zajęcia trwają jeden semestr, w II semestrze ruszy nowa grupa

Zapisy odbywają się poprzez sekretariat Poradni nr tel. 22 814 10 61, 22 814 10 62, 22 814 10 63

W krainie tabliczki mnożenia

· Wsparcie w opanowaniu umiejętności mnożenia i dzielenia

Uczestnicy: uczniowie kl. IV

Osoba prowadząca: Renata Tankielun-Malinowska

Miejsce: Ostródzka 144, gabinet nr 30

Termin: piątki godz. 14.00

Liczba uczestników: 4 osoby w grupie

Zajęcia trwają jeden semestr, w II semestrze ruszy nowa grupa

Zapisy odbywają się poprzez sekretariat Poradni nr tel. 22 814 10 61, 22 814 10 62, 22 814 10 63

Lego Mat

· Poznawanie zagadnień matematycznych w oparciu o budowanie z klocków LEGO

Uczestnicy: uczniowie kl. I i II, zdolni, lubiący matematykę, zainteresowani odkrywaniem logicznych zależności

Osoba prowadząca: Iwona Grymuła

Miejsce: Ostródzka 144, gabinet nr 30

Termin: poniedziałki godz. 15:00

Liczba uczestników: 4 osoby w grupie

Zapisy odbywają się poprzez sekretariat Poradni nr tel. 22 814 10 61, 22 814 10 62, 22 814 10 63

W gąszczu słów i liczb

· Trening rozwiązywania zadań tekstowych w oparciu o poprawne rozumienie treści

Uczestnicy: uczniowie kl. III

Osoba prowadząca: Anna Krawczyk-Serwatka, Ewa Sadłowska

Miejsce: Ostródzka 144, gabinet nr 30

Termin: czwartki godz. 15.00

Liczba uczestników: 5 osób w grupie

Zapisy odbywają się poprzez sekretariat Poradni nr tel. 22 814 10 61, 22 814 10 62, 22 814 10 63

Uczestnicy: uczniowie kl. IV-V

Osoba prowadząca: Anna Krawczyk-Serwatka, Ewa Sadłowska

Miejsce: Ostródzka 144, gabinet nr 30

Termin: czwartki godz. 17.00

Liczba uczestników: 5 osób w grupie

Zapisy odbywają się poprzez sekretariat Poradni nr tel. 22 814 10 61, 22 814 10 62, 22 814 10 63

Dobrze czytam i piszę

· Zajęcia wspierające uczniów z trudnościami w nauce czytania i pisania

Uczestnicy: uczniowie kl. II

Osoba prowadząca: Monika Damięcka

Miejsce: Ostródzka 144, gabinet nr 32

Termin: środy godz. 16.00

Liczba uczestników: 4 osoby w grupie

Zajęcia trwają jeden semestr, w II semestrze ruszy nowa grupa

Zapisy odbywają się poprzez sekretariat Poradni nr tel. 22 814 10 61, 22 814 10 62, 22 814 10 63

Lubię czytać i pisać

· Zajęcia wspierające uczniów z trudnościami w nauce czytania i pisania

Uczestnicy: uczniowie kl. III

Osoby prowadzące: Monika Damięcka i Mariola Bukowy-Pawlak

Miejsce: Ostródzka 144, gabinet nr 32

Termin: środy godz. 17.00

Liczba uczestników: 8 osób w grupie

Zajęcia trwają jeden semestr, w II semestrze ruszy nowa grupa

Zapisy odbywają się poprzez sekretariat Poradni nr tel. 22 814 10 61, 22 814 10 62, 22 814 10 63

Akademia skutecznego uczenia się

· Zajęcia rozwijające umiejętności uczenia się

Uczestnicy: uczniowie kl. VII – VIII

Osoby prowadzące: Anna Krawczyk-Serwata, Magdalena Ostrowska

Miejsce: Ostródzka 144, gabinet nr 32

Termin: czwartki godz. 16.00

Liczba uczestników: 8 osób w grupie

Zajęcia w pierwszym semestrze

Zapisy odbywają się poprzez sekretariat Poradni nr tel. 22 814 10 61, 22 814 10 62, 22 814 10 63

