Aktualności

OFERTA PRACY 

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna nr 21 w Warszawie zatrudni

PSYCHOLOGA

Praca na cały etat, umowa na czas określony (rok szkolny 2023/24) z możliwością przedłużenia.

Wymagania minimalne:

 • mgr psychologii z przygotowaniem pedagogicznym
 • doświadczenie w diagnozie psychologicznej
 • ukończone szkolenia uprawniające do stosowania metod diagnozy psychologicznej (np. Stanford Binet, WISC-V)
 • mile widziane doświadczenie w pracy diagnostycznej, w tym w poradni psychologiczno – pedagogicznej.

Oferty prosimy składać mailem na adres:

j.kowalczyk@pp-p.waw.pl do dn. 22 maja 2024 r.

Kandydat winien umieścić klauzulę informacyjną w dokumencie CV.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji na stanowisko …………… przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną Nr 21,  ul. Marywilska 44, 03-042 Warszawa, zgodnie z art. 6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. RODO (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119.).

Wszystkie CV bez powyższej klauzuli zgody na przetwarzanie danych nie będą brane pod uwagę w procesie rekrutacji prowadzonej przez Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej Nr 21,  ul. Marywilska 44, 03-042 Warszawa i będą usuwane z bazy administratora tj.  Dyrektora Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej Nr 21,  ul. Marywilska 44, 03-042 Warszawa.

* * * * *

Szanowni Rodzice/Opiekunowie Ósmoklasistów,
zbliża się termin rozpoczęcia rekrutacji Waszych Dzieci do szkół ponadpodstawowych i zapewne pojawiają się wątpliwości.
Odpowiadając na potrzebę uzyskania odpowiedzi na wszelkie pytania, doradczynie zawodowe z PP-P nr 21 oraz Centrum Rozwoju Doradztwa Zawodowego WCIES zapraszają na spotkanie online w dniu 6 maja 2024 r. o godz. 18. Link do spotkania: 
 

* * * * *

Szanowni Państwo,

W najbliższą sobotę rusza Warszawski Tydzień Zdrowia Psychicznego – akcja promująca zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży. Od 16 do 23 marca w Warszawie odbędą się otwarte wydarzenia, które będą dotyczyć najczęstszych problemów zdrowia psychicznego dzieci i młodzież. Akcja skierowana jest do rodziców i opiekunów, nauczycieli oraz do młodzieży. Spotkania poprowadzą doświadczeni specjaliści oraz eksperci w dziedzinie psychologii dziecięcej i młodzieżowej, którzy podzielą się swoją wiedzą, doświadczeniem i praktycznymi narzędziami. Spotkania skupią się na różnorodnych aspektach zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży, obejmując tematy takie jak:

 • Rozpoznawanie i radzenie sobie ze stresem
 • Zaburzenia funkcjonowania psychospołecznego dzieci i młodzieży
 • Depresja i lęk
 • Wsparcie emocjonalne w domu i w szkole.
 • Rola rodziców i opiekunów w promowaniu zasad zdrowia psychicznego i zdrowego stylu życia.
 • Wczesne rozpoznawanie i interwencja w przypadku problemów zdrowia psychicznego.

Pełny harmonogram wydarzeń Warszawskiego Tygodnia Zdrowia Psychicznego znajdziecie Państwo pod linkiem:

https://zdrowie.um.warszawa.pl/zdrowie-psychiczne

* * * * *

OFERTA PRACY 

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna nr 21 w Warszawie zatrudni

PSYCHOLOGA

Praca na pół etatu, umowa na czas określony (II semestr roku szkolnego 2023/24) z możliwością przedłużenia.

Wymagania minimalne:

 • mgr psychologii z przygotowaniem pedagogicznym
 • doświadczenie w diagnozie psychologicznej
 • ukończone szkolenia uprawniające do stosowania metod diagnozy psychologicznej (np. Stanford Binet, WISC-V)
 • mile widziane doświadczenie w pracy w poradni psychologiczno – pedagogicznej.

Oferty prosimy składać mailem na adres:

j.kowalczyk@pp-p.waw.pl do dn. 18 stycznia 2024 r.

Kandydat winien umieścić klauzulę informacyjną w dokumencie CV.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji na stanowisko …………… przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną Nr 21,  ul. Marywilska 44, 03-042 Warszawa, zgodnie z art. 6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. RODO (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119.).

Wszystkie CV bez powyższej klauzuli zgody na przetwarzanie danych nie będą brane pod uwagę w procesie rekrutacji prowadzonej przez Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej Nr 21,  ul. Marywilska 44, 03-042 Warszawa i będą usuwane z bazy administratora tj.  Dyrektora Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej Nr 21,  ul. Marywilska 44, 03-042 Warszawa.

* * * * *

Zapraszamy rodziców i opiekunów dzieci i młodzieży z Ukrainy, uczacych się w polskich szkołach do zapoznania się z ofertą
bezpłatnych webinarów, poświęconych poprawie dobrostanu psychicznego podopiecznych i wspieraniu ich w codziennym funkcjonowaniu w szkołach i w otaczającym środowisku,
realizowanych przez Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń (WCIES). 
Spotkania będą prowadzone w języku ukraińskim. 
Szczegóły w poniższym linku w języku polskim i ukraińskim. 

UNICEF webinaria info do szkół pol-ukr

* * * * *

Zapraszamy do zapoznania się z bezpłatną ofertą wsparcia Poradni dla Rodziców Latarnia Morska

fdds-latarnia-morska-plakat

 * * * * *

Dnia 29 września 2023 r. świętowaliśmy jubileusz 25-lecia

Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej nr 21 w Warszawie.

Bardzo dziękujemy Przedstawicielom Biura Edukacji m. st. Warszawy, Władzom Dzielnicy Białołęka, Przedstawicielom Wydziału Oświaty i Wychowania Dzielnicy Białołęka
oraz wszystkim zaproszonym Gościom,
którzy znaleźli czas, aby uświetnić naszą uroczystość!
Dziękujemy za wszystkie życzenia, miłe słowa oraz wszelkie przejawy sympatii.
Wierzymy, że powierzone nam zadania będziemy nadal wykonywać z należytą starannością i pasją.

