3-6 r. ż

Drodzy Rodzice!

Pragniemy Państwu zaproponować na najbliższy czas lekturę materiałów psychoedukacyjnych na temat „Rola zabawy w rozwoju dzieci w wieku przedszkolnym”.

Materiały, w trzech częściach, będą zamieszczane w tygodniowych odstępach – w każdą kolejną środę. Poszczególne partie materiałów do poczytania będą wzbogacane o propozycje zabawy, czy pomysły na mile spędzony czas z dziećmi, możliwe do zrealizowania, bez wychodzenia z domu.

W opracowanym dla Państwa materiale poruszymy następujące zagadnienia:

 • Wiek przedszkolny i zabawa
 • Funkcje i rodzaje zabawy
 • Rozwój zabaw w poszczególnych okresach życia dziecka
 • Diagnostyczna  i terapeutyczna funkcja zabawy
 • Propozycje zabaw z dziećmi

Zapraszamy do skorzystania z naszej propozycji

cz. 1 -Rola zabawy w rozwoju emocjonalnym dzieci (kliknij tutaj)

cz. 2 -Rola zabawy w rozwoju emocjonalnym dzieci (kliknij tutaj)

cz. 3 – Rola zabawy w rozwoju emocjonalnym dzieci (kliknij tutaj)

OFERTA ZAJĘĆ DLA DZIECI W WIEKU PRZEDSZKOLNYM NA ROK SZKOLNY 2023/24

Psychomotoryka

Wsparcie dla dzieci mających problemy z wykonywaniem czynności ruchowych,  opóźniony rozwój mowy, słabą orientację w schemacie ciała i przestrzeni, zaburzenia lateralizacji, trudności w uczeniu się i koncentracji uwagi, nadpobudliwość psychoruchową, niską samoocenę.

 Uczestnicy: dzieci w wieku 6 – 8 lat

 Osoby prowadzące: Mariola Kaczmarska, Marzanna Matuszewska-Sieradz

 Miejsce: PP-P nr 21 w Warszawie, ul. Marywilska 44, gabinet 117 B

 Termin: wtorki i czwartki godz. 16:00 – 17:30 (grupa I)

  wtorki i czwartki godz. 17:30 – 19:00 (grupa II)

 Liczba uczestników: 5

 Czas trwania: jeden semestr

 Skierowanie: psycholog rejonowy lub terapeuta SI z PP-P nr 21 po diagnozie dziecka.

 Terapia ręki

Wsparcie dla dzieci mających problemy z małą sprawnością w zakresie dużej i małej motoryki oraz koordynacji wzrokowo-ruchowej, słabą orientację w schemacie ciała
i przestrzeni, zaburzenia lateralizacji, z nieprawidłowym chwytem narzędzia pisarskiego.

Uczestnicy: dzieci w wieku 6 – 7

 Osoby prowadzące: Mariola Kaczmarska, Marzanna Matuszewska-Sieradz

 Miejsce: PP-P nr 21 w Warszawie, ul. Marywilska 44, gabinet 117 B

 Termin: wtorki godz. 15:00 – 16:00 (grupa I)

 czwartki godz. 15:00 – 16:00 (grupa II)

 Liczba uczestników: 6 – 8

 Czas trwania: jeden semestr

 Skierowanie: psycholog rejonowy, pedagog lub terapeuta SI z PP-P nr 21 po diagnozie dziecka.

Trening Umiejętności Społecznych

Celem programu jest praca nad właściwym wyrażaniem emocji i radzeniem sobie w sytuacjach trudnych emocjonalnie oraz wspomaganie rozwoju umiejętności społecznych potrzebnych do prawidłowego funkcjonowania w grupie rówieśniczej.

Uczestnicy: dzieci w wieku 6 – 7 lat

Osoby prowadzące: Joanna Mazurkiewicz-Gronowska, Monika Damięcka

Termin: środy godz.16:00

Miejsce: PP-P nr 21 w Warszawie, ul. Marywilska 44, gabinet 108

Liczba uczestników: 5 – 6 osób w grupie

Czas trwania: cały rok szkolny

Zapisy: Kwalifikacja na podstawie wywiadu z rodzicem, zrealizowanego przez osoby prowadzące – na podstawie zgłoszenia psychologa rejonowego na listę osób oczekujących.

Z A P R A S Z A M Y !!!

* * * * *

JAK WSPIERAĆ  ROZWÓJ PRZEDSZKOLAKA – PREZENTACJA DLA RODZICÓW (kliknij tutaj)

