Akademia Współczesnego Rodzica

Harmonogram seminariów dla rodziców w roku szkolnym 2022/23 organizowanych przez WCIES

* * * * *

Akademia dla Rodziców

W ramach nowej inicjatywy organizowanej na terenie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej Nr 21, nazwanej Akademią Współczesnego Rodzica, organizowane będą różnego rodzaju grupowe formy pomocy i wsparcia dla rodziców, którzy chcą aktywnie poszukiwać sposobów na wspieranie swoich dzieci, budowanie z nimi pozytywnych relacji i kreowanie ich rozwoju w taki sposób, aby stawały się szczęśliwymi, niezależnymi i samorealizującymi się ludźmi.

W ramach oferty Akademii Współczesnego Rodzica będzie można brać udział w szkoleniach dotyczących sposobów rozwiązywania problemów wychowawczych, nowoczesnych metod wspierania rozwoju i rozwijania zdolności dzieci. Organizowane będą także tematyczne grupy wsparcia oraz fora wymiany doświadczeń dla rodziców.

Aktualna oferta Akademii Współczesnego Rodzica będzie zamieszczana na tronie internetowej Poradni oraz przekazywana do szkół i placówek oświatowych z rejonu Dzielnicy Białołęka.