  

 * * * * *

OFERTA PRACY 

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna nr 21 w Warszawie zatrudni osobę na stanowisko sprzątaczki, wymiar 3/4 etatu. Praca w systemie zmianowym, również w niektóre soboty.

Oferty (CV) prosimy składać do dn. 16.10.2023 r. godz. 12.00, osobiście w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej nr 21, ul. Marywilska 44, 03-042 Warszawa, gabinet 118 w poniedziałki w godz. 11.00 – 18.00, od wtorku do piątku w godz. 8.00 – 16.00.

Po analizie nadesłanych ofert skontaktujemy się z wybranymi kandydatami. 

Kandydat winien umieścić klauzulę informacyjną w dokumencie CV.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji na stanowisko …………… przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną Nr 21,  ul. Marywilska 44, 03-042 Warszawa, zgodnie z art. 6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. RODO (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119.).

Wszystkie CV bez powyższej klauzuli zgody na przetwarzanie danych nie będą brane pod uwagę w procesie rekrutacji prowadzonej przez Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej Nr 21,  ul. Marywilska 44, 03-042 Warszawa i będą usuwane z bazy administratora tj.  Dyrektora Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej Nr 21,  ul. Marywilska 44, 03-042 Warszawa.

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KANDYDATÓW DO PRACY

W PORADNIA PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNA NR 21,MARYWILSKA 44, 03-042 WARSZAWA,
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej Nr 21, Marywilska 44, 03-042 Warszawa, , telefon: (+48) 22 814 10 61, e-mail: info@pp-p.waw.pl
2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych:inspektor@pp-p.waw.pl
3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacji, na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody. Udzielona zgoda będzie podstawą przetwarzania dodatkowych danych zawartych w złożonych przez Panią/Pana dokumentach.
4. Pani/Pana dane osobowe, po wyrażeniu przez Panią/Pana zgody, będą przetwarzane na podstawie przepisów Kodeksu pracy, ustawy Karta Nauczyciela oraz rozporządzeń wykonawczych*.
5. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, w której Pani/Pan będzie brał/a udział.
6. Udostępnione dane nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.
Przekazane na potrzeby niniejszej rekrutacji Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do momentu ewentualnego wycofania przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych w procesie rekrutacji, nie dłużej jednak niż przez okres czterech miesięcy. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane na podstawie odrębnej zgody do celów przyszłych rekrutacji na to samo stanowisko lub inne stanowiska w Dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej Nr 21,  ul. Marywilska 44, 03-042 Warszawa.
7. Przysługuje Pani/Panu prawo do dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
8. W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Administratora Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
9. Udostępnione dane nie będą podlegały profilowaniu i przenoszeniu.
*W przypadku pracowników obsługi będą dotyczyły przepisy kodeksu pracy oraz ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902 ze zm.),

 * * * * *

OFERTA PRACY 

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna nr 21 w Warszawie zatrudni

PSYCHOLOGA

Praca na cały etat, umowa na czas określony z możliwością przedłużenia.

Wymagania minimalne:

 • mgr psychologii z przygotowaniem pedagogicznym
 • doświadczenie w diagnozie psychologicznej
 • ukończone szkolenia uprawniające do stosowania metod diagnozy psychologicznej (np. Stanford Binet, WISC-V)
 • mile widziane doświadczenie w pracy w poradni psychologiczno – pedagogicznej.

Oferty prosimy składać mailem na adres:

o.rumianowska@pp-p.waw.pl do dn. 4 sierpnia 2023 r.

Kandydat winien umieścić klauzulę informacyjną w dokumencie CV.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji na stanowisko …………… przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną Nr 21,  ul. Marywilska 44, 03-042 Warszawa, zgodnie z art. 6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. RODO (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119.).

Wszystkie CV bez powyższej klauzuli zgody na przetwarzanie danych nie będą brane pod uwagę w procesie rekrutacji prowadzonej przez Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej Nr 21,  ul. Marywilska 44, 03-042 Warszawa i będą usuwane z bazy administratora tj.  Dyrektora Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej Nr 21,  ul. Marywilska 44, 03-042 Warszawa.

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KANDYDATÓW DO PRACY

W PORADNIA PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNA NR 21,MARYWILSKA 44, 03-042 WARSZAWA,
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej Nr 21, Marywilska 44, 03-042 Warszawa, , telefon: (+48) 22 814 10 61, e-mail: info@pp-p.waw.pl
2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych:inspektor@pp-p.waw.pl
3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacji, na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody. Udzielona zgoda będzie podstawą przetwarzania dodatkowych danych zawartych w złożonych przez Panią/Pana dokumentach.
4. Pani/Pana dane osobowe, po wyrażeniu przez Panią/Pana zgody, będą przetwarzane na podstawie przepisów Kodeksu pracy, ustawy Karta Nauczyciela oraz rozporządzeń wykonawczych*.
5. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, w której Pani/Pan będzie brał/a udział.
6. Udostępnione dane nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.
Przekazane na potrzeby niniejszej rekrutacji Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do momentu ewentualnego wycofania przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych w procesie rekrutacji, nie dłużej jednak niż przez okres czterech miesięcy. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane na podstawie odrębnej zgody do celów przyszłych rekrutacji na to samo stanowisko lub inne stanowiska w Dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej Nr 21,  ul. Marywilska 44, 03-042 Warszawa.
7. Przysługuje Pani/Panu prawo do dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
8. W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Administratora Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
9. Udostępnione dane nie będą podlegały profilowaniu i przenoszeniu.
*W przypadku pracowników obsługi będą dotyczyły przepisy kodeksu pracy oraz ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902 ze zm.),

* * * * *

OFERTA PRACY 

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna nr 21 w Warszawie zatrudni pracownika obsługi – stanowisko kancelista, praca w pełnym wymiarze.