* * * * *

PROPOZYCJE ĆWICZEŃ LOGOPEDYCZNYCH DO WYKONYWANIA W DOMU

Ćwiczenia słuchowe

 1. Rozpoznawanie dźwięków z otoczenia: Co słychać? – dziecko,
  z zamkniętymi oczami, wsłuchuje się w dźwięki dobiegające z otoczenia, a po pewnym czasie mówi, co usłyszało.
 2. Wysłuchiwanie dźwięków wydawanych przez urządzenia techniczne (wspólnie z osobą dorosłą), np. odkurzacz, suszarka do włosów, mikser, czajnik z gwizdkiem, budzik. Po pewnym treningu – dziecko odwraca głowę, a dorosły włącza urządzenie, prosząc o rozpoznanie dźwięku. Dziecko, w miarę możliwości, naśladuje i nazywa usłyszane dźwięki.
 3. Głosy z natury – podczas spacerów osoba dorosła zwraca uwagę dziecka na różne źródła dźwięku: praca silników samochodowych, sygnały karetek, głosy różnych zwierząt, szum wiatru, dźwięk spadających kropli deszczu itp. Mobilizuje je do rozpoznawania tych dźwięków, nazywania ich, zadając pytania: co słyszysz?
 4. Odgłosy zwierząt – słuchanie nagrań głosów zwierząt. Nazywanie odgłosów, próba naśladowania ich, wskazywanie zwierząt na obrazku.
 5. Zagadki dźwiękowe – w tym ćwiczeniu wykorzystuje się rekwizyty typu: szklanka, metalowa puszka, plastikowy kubek, drewniany klocek, ołówek itp. Dziecko uderza patyczkiem o poszczególne przedmioty i nasłuchuje, jaki wydają dźwięki. Następnie osoba dorosła zasłania mu oczy i ponownie stuka patyczkiem w poszczególne przedmioty, a zadaniem dziecka jest rozpoznanie.
 6. Rozpoznawanie dźwięków i szmerów –wykorzystujemy tu stare gazety, papier lub celofan, dwa kubki lub szklanki, groch, ryż, piasek, koraliki, gruby makaron, wodę. Osoba prowadząca zabawę demonstruje zgniatanie gazety, darcie na paski, pocieranie gazety, przesypywanie sypkich materiałów, przelewanie wody. Po zapoznaniu dziecka z tymi dźwiękami prosimy, aby nasłuchiwało z zamkniętymi oczami i rozpoznawało dźwięki.
 7. Co się toczy? – należy przygotować piłeczkę (ping-pong), klocek, monetę, kamyk. Osoba dorosła demonstruje ćwiczenie, tocząc przedmioty po stole. Dziecko uważnie obserwuje, nasłuchuje, a następnie z zamkniętymi oczami rozpoznaje, jaki przedmiot się toczy.
 8. Z której strony płynie dźwięk? – w ćwiczeniu można wykorzystać: budzik (który głośno tyka), przenośne radio, zabawkę – pozytywkę i inne tego typu przedmioty. Osoba dorosła prezentuje odgłos wydawany przez jeden z tych przedmiotów, a następnie ukrywa go i prosi dziecko, aby wskazało, z której strony dobiega dźwięk.
 9. Co jest w kubeczku? – należy przygotować plastikowe kubki lub szklanki, do których zostaną wsypane, oddzielnie: cukier, gwoździki, kamyki, monety, groch, itp. Dziecko potrząsa szklankami, wysłuchuje dźwięki, a następnie odwraca się i rozpoznaje, którym naczyniem dorosły potrząsał.

Opracowała: mgr Iwona Maciejewska

Bibliografia:

Anna Szczepańska, Elementarz obrazkowy do ćwiczeń słuchowo-językowych, wydawnictwo Harmonia

Małgorzata Podleśna, Gumowe ucho. Ćwiczenia percepcji słuchowej dla dzieci w młodszym wieku szkolnym, wydawnictwo Harmonia

* * * * *

Formy pomocy oferowane dla dzieci w wieku przedszkolnym – OFERTA STAŁA:

 • diagnoza psychologiczna, w tym ocena poziomu rozwoju psychomotorycznego, diagnoza nieprawidłowości i zaburzeń rozwojowych, problemów emocjonalno– społecznych (zapisy w sekretariacie Poradni),
 • diagnoza dojrzałości szkolnej (zapisy w sekretariacie Poradni),
 • diagnoza logopedyczna (zapisy w sekretariacie Poradni),
 • terapia logopedyczna (po przeprowadzonej diagnozie logopedycznej, zgodnie z kolejnością na liście oczekujących),
 • diagnoza integracji sensorycznej (na podstawie skierowania od psychologa Poradni Nr 21 po zakończonej diagnozie psychologicznej),
 • terapia integracji sensorycznej (po przeprowadzonej diagnozie integracji sensorycznej, zgodnie z kolejnością na liście oczekujących),
 • trening umiejętności społecznych TUS (zapisy na podstawie skierowania od psychologa Poradni Nr 21 po zakończonej diagnozie psychologicznej, zgodnie z kolejnością na liście oczekujących),
 • terapia ręki (zapisy na podstawie skierowania od psychologa Poradni Nr 21 po zakończonej diagnozie psychologicznej, zgodnie z kolejnością na liście oczekujących),
 • oddziaływania psychoterapeutyczne (zapisy na podstawie skierowania od psychologa Poradni Nr 21 po zakończonej diagnozie psychologicznej, zgodnie z kolejnością na liście oczekujących),
 • grupa optymalnego przygotowania do szkoły – zajęcia ogólnorozwojowe dla dzieci 6-letnich mających trudności w obszarze dojrzałości szkolnej (zapisy na podstawie skierowania od psychologa Poradni Nr 21 po zakończonej diagnozie psychologicznej, zgodnie z kolejnością na liście oczekujących),
 • „Pamiętaczek” – zajęcia dla dzieci 5-6-letnich wspierające rozwój zdolności do zapamiętywania i koncentracji uwagi zapisy na podstawie skierowania od psychologa Poradni Nr 21 po zakończonej diagnozie psychologicznej, zgodnie z kolejnością na liście oczekujących),
 • porady dla rodziców dotyczące m. in. problemów wychowawczych, trudności rozwojowych, edukacyjnych oraz emocjonalno – społecznych dzieci (zapisy w sekretariacie Poradni)