0-3 r. ż

 

 

Zespół ds. małego dziecka (0-3 r. ż.) świadczy wszechstronną pomoc psychologiczno – pedagogiczną dla dzieci najmłodszych, od urodzenia do ukończenia trzeciego roku życia, zamieszkałych na terenie Dzielnicy Białołęka oraz wsparcie dla ich rodzin.

 

 

 

 

 

 

Formy pomocy oferowane dla dzieci najmłodszych:

  • diagnoza psychologiczna (zapisy w sekretariacie Poradni),
  • diagnoza logopedyczna (zapisy w sekretariacie Poradni),
  • terapia logopedyczna (po przeprowadzonej diagnozie logopedycznej, zgodnie z kolejnością na liście oczekujących),
  • diagnoza integracji sensorycznej (na podstawie skierowania od psychologa Poradni Nr 21 po zakończonej diagnozie psychologicznej),
  • terapia integracji sensorycznej (po przeprowadzonej diagnozie integracji sensorycznej, zgodnie z kolejnością na liście oczekujących),
  • oddziaływania psychoterapeutyczne – głównie praca z rodzicami (zapisy na podstawie skierowania od psychologa Poradni Nr 21, po przeprowadzonej diagnozie psychologicznej, zgodnie z kolejnością na liście oczekujących),
  • porady dla rodziców dotyczące m. in. problemów wychowawczych, trudności rozwojowych oraz emocjonalno – społecznych dzieci (zapisy w sekretariacie Poradni),
  • wydawanie opinii (po zakończonym procesie diagnostycznym, na pisemny wniosek rodziców/prawnych opiekunów).