Zakres obowiązków:

 • nadawanie przesyłek pocztowych
 • obsługa ksero
 • prace biurowe i dokumentacyjne
 • praca w systemie zmianowym oraz w wyznaczone soboty

Wymagania: sprawna obsługa komputera i urządzeń biurowych.

Oferty prosimy składać mailem na adres:

j.matanowska@pp-p.waw.pl do dn. 12 lipca 2023 r.

Po analizie nadesłanych ofert skontaktujemy się z wybranymi kandydatami. 

Kandydat winien umieścić klauzulę informacyjną w dokumencie CV.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji na stanowisko …………… przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną Nr 21,  ul. Marywilska 44, 03-042 Warszawa, zgodnie z art. 6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. RODO (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119.).

Wszystkie CV bez powyższej klauzuli zgody na przetwarzanie danych nie będą brane pod uwagę w procesie rekrutacji prowadzonej przez Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej Nr 21,  ul. Marywilska 44, 03-042 Warszawa i będą usuwane z bazy administratora tj.  Dyrektora Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej Nr 21,  ul. Marywilska 44, 03-042 Warszawa.

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KANDYDATÓW DO PRACY

W PORADNIA PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNA NR 21,MARYWILSKA 44, 03-042 WARSZAWA,
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej Nr 21, Marywilska 44, 03-042 Warszawa, , telefon: (+48) 22 814 10 61, e-mail: info@pp-p.waw.pl
2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych:inspektor@pp-p.waw.pl
3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacji, na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody. Udzielona zgoda będzie podstawą przetwarzania dodatkowych danych zawartych w złożonych przez Panią/Pana dokumentach.
4. Pani/Pana dane osobowe, po wyrażeniu przez Panią/Pana zgody, będą przetwarzane na podstawie przepisów Kodeksu pracy, ustawy Karta Nauczyciela oraz rozporządzeń wykonawczych*.
5. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, w której Pani/Pan będzie brał/a udział.
6. Udostępnione dane nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.
Przekazane na potrzeby niniejszej rekrutacji Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do momentu ewentualnego wycofania przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych w procesie rekrutacji, nie dłużej jednak niż przez okres czterech miesięcy. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane na podstawie odrębnej zgody do celów przyszłych rekrutacji na to samo stanowisko lub inne stanowiska w Dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej Nr 21,  ul. Marywilska 44, 03-042 Warszawa.
7. Przysługuje Pani/Panu prawo do dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
8. W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Administratora Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
9. Udostępnione dane nie będą podlegały profilowaniu i przenoszeniu.
*W przypadku pracowników obsługi będą dotyczyły przepisy kodeksu pracy oraz ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902 ze zm.),

 * * * * *

OFERTA PRACY 

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna nr 21 w Warszawie zatrudni:

1.PSYCHOLOGA

Praca na cały etat, umowa na czas określony z możliwością przedłużenia.

Wymagania minimalne:

 • mgr psychologii z przygotowaniem pedagogicznym
 • doświadczenie w diagnozie psychologicznej
 • ukończone szkolenia uprawniające do stosowania następujących metod diagnostycznych: Stanford Binet i Bateria 5/6R
 • mile widziane doświadczenie w pracy w poradni psychologiczno – pedagogicznej.

2. PEDAGOGA – TERAPEUTĘ

Praca na cały etat, umowa na czas określony z możliwością przedłużenia.

Wymagania minimalne:

 • mgr pedagogiki
 • ukończone szkolenia uprawniające do stosowania następujących metod diagnostycznych: Bateria 5/6R, Bateria 7/9, Bateria 10/12, Bateria 16+
 • mile widziane ukończone szkolenia uprawniające do stosowania Baterii Dyskalkulia 10/1`2 i 13/16
 • mile widziane uprawnienia do prowadzenia zajęć WWR
 • mile widziane doświadczenie w pracy w poradni psychologiczno – pedagogicznej.

3. PSYCHOTERAPEUTĘ

Praca na zastępstwo, umowa na czas określony od 01.09.2023 do 31.08.2024.

Wymagania minimalne:

 • uprawnienia do pracy terapeutycznej w nurcie poznawczo – behawioralnym
 • przygotowanie pedagogiczne
 • mile widziane doświadczenie w pracy w poradni psychologiczno – pedagogicznej.

4. TERAPEUTĘ INTEGRACJI SENSORYCZNEJ

Praca na 3/4 etatu, umowa na czas określony z możliwością przedłużenia.

Wymagania minimalne:

 • ukończone studia podyplomowe z terapii integracji sensorycznej
 • przygotowanie pedagogiczne
 • mile widziane doświadczenie w pracy w poradni psychologiczno – pedagogicznej.

Oferty prosimy składać mailem na adres:

j.kowalczyk@pp-p.waw.pl do dn. 12 maja 2023 r.

Kandydat winien umieścić klauzulę informacyjną w dokumencie CV.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji na stanowisko …………… przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną Nr 21,  ul. Marywilska 44, 03-042 Warszawa, zgodnie z art. 6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. RODO (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119.).

Wszystkie CV bez powyższej klauzuli zgody na przetwarzanie danych nie będą brane pod uwagę w procesie rekrutacji prowadzonej przez Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej Nr 21,  ul. Marywilska 44, 03-042 Warszawa i będą usuwane z bazy administratora tj.  Dyrektora Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej Nr 21,  ul. Marywilska 44, 03-042 Warszawa.

