Warsztaty Umiejętności Wychowawczych

Warsztaty Umiejętności Wychowawczych to grupowe zajęcia dla rodziców pragnących rozwijać i doskonalić swoje kompetencje wychowawcze, a przy tym budować pozytywne relacje z dziećmi, które będą procentować zarówno w codziennym życiu, jak i w przyszłości.

Podczas zajęć, prowadzonych metodą warsztatową wykorzystywane są elementy wsparcia i odniesienia do konkretnych sytuacji z życia. Warsztaty pomagają nauczyć się nowego sposobu reagowania na sytuacje z dziećmi.

Prowadzący opierają się na technikach trenerskich, procesie grupowym, wykorzystują elementy treningu umiejętności społecznych, zachowań, interpersonalnego.

Podczas zajęć będą wykorzystywane ćwiczenia w parach, trójkach, podgrupach; elementy dramy, pantonimy, odgrywanie scenek; wolna dyskusja, mini wykład, przedstawienie historii, przykłady, metafory, wykorzystanie elementów wizualizacji, Ćwiczenie indywidualne na piśmie, wykorzystanie rysunku, kwestionariusze. Gry i ćwiczenia psychologiczne, zadania do domu. Rozwiązywanie konkretnych sytuacji problemowych z życia.

Rozmiar tekstu
Kontrast