Uczestnicy: uczniowie kl. VI – VII

Osoby prowadzące: Anna Krawczyk-Serwata, Magdalena Ostrowska

Miejsce: Ostródzka 144, gabinet nr 32

Termin: czwartki godz. 16.00

Liczba uczestników: 8 osób w grupie

Zajęcia w drugim semestrze

Zapisy odbywają się poprzez sekretariat Poradni nr tel. 22 814 10 61, 22 814 10 62, 22 814 10 63

Pamiętaczek

· Trening pamięci wzrokowej i słuchowej oraz koncentracji uwagi

Uczestnicy: uczniowie kl. 0 i I

Osoba prowadząca: Iwona Grymuła

Miejsce: Marywilska 44, gabinet nr 117

Termin: piątki godz. 16:00

Liczba uczestników: 4 osoby w grupie

Zajęcia trwają jeden semestr, w II semestrze ruszy nowa grupa

Zapisy odbywają się poprzez sekretariat Poradni nr tel. 22 814 10 61, 22 814 10 62, 22 814 10 63

Z odwagą i spokojem zdaję egzamin

zajęcia pomagające w radzeniu sobie ze stresem, z elementami technik uczenia się i treningu uważności

Uczestnicy dowiedzą się:

· jak zorganizować naukę przyjazną mózgowi;

· jak lepiej funkcjonować dzięki opanowaniu podstawowej wiedzy na temat własnego stylu uczenia się, strategii uczenia się, technik pamięciowych, sposobów dobrego notowania;

· jak wykorzystać wiedzę o mózgu, aby zapanować nad stresem i oswoić własne emocje;

· jak skutecznie zapanować nad czarnymi myślami? (Technika STOP, postawa Wonder Woman, siła wizualizacji);

· jak zarządzać czasem przed egzaminem.

Uczestnicy: uczniowie kl. VIII

Osoba prowadząca: Renata Tankielun-Malinowska Miejsce: Ostródzka 144, gabinet nr 30 Termin: Piątek godz. 16:00

Liczba uczestników: 4 osoby w grupie

Pierwsza grupa rozpocznie zajęcia 01.10. 2021r.

Druga grupa rozpocznie zajęcia 14.01.2022r.

Zapisy odbywają się poprzez sekretariat Poradni nr tel. 22 814 10 61, 22 814 10 62, 22 814 10 63

Akademia Mocy

· Zajęcia rozwijające umiejętności społeczne, umiejętności radzenia sobie z emocjami, budowanie poczucia własnej wartości

Uczestnicy: dzieci w wieku 7- 9 lat

Osoby prowadzące: Milena Kaliszewska, Renata Tankielun-Malinowska

Miejsce: Ostródzka 144,

Termin: wtorki, godz. 15.00-16.30

Liczba uczestników: 8-10 osób w grupie

Zajęcia trwają jeden semestr, w II semestrze ruszą nowe grupy

Zapisy odbywają się poprzez sekretariat Poradni nr tel. 22 814 10 61, 22 814 10 62, 22 814 10 63

Psychomotoryka

· Zajęcia wg programu M. Procus i M. Block, których zadaniem jest stymulowanie rozwoju i integracja funkcji OUN na bazie ćwiczeń ruchowych

Uczestnicy: dzieci w wieku 5-7 lat

Osoby prowadzące: Mariola Kaczmarska i Marzanna Matuszewska-Sieradz

Miejsce: Marywilska 44, gabinet nr 117

Termin: zajęcia dwa razy w tygodniu; wtorki i czwartki 17.00-18.30

Liczba uczestników: 5 osób w grupie

Zajęcia trwają jeden semestr, w II semestrze ruszy nowa grupa

Zapisywane są dzieci kierowane przez psychologa rejonowego

Terapia ręki

· Program przeznaczony dla dzieci z opóźnionym lub nieharmonijnym rozwojem dużej i małej motoryki