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KANDYDATÓW DO PRACY

W PORADNIA PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNA NR 21,MARYWILSKA 44, 03-042 WARSZAWA,
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej Nr 21, Marywilska 44, 03-042 Warszawa, , telefon: (+48) 22 814 10 61, e-mail: info@pp-p.waw.pl
2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych:inspektor@pp-p.waw.pl
3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacji, na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody. Udzielona zgoda będzie podstawą przetwarzania dodatkowych danych zawartych w złożonych przez Panią/Pana dokumentach.
4. Pani/Pana dane osobowe, po wyrażeniu przez Panią/Pana zgody, będą przetwarzane na podstawie przepisów Kodeksu pracy, ustawy Karta Nauczyciela oraz rozporządzeń wykonawczych*.
5. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, w której Pani/Pan będzie brał/a udział.
6. Udostępnione dane nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.
Przekazane na potrzeby niniejszej rekrutacji Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do momentu ewentualnego wycofania przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych w procesie rekrutacji, nie dłużej jednak niż przez okres czterech miesięcy. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane na podstawie odrębnej zgody do celów przyszłych rekrutacji na to samo stanowisko lub inne stanowiska w Dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej Nr 21,  ul. Marywilska 44, 03-042 Warszawa.
7. Przysługuje Pani/Panu prawo do dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
8. W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Administratora Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
9. Udostępnione dane nie będą podlegały profilowaniu i przenoszeniu.
*W przypadku pracowników obsługi będą dotyczyły przepisy kodeksu pracy oraz ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902 ze zm.),

* * * * *

Szanowni Rodzice,

poniżej zamieszczamy plakaty dotyczące rekrutacji do

Przedszkola Specjalnego Nr 245 dla Dzieci Słabowidzących „Sowy Mądrej Głowy”

oraz organizowanego dnia otwartego 23.03.2023r. w godz. 9:30-11:30

PS245_Plakat_ rekrutacja 2023-24

PS245_Dzień otwarty_2023

* * * * *

OFERTA PRACY 

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna nr 21 w Warszawie zatrudni PSYCHOLOGA na cały etat, na czas określony od połowy marca 2023 r. do 31.08.2023 r. z możliwością przedłużenia.

Wymagania:

 • mgr psychologii z przygotowaniem pedagogicznym
 • doświadczenie w diagnozie psychologicznej
 • mile widziane doświadczenie w pracy w poradni psychologiczno – pedagogicznej.

Oferty prosimy składać mailem na adres: kontakt.ppp21@eduwarszawa.pl do dn. 10 marca 2023 r.

tytuł e-maila: PSYCHOLOG – PRACA (MBOPN) – 1 etat

Kandydat winien umieścić klauzulę informacyjną w dokumencie CV.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji na stanowisko …………… przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną Nr 21,  ul. Marywilska 44, 03-042 Warszawa, zgodnie z art. 6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. RODO (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119.).

Wszystkie CV bez powyższej klauzuli zgody na przetwarzanie danych nie będą brane pod uwagę w procesie rekrutacji prowadzonej przez Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej Nr 21,  ul. Marywilska 44, 03-042 Warszawa i będą usuwane z bazy administratora tj.  Dyrektora Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej Nr 21,  ul. Marywilska 44, 03-042 Warszawa.

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KANDYDATÓW DO PRACY

W PORADNIA PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNA NR 21,MARYWILSKA 44, 03-042 WARSZAWA,
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej Nr 21, Marywilska 44, 03-042 Warszawa, , telefon: (+48) 22 814 10 61, e-mail: info@pp-p.waw.pl
2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych:inspektor@pp-p.waw.pl
3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacji, na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody. Udzielona zgoda będzie podstawą przetwarzania dodatkowych danych zawartych w złożonych przez Panią/Pana dokumentach.
4. Pani/Pana dane osobowe, po wyrażeniu przez Panią/Pana zgody, będą przetwarzane na podstawie przepisów Kodeksu pracy, ustawy Karta Nauczyciela oraz rozporządzeń wykonawczych*.
5. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, w której Pani/Pan będzie brał/a udział.
6. Udostępnione dane nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.
Przekazane na potrzeby niniejszej rekrutacji Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do momentu ewentualnego wycofania przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych w procesie rekrutacji, nie dłużej jednak niż przez okres czterech miesięcy. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane na podstawie odrębnej zgody do celów przyszłych rekrutacji na to samo stanowisko lub inne stanowiska w Dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej Nr 21,  ul. Marywilska 44, 03-042 Warszawa.
7. Przysługuje Pani/Panu prawo do dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
8. W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Administratora Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
9. Udostępnione dane nie będą podlegały profilowaniu i przenoszeniu.
*W przypadku pracowników obsługi będą dotyczyły przepisy kodeksu pracy oraz ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902 ze zm.),

* * * * *

Zapraszamy kandydatów i ich rodziców na

Dzień otwartyZespole Szkół Specjalnych nr 105* 
9 lutego w godz. 16.30-19.30

Odbędzie się on w formie indywidualnego spotkania, w trakcie którego będzie możliwość obejrzenia szkoły i uzyskania informacji o naborze.

Jeśli chcą Państwo skorzystać z tej możliwości prosimy o kontakt z sekretariatem szkoły: telefoniczny – 22 831-18-55, lub mailowy – sekretariat.zs105@eduwarszawa.pl

Osobom, które nie mogą uczestniczyć w dniu otwartym proponujemy:

 • rozmowę telefoniczną lub przez Teams, w trakcie której uzyskają Państwo odpowiedzi na pytania dotyczące szkoły i naboru.
 • indywidualne spotkanie informacyjnena terenie naszej szkoły z psychologiem, pedagogiem lub doradcą zawodowym w dogodnym terminie.

W tej sprawie również prosimy kontaktować się z sekretariatem szkoły. 

Kolejny dzień otwarty jest planowany 4 marca (10.00-14.00).

Wszelkie informacje dotyczące szkoły i naboru oraz prezentacja o szkole dostępne są na stronie szkoły w zakładce Nabór www.zss105.edu.pl

Zapraszamy na Długą!

