Uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych


OFERTA ZAJĘĆ GRUPOWYCHW ROKU SZKOLNYM 2019/20

Warsztaty tabliczki mnożenia dla dzieci z klas IV – VI

Prowadzący: Iwona Grymuła,

Wtorki godz. 17.00 – 18.00 sala 110

Liczb uczestników – po 4 w każdym cyklu

I cykl warsztatów: pierwszy semestr roku szkolnego 2019/2020

II cykl warsztatów: drugi semestr roku szkolnego 2019/2020

Przeznaczone dla uczniów klas IV – VI szkół podstawowych

Celem programu jest pomoc uczniom z problemami w uczeniu się w opanowaniu umiejętności mnożenia i dzielenia w zakresie tabliczki mnożenia.

„W gąszczu słów i liczb” – trening rozwiązywania zadań tekstowych w oparciu o poprawne rozumienie treści, rozdzielony na dwie części:

W gąszczu słów – 1. semestr,

W gąszczu liczb – 2. semestr.

Oferta skierowana jest do uczniów klasy IV, którzy mają trudności z rozumieniem i analizą sensu zadań tekstowych.

Warunkiem uczestnictwa jest prawidłowe czytanie oraz liczenie przynajmniej na poziomie przeciętnym.

Prosimy o zapisy w sekretariacie Poradni – osobiście lub telefonicznie. Warsztat rozpocznie się, gdy zbierze się grupa 8 osób.

O zakwalifikowaniu zadecydują terapeuci, po wstępnej ocenie umiejętności. Oferta nie dotyczy uczniów z orzeczeniami.

Zajęcia będą odbywały się w środy 17:00 – 17:50.

Prowadzące: Anna Krawczyk – Serwatka, Ewa Sadłowska

W krainie tabliczki mnożenia

Zajęcia oparte na grach oraz technikach szybkiego zapamiętywania, pozwalające przełamać lęk i trudności w opanowaniu tabliczki mnożenia.

Odbiorcy: Uczniowie klas IV oraz III (w drugim semestrze roku szkolnego 2019/20)
z trudnościami w opanowaniu tabliczki mnożenia

Częstotliwość:  1 h w tygodniu – środa  godz. 16

Prowadząca: Renata Tankielun

Miejsce zajęć: gabinet nr 106

Z ułamkami za pan brat

Odbiorcy: Uczniowie klas VI ( z przeciętnie opanowaną tabliczką mnożenia) mający trudności w rozumieniu zagadnień związanych z ułamkami zwykłymi

Prowadząca: Renata Tankielun

Ilość osób w grupie:  4

Częstotliwość zajęć:  1h w tygodniu – poniedziałek  godz. 16

Miejsce zajęć: gabinet nr  110

„Uczę się spokojnie i skutecznie” – trening mentalny z elementami technik uczenia się, myślenia wizualnego oraz pomagający w radzeniu sobie ze stresem

Odbiorcy: Uczniowie klas VII – VIII  mający problem z organizacją własnej nauki, przejawiający wzmożone napięcie emocjonalne w sytuacjach trudnych np. podczas lekcji matematyki (bez zaburzeń zachowania)  Ostateczna kwalifikacja nastąpi po pierwszych zajęciach

Termin zajęć:  poniedziałek  godz. 17

Miejsce zajęć: gabinet n 110

Prowadząca:  Renata Tankielun

Z A P R A S Z A M Y !!!

* * * * *

 Stała oferta pomocy dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych:

 • diagnoza psychologiczna, w tym diagnoza trudności szkolnych, nieprawidłowości i zaburzeń rozwojowych, problemów emocjonalno – społecznych (zapisy w sekretariacie Poradni),
 • diagnoza pedagogiczna w zakresie języka polskiego i matematyki (na podstawie skierowania od psychologa Poradni Nr 21 po zakończonej diagnozie psychologicznej),
 • terapia pedagogiczna w zakresie języka polskiego i matematyki (zapisy na podstawie zalecenia w opinii wydanej przez PP-P nr 21, dotyczącego terapii na terenie Poradni, zgodnie z kolejnością na liście oczekujących),
 • diagnoza logopedyczna (zapisy w sekretariacie Poradni),
 • terapia logopedyczna (po przeprowadzonej diagnozie logopedycznej, zgodnie z kolejnością na liście oczekujących),
 • diagnoza integracji sensorycznej – do 9 r. ż.(na podstawie skierowania od psychologa Poradni Nr 21 po zakończonej diagnozie psychologicznej),
 • terapia integracji sensorycznej – do 9 r. ż. (po przeprowadzonej diagnozie integracji sensorycznej, zgodnie z kolejnością na liście oczekujących),
 • terapia ręki (zapisy na podstawie skierowania od psychologa Poradni Nr 21 po zakończonej diagnozie psychologicznej, zgodnie z kolejnością na liście oczekujących),
 • trening umiejętności społecznych TUS (zapisy na podstawie skierowania od psychologa Poradni Nr 21 po zakończonej diagnozie psychologicznej, zgodnie z kolejnością na liście oczekujących),
 • trening zastępowania agresji TZA (zapisy na podstawie skierowania od psychologa Poradni Nr 21 po zakończonej diagnozie psychologicznej, zgodnie z kolejnością na liście oczekujących),
 • socjoterapia (zapisy na podstawie skierowania od psychologa Poradni Nr 21 po zakończonej diagnozie psychologicznej, zgodnie z kolejnością na liście oczekujących),
 • psychoterapia – w nurtach terapii: systemowej, psychoanalitycznej, psychodynamicznej, poznawczo – behawioralnej, schematu, skoncentrow anej na rozwiązaniu oraz integracyjnej (zapisy na podstawie skierowania od psychologa Poradni Nr 21 po zakończonej diagnozie psychologicznej, zgodnie z kolejnością na liście oczekujących),
 • doradztwo zawodowe dla uczniów ostatnich klas szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych (zapisy w sekretariacie Poradni),
 • poradnictwo zawodowe na odległość (szczegółowe informacje w sekretariacie Poradni),
 • porady dla rodziców dotyczące m. in. problemów wychowawczych, trudności rozwojowych, edukacyjnych oraz emocjonalno – społecznych dzieci, motywowania dzieci do nauki i in. (zapisy w sekretariacie Poradni),
 • wydawanie opinii (po zakończonym procesie diagnostycznym, na pisemny wniosek rodziców/prawnych opiekunów).
Rozmiar tekstu
Kontrast