Witamy na stronie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej Nr 21 w Warszawie!

Nasza placówka świadczy pomoc psychologiczno – pedagogiczną dzieciom i młodzieży, uczęszczającym do szkół i przedszkoli z rejonu Dzielnicy Białołęka, a także dzieciom zamieszkałym w Dzielnicy Białołęka, nieobjętym edukacją przedszkolną. Poradnia udziela także pomocy w wyborze kierunku kształcenia i zawodu, udziela rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej, związanej z wychowywaniem i kształceniem dzieci i młodzieży, a także wspomaga przedszkola, szkoły i placówki w zakresie realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

Wszystkie formy pomocy oferowane przez Poradnię są bezpłatne.

Do Poradni dziecko/ucznia zgłaszają rodzice lub prawni opiekunowie, pełnoletni uczeń zgłasza się sam.

Zgłoszenie do Poradni nie wymaga skierowania, ani dowodu ubezpieczenia.

Godziny pracy Poradni:

godziny pracy specjalistów:

od poniedziałku – piątku              8.00 – 19.00

sobota                                          8.00 – 13.00

godziny otwarcia sekretariatu:

od poniedziałku do piątku              8.00 – 19.00

sobota                                            8.00 – 14.00