* * * * *

Zespół Szkół Specjalnych nr 89

Szkoła Branżowa I stopnia nr 53

Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy nr 3

03-802 Warszawa, ul. Skaryszewska 8

http://skaryszewska.edu.pl

Dzień otwarty

Dzień otwarty to doskonała okazja dla kandydatów i ich rodziców, aby dowiedzieć się o kierunkach kształcenia, zasadach rekrutacji, terminach na złożenie dokumentów.

Osoby zainteresowane informacją o naszej szkole zapraszamy w dniach:

10.01.2023, 4.02.2023 (sobota), 9.02.2023

Będziemy do dyspozycji w godzinach 9.00–15.00.

Podczas Dnia otwartego będzie możliwość spotkania się z doradcami zawodowymi, kierownikiem kształcenia zawodowego, nauczycielami i specjalistami. Odpowiemy niezdecydowanym, czym należy kierować się przy wyborze zawodu, postaramy zachęcić do nauki w szkole przy ul. Skaryszewskiej.

Zapraszamy także na naszą stronę internetową: http://skaryszewska.edu.pl, gdzie zamieszczamy informacje dotyczące rekrutacji.

* * * * *

„SAFA, LOWEL, SIANKI”

– czyli jak wspomagać terapię logopedyczną w warunkach domowych?

Praktyczny warsztat, podczas którego dowiesz się:

– Jakie są zasady dobrej współpracy z logopedą?

– Dlaczego oddychanie ma kluczowe znaczenie w pracy nad mowa dziecka?

– Jaka jest rola prawidłowego połykania oraz pozycji spoczynkowych: warg, żuchwy i języka?

– Jak wykonywać ćwiczenia aparatu artykulacyjnego?

– Czym jest trening słuchowy?

– Co możesz robić, by praca w domu była skuteczna i atrakcyjna dla dziecka?

Kiedy? 28.01.2023 r. o godz. 9:00

Gdzie? PP-P nr 21 , ul. Ostródzka 144 Warszawa

Dla kogo? Dla rodziców dzieci od 3 do 7 lat

Czas: ok. 3 godzin

Prowadząca: Edyta Piwnicka-Panfil neurologopeda

LICZBA MIEJSC OGRANICZONA                

ZAPISY DROGĄ EMAILOWĄ: e.piwnicka@pp-p.waw.pl

* * * * *

Szanowni Rodzice,

niniejszym informujemy o zamiarze przekształcenia Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej nr 21 w Warszawie, polegającym na utworzeniu dodatkowej lokalizacji w budynku przy ul. Ostródzkiej 144
z przeznaczeniem na działalność terapeutyczną, zajęcia grupowe.

Poniżej zamieszczamy projekt uchwały Rady Miasta Stołecznego Warszawy w tej sprawie: 

PRZEKSZTAŁCENIE PORADNI – PROJEKT UCHWAŁY

* * * * *

Wsparcie Psychologiczno-Pedagogiczne dla kadry oświatowej jako przeciwdziałanie negatywnym skutkom pandemii COVID-19

Zapraszamy nauczycieli do udziału w indywidualnych konsultacjach z psychoterapeutami w ramach Otwartych Sobót Psychoterapeutycznych na terenie Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej nr 21. Jeśli odczuwają Państwo skutki pandemii oraz konsekwencji nauki zdalnej zaproponujemy najbardziej adekwatną pomoc, uwzględniając indywidualną sytuację każdej z osób potrzebującej wsparcia. Zapewniamy dyskrecję oraz przestrzeń na swobodne wyrażenie swoich uczuć, myśli i związanych z tym obaw.

Jest możliwość zapisania się na:

terminy w listopadzie w dniach: 5.11.2022, 19.11.2022,

Okres realizacji projektu: 01 maja 2022 – 30 listopada 2022 r.

Zgłoszenia odbywają się poprzez:

kontakt z koordynatorem p. Aleksandrą Granicą- Bieranowską- psychoterapeutką

tel. 600 57 77 07 w piątki w godzinach 11.00 – 12.00 lub przez email: a.granica@pp-p.waw.pl

Prowadzący:

· mgr Aleksandra Granica-Bieranowska, psycholog, psychotraumatolog, psychoterapeutka

· mgr Grażyna Rembelska, psycholog, psychoterapeutka

· mgr Łukasz Młodziejewski psycholog, psychoterapeuta

Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

* * * * *

Link do nowej publikacji Funadacji Dajemy Dzieciom Siłę:

Więź ojca z dzieckiem – dlaczego jest ważna i jak ją budować?

Publikacja dedykowana jest zwłaszcza ojcom małych dzieci.
https://edukacja.fdds.pl/course/view.php?id=484
wersja publikacji w jęz. ukraińskim:

* * * * *

 Bezpłatna oferta dla rodziców małych dzieci – Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii:

„Wsparcie na starcie”, dedykowane rodzicom dzieci w wieku 0-15 miesięcy. Na grupie są rodzice / rodzic z dzieckiem.

Termin: Ruszamy 14.10.2022 o godzinie 13.00 (wtorki),

Miejsce: Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii, ul Koszykowa 79B, Warszawa

•    Spotkania będę odbywać się co tydzień, w każdy wtorek

•    Czas trwania spotkania: około 90 minut.

•    Czas trwania całych warsztatów: 10 tygodni

„Bliskie Relacje – Bliska Rodzina” dla rodziców dzieci żłobkowych i przedszkolnych (bez dzieci)

Ruszamy 13.10.2022, 

Miejsce: Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii, ul Koszykowa 79B, Warszawa

Ruszamy soboty październik: Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii Józefów

Zgłoszenia na obie grupy pod adresem mailowym: koszykowa@centrumzagorze.pl

* * * * *

Wsparcie Psychologiczno-Pedagogiczne dla kadry oświatowej jako przeciwdziałanie negatywnym skutkom pandemii COVID-19

Zapraszamy nauczycieli do udziału w indywidualnych konsultacjach  z psychoterapeutami w ramach Otwartych Sobót Psychoterapeutycznych na terenie Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej nr 21. Jeśli odczuwają Państwo skutki pandemii oraz konsekwencji nauki zdalnej zaproponujemy najbardziej adekwatną pomoc, uwzględniając indywidualną sytuację każdej z osób potrzebującej wsparcia. Zapewniamy dyskrecję oraz przestrzeń na swobodne wyrażenie swoich uczuć, myśli i związanych z tym obaw.