Uczestnicy: dzieci w wieku 6-7 lat czyli kl. 0-I

Osoby prowadzące: Mariola Kaczmarska i Marzanna Matuszewska-Sieradz

Miejsce: Marywilska 44, gabinet nr 117

Termin I grupy:: wtorki godz. 15.00

Termin II grupy: wtorki, godz. 16.00

Liczba uczestników: 6-8 osób w grupie

Zajęcia trwają jeden semestr, w II semestrze ruszą nowe grupy

Zapisywane są dzieci kierowane przez psychologa rejonowego

Trening umiejętności społecznych TUS

· Zajęcia kształtujące umiejętności społeczne i interpersonalne, poprawiające funkcjonowanie w grupie dla dzieci z ASD

Uczestnicy: uczniowie klas VII – VIII

Osoby prowadzące: Iwona Grymuła, Anna Różycka

Miejsce: Marywilska 44, gabinet nr 108

Termin I grupy:: wtorki godz. 18.00

Termin II grupy: piątki, godz. 18.00

Liczba uczestników: 6 osób w grupie

Zapisywane są dzieci kierowane przez psychologa rejonowego

Z A P R A S Z A M Y !!!

* * * * *

 Stała oferta pomocy dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych:

 • diagnoza psychologiczna, w tym diagnoza trudności szkolnych, nieprawidłowości i zaburzeń rozwojowych, problemów emocjonalno – społecznych (zapisy w sekretariacie Poradni),
 • diagnoza pedagogiczna w zakresie języka polskiego i matematyki (na podstawie skierowania od psychologa Poradni Nr 21 po zakończonej diagnozie psychologicznej),
 • terapia pedagogiczna w zakresie języka polskiego i matematyki (zapisy na podstawie zalecenia w opinii wydanej przez PP-P nr 21, dotyczącego terapii na terenie Poradni, zgodnie z kolejnością na liście oczekujących),
 • diagnoza logopedyczna (zapisy w sekretariacie Poradni),
 • terapia logopedyczna (po przeprowadzonej diagnozie logopedycznej, zgodnie z kolejnością na liście oczekujących),
 • diagnoza integracji sensorycznej – do 9 r. ż.(na podstawie skierowania od psychologa Poradni Nr 21 po zakończonej diagnozie psychologicznej),
 • terapia integracji sensorycznej – do 9 r. ż. (po przeprowadzonej diagnozie integracji sensorycznej, zgodnie z kolejnością na liście oczekujących),
 • terapia ręki (zapisy na podstawie skierowania od psychologa Poradni Nr 21 po zakończonej diagnozie psychologicznej, zgodnie z kolejnością na liście oczekujących),
 • trening umiejętności społecznych TUS (zapisy na podstawie skierowania od psychologa Poradni Nr 21 po zakończonej diagnozie psychologicznej, zgodnie z kolejnością na liście oczekujących),
 • trening zastępowania agresji TZA (zapisy na podstawie skierowania od psychologa Poradni Nr 21 po zakończonej diagnozie psychologicznej, zgodnie z kolejnością na liście oczekujących),
 • socjoterapia (zapisy na podstawie skierowania od psychologa Poradni Nr 21 po zakończonej diagnozie psychologicznej, zgodnie z kolejnością na liście oczekujących),
 • psychoterapia – w nurtach terapii: systemowej, psychoanalitycznej, psychodynamicznej, poznawczo – behawioralnej, schematu, skoncentrow anej na rozwiązaniu oraz integracyjnej (zapisy na podstawie skierowania od psychologa Poradni Nr 21 po zakończonej diagnozie psychologicznej, zgodnie z kolejnością na liście oczekujących),
 • doradztwo zawodowe dla uczniów ostatnich klas szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych (zapisy w sekretariacie Poradni),
 • poradnictwo zawodowe na odległość (szczegółowe informacje w sekretariacie Poradni),
 • porady dla rodziców dotyczące m. in. problemów wychowawczych, trudności rozwojowych, edukacyjnych oraz emocjonalno – społecznych dzieci, motywowania dzieci do nauki i in. (zapisy w sekretariacie Poradni),
 • wydawanie opinii (po zakończonym procesie diagnostycznym, na pisemny wniosek rodziców/prawnych opiekunów).
Rozmiar tekstu
Kontrast