Jest możliwość zapisania się na:

 terminy we wrześniu w dniach 10.09.2022, 17.09.2022

terminy w październiku w dniach 08.10.2022, 22.10.2022

Okres realizacji projektu: 01 maja 2022 – 30 listopada 2022 r.

Zgłoszenia odbywają się poprzez:

kontakt z koordynatorem p. Aleksandrą Granicą- Bieranowską- psychoterapeutką  

tel. 600 57 77 07 w piątki w godzinach 11.00 – 12.00  lub przez  email: 

 a.granica@pp-p.waw.pl 

Prowadzący:

 • mgr Aleksandra Granica-Bieranowska, psycholog, psychotraumatolog, psychoterapeutka
 • mgr Grażyna Rembelska, psycholog, psychoterapeutka
 • mgr Łukasz Młodziejewski psycholog, psychoterapeuta

Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

* * * * *

OFERTA DLA NAUCZYCIELI

Wsparcie kadry kierowniczej oraz nauczycieli białołęckich szkół poprzez pracę terapeutyczną w Podejściu Skoncentrowanym na Rozwiązaniach (TSR)

„Zacznij tam gdzie jesteś, użyj tego co masz, zrób co możesz.”

                                                            Arthur Ashe

Zapewniamy bezpieczną i dyskretną przestrzeń podczas indywidualnych sesji odbywających się w kontakcie bezpośrednim się na terenie Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej nr 21  

Zapraszamy do udziału w indywidualnych spotkaniach, jeśli…

 • czujesz się przeciążony/a nadmiarem pracy, obowiązków, krytyki…
 • uważasz, że za dużo się złościsz, smucisz, boisz, stresujesz…
 • borykasz się z trudnościami w życiu rodzinnym lub zawodowym
 • czujesz, że sytuacja, w której się znajdujesz Cię przerasta…
 • chcesz coś zmienić w swoim życiu, ale nie wiesz co…

Dlaczego TSR?

 • Na pierwszym miejscu stawia nasze zasoby oraz możliwości i na ich bazie pomaga szukać rozwiązań tego, co na ten moment wydaje się problematyczne.
 • Cechuje ją krótkoterminowość, skupienie na teraźniejszości i przyszłości.
 • Wykorzystywane w niej narzędzia i metody pozwalają na poprawę jakości życia, niezależnie od sytuacji w jakiej znajduje się Osoba, często również wtedy, kiedy „wydawać by się mogło, że sytuacja jest bez wyjścia”.

Okres realizacji projektu: 24 maja – 30 września 2022 r.

Przewidywana maksymalna liczba spotkań ustalanych indywidualnie dla jednej osoby : 5 spotkań

Zgłoszenia odbywają się poprzez:

 kontakt telefoniczny z prowadzącymi   22 747 10 79 ( wew.11) w piątki w godzinach 14.00 -17.00   email:  r.tankielun@pp-p.waw.pl  oraz w.janczak@pp-p.waw.pl

Prowadzące:

 • mgr Renata Tankielun – Malinowska- terapeutka Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach, oligofrenopedagog, coach, trenerka rozwoju osobistego oraz umiejętności poznawczych.
 • mgr Weronika Janczak – psycholog, terapeutka Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach.

Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń

* * * * *

Wsparcie Psychologiczno-Pedagogiczne dla kadry oświatowej jako przeciwdziałanie negatywnym skutkom pandemii COVID-19

Zapraszamy nauczycieli do udziału w indywidualnych konsultacjach z psychoterapeutami w ramach Otwartych Sobót Psychoterapeutycznych na terenie Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej nr 21. Jeśli odczuwają Państwo skutki pandemii oraz konsekwencji nauki zdalnej zaproponujemy najbardziej adekwatną pomoc, uwzględniając indywidualną sytuację każdej z osób potrzebującej wsparcia. Zapewniamy dyskrecję oraz przestrzeń na swobodne wyrażenie swoich uczuć, myśli i związanych z tym obaw.

Jest możliwość zapisania się na terminy wakacyjne w dniach 25.06.2022, 02.07.2022 oraz 09.07.2022 (soboty 8.00-14.00)

Okres realizacji projektu: 01 maja 2022 – 30 listopada 2022 r.

Zgłoszenia odbywają się poprzez:

kontakt z koordynatorem p. Aleksandrą Granicą- Bieranowską- psychoterapeutką

tel. 600 57 77 07 w poniedziałki i piątki w godzinach 11.00 – 12.00 lub przez email: a.granica@pp-p.waw.pl

Prowadzący:

· mgr Aleksandra Granica-Bieranowska, psycholog, psychotraumatolog, psychoterapeutka

· mgr Grażyna Rembelska, psycholog, psychoterapeutka

· mgr Łukasz Młodziejewski psycholog, psychoterapeuta

Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

* * * * *

OFERTY PRACY DLA SPECJALISTÓW

TERMIN SKŁADANIA OFERT – DO 31.05.2022

 1. LOGOPEDA – 0,5 etatu, umowa na czas określony z możliwością przedłużenia (vacat).

Wymagania:

 • logopeda z przygotowaniem pedagogicznym
 • stopień awansu: minimum nauczyciel kontraktowy
 • umiejętność prowadzenia diagnozy i terapii logopedycznej
 • umiejętności i gotowość do prowadzenia zajęć WWR

2. PEDAGOG TERAPEUTA – 0,5 etatu, umowa na czas określony z możliwością przedłużenia (vacat). 

Wymagania:

 • magister z przygotowaniem pedagogicznym
 • stopień awansu: minimum nauczyciel kontraktowy
 • umiejętność prowadzenia diagnozy i terapii pedagogicznej
 • uprawnienia do stosowania baterii metod diagnozy przyczyn niepowodzeń szkolnych

3. PSYCHOLOG – 5 ofert: 3 umowy na cały etat, na czas określony z mozliwością przedłużenia – vacat, 2 umowy na cały etat – zastępstwo.

Wymagania:

 • mgr psychologii z przygotowaniem pedagogicznym
 • stopień awansu: minimum nauczyciel kontraktowy
 • uprawnienia do posługiwania się narzędziami diagnostycznymi: SB5, Leiter 3, Bateria 5/6 i inne

4. TERAPEUTA SI – cały etat, umowa na czas określony z możliwością przedłużenia (vacat). 

Wymagania:

 • magister z przygotowaniem pedagogicznym
 • ukończone studia podyplomowe z integracji sensorycznej
 • umiejętność prowadzenia diagnozy i terapii integracji sensorycznej

Oferty prosimy składać mailem na adres: info@pp-p.waw.pl do dn. 31.05.2022 r.

Kandydat winien umieścić klauzulę informacyjną w dokumencie CV.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji na stanowisko …………… przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną Nr 21,  ul. Marywilska 44, 03-042 Warszawa, zgodnie z art. 6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. RODO (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119.).

Wszystkie CV bez powyższej klauzuli zgody na przetwarzanie danych nie będą brane pod uwagę w procesie rekrutacji prowadzonej przez Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej Nr 21,  ul. Marywilska 44, 03-042 Warszawa i będą usuwane z bazy administratora tj.  Dyrektora Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej Nr 21,  ul. Marywilska 44, 03-042 Warszawa.

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KANDYDATÓW DO PRACY

W PORADNIA PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNA NR 21,MARYWILSKA 44, 03-042 WARSZAWA,
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej Nr 21, Marywilska 44, 03-042 Warszawa, , telefon: (+48) 22 814 10 61, e-mail: info@pp-p.waw.pl
2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych:inspektor@pp-p.waw.pl
3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacji, na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody. Udzielona zgoda będzie podstawą przetwarzania dodatkowych danych zawartych w złożonych przez Panią/Pana dokumentach.
4. Pani/Pana dane osobowe, po wyrażeniu przez Panią/Pana zgody, będą przetwarzane na podstawie przepisów Kodeksu pracy, ustawy Karta Nauczyciela oraz rozporządzeń wykonawczych*.
5. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, w której Pani/Pan będzie brał/a udział.
6. Udostępnione dane nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.
Przekazane na potrzeby niniejszej rekrutacji Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do momentu ewentualnego wycofania przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych w procesie rekrutacji, nie dłużej jednak niż przez okres czterech miesięcy. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane na podstawie odrębnej zgody do celów przyszłych rekrutacji na to samo stanowisko lub inne stanowiska w Dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej Nr 21,  ul. Marywilska 44, 03-042 Warszawa.
7. Przysługuje Pani/Panu prawo do dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
8. W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Administratora Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
9. Udostępnione dane nie będą podlegały profilowaniu i przenoszeniu.
*W przypadku pracowników obsługi będą dotyczyły przepisy kodeksu pracy oraz ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902 ze zm.),

* * * * *

BEZPŁATNA POMOC PSYCHOLOGICZNA DLA OSÓB Z UKRAINY ORAZ WSZYSTKICH W KRYZYSIE ZDROWIA PSYCHICZNEGO
Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka  800 12 12 12 – dyżury psychologa w języku ukraińskim i rosyjskim w godzinach 15.00 – 22.00.
Fundacja Nagle Sami uruchomiła telefon wsparcia 800 108 108, który działa w poniedziałki i wtorki w godz. 17.00 –20.00, konsultanci rozmawiają w języku ukraińskim, rosyjskim i polskim.Fundacja Ocalenie oferuje pomoc psychologiczną dla cudzoziemek i cudzoziemców – po polsku, angielsku i rosyjsku. Na konsultacje można zapisywać się mailowo: cpc@cpc.org.pl lub telefonicznie: (22) 828 04 50 (w godz. 9.00 – 17.00). Konsultacje odbywają się siedzibie fundacji w Warszawie (ul. Krucza 6/14a).Fundacja Polskie Forum Migracyjne uruchomiła interwencyjny telefon oferujący wsparcie psychologiczne: (48) 669 981 038, (48) 22 656 4 63 – Warszawska infolinia dla uchodźców z Ukrainy.Centrum Medyczne Damiana uruchomiło telefoniczne wsparcie psychologiczne. Od 1.03 dyżur telefoniczny pod numerem (22) 566 22 27 w języku ukraińskim będzie dostępny 7 dni w tygodniu w godzinach 8:00–20:00. Od poniedziałku 28.02 w godzinach 07:00–21:00 pod numerem (22) 566 22 20 dostępna jest infolinia po ukraińsku, która ma na celu pomóc odnaleźć się w polskim systemie zdrowia.Fundacja „Nasz wybór” – całodobowa Gorąca Linia wsparcia (+48) 727 805 764.Centrum Psychoterapii Help – domowa pomoc psychologiczna dla obywateli Ukrainy w języku polskim lub angielskim 720 826 806 oraz 790 626 806.Fundacja Pomocy Psychologicznej i Edukacji Społecznej Razem (+48) 733 563 311 lub twojpsycholog2@gmail.com – oferuje bezpłatną pomoc psychologiczną w ramach telefonu zaufania. Aktualnie telefon zaufania jest obsługiwany w języku polskim.Platforma Helping Hand z autorskimi programami i treściami psychoedukacyjnymi oraz nowoczesnymi rozwiązaniami technologicznymi uruchomiła dyżury telefoniczne w języku ukraińskim pod numerem (+48) 698 188 305, spotkania otwarte (polski, ukraiński, angielski) i czaty z psychologami (polski, angielski).
Fundacja Dialog – Edukacja, integracja i wsparcie oferuje pomoc prawna, psychoterapię z tłumaczem
WSPARCIE DLA OSÓB Z UKRAINY – PRZYDATNE LINKI

WCIES – wsparcie dla uczniów z Ukrainy – WCIES (um.warszawa.pl)

Solidarni z Ukrainą – Centrum Wielokulturowe

Centrum Wielokulturowe w Warszawie | Facebook

* * * * *

PRACA DLA PSYCHOLOGA – TERMIN SKŁADANIA OFERT PRZEDŁUŻONY DO 31.03 

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 21 w Warszawie przyjmie do pracy psychologa w wymiarze 1 etat (20 godz. dydaktycznych w tygodniu). Umowa na czas określony (zastępstwo do dn. 31.08.2022 r.) z możliwością przedłużenia.

Wymagania:

 • mgr psychologii z przygotowaniem pedagogicznym
 • stopień awansu: minimum nauczyciel kontraktowy
 • umiejętność sprawnego posługiwania się narzędziami diagnostycznymi

Oferty prosimy składać mailem na adres: info@pp-p.waw.pl do dn. 31.03.2022 r. Tytuł maila: „PSYCHOLOG – PRACA (MBOP) – 1 etat zastępstwo.

Kandydat winien umieścić klauzulę informacyjną w dokumencie CV.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji na stanowisko …………… przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną Nr 21,  ul. Marywilska 44, 03-042 Warszawa, zgodnie z art. 6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. RODO (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119.).

Wszystkie CV bez powyższej klauzuli zgody na przetwarzanie danych nie będą brane pod uwagę w procesie rekrutacji prowadzonej przez Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej Nr 21,  ul. Marywilska 44, 03-042 Warszawa i będą usuwane z bazy administratora tj.  Dyrektora Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej Nr 21,  ul. Marywilska 44, 03-042 Warszawa.

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KANDYDATÓW DO PRACY

W PORADNIA PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNA NR 21,MARYWILSKA 44, 03-042 WARSZAWA,
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej Nr 21, Marywilska 44, 03-042 Warszawa, , telefon: (+48) 22 814 10 61, e-mail: info@pp-p.waw.pl
2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych:inspektor@pp-p.waw.pl
3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacji, na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody. Udzielona zgoda będzie podstawą przetwarzania dodatkowych danych zawartych w złożonych przez Panią/Pana dokumentach.
4. Pani/Pana dane osobowe, po wyrażeniu przez Panią/Pana zgody, będą przetwarzane na podstawie przepisów Kodeksu pracy, ustawy Karta Nauczyciela oraz rozporządzeń wykonawczych*.
5. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, w której Pani/Pan będzie brał/a udział.
6. Udostępnione dane nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.
Przekazane na potrzeby niniejszej rekrutacji Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do momentu ewentualnego wycofania przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych w procesie rekrutacji, nie dłużej jednak niż przez okres czterech miesięcy. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane na podstawie odrębnej zgody do celów przyszłych rekrutacji na to samo stanowisko lub inne stanowiska w Dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej Nr 21,  ul. Marywilska 44, 03-042 Warszawa.
7. Przysługuje Pani/Panu prawo do dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
8. W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Administratora Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
9. Udostępnione dane nie będą podlegały profilowaniu i przenoszeniu.
*W przypadku pracowników obsługi będą dotyczyły przepisy kodeksu pracy oraz ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902 ze zm.),

* * * * *

1 grudnia rozpoczęła się nowa, 9. edycja budżetu obywatelskiego. Można już składać projekty, które zostaną zrealizowane w 2023 roku.

Terminy: Składanie projektów jest możliwe do 25 stycznia 2022 roku.

Kwota i limit: Na Białołęce mamy do wydania 4,75 mln zł, a jeden projekt może kosztować maksymalnie 950 tys. zł.

Zasady: Szczegółowe zasady opisane są na stronie internetowej https://bialoleka.um.warszawa.pl/-/nowa-edycja-nowe-projekty .

Jak złożyć projekt?

Można to zrobić na 3 różne sposoby:

 • przez internet za pomocą aplikacji https://bo.um.warszawa.pl
 • osobiście w punkcie podawczym Urzędu Dzielnicy Białołęka przy ul. Modlińskiej 197 czynnym w poniedziałki w godz. 08:00 – 18:00, a we wtorki, środy, czwartki i piątki w godz. 08:00 – 16:00 (numerek do pobrania z literą P, stanowiska nr 20-24)
 • korespondencyjnie przesyłając projekt  na adres: Urząd Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy, ul. Modlińska 197, 03-122 Warszawa z dopiskiem „Budżet obywatelski 2023” – liczy się data wpływu do urzędu.

Wsparcie dla mieszkańców

Wspólnie z wydziałami merytorycznymi urzędu dzielnicy organizujemy dyżury telefoniczno-mejlowe dla mieszkańców, których dokładny harmonogram oraz dane kontaktowe dostępne są na stronie https://bialoleka.um.warszawa.pl/-/nowa-edycja-nowe-projekty .

Zachęcam do śledzenia naszego profilu na facebooku Budżet Obywatelski Białołęka.

ZAPRASZAM do składania projektów!

Anna Rurka, białołęcki koordynator ds. budżetu obywatelskiego

tel. 22 44 38 335, arurka@um.warszawa.pl

* * * * *

1 listopada 2021 r. ogólnopolska infolinia dla dzieci i młodzieży oraz ich opiekunów POMAGAMY (800 800 605) zastąpiona została telefonem zaufania Rzecznika Praw Dziecka.

Nowy bezpłatny numer, pod którym dzieci i młodzież będą mogły otrzymać wsparcie psychologiczne, to 800 12 12 12.

Telefon i czat internetowy www.brpd.gov.pl będą czynne przez całą dobę, siedem dni w tygodniu. Czat nie wymaga logowania oraz instalowania żadnej aplikacji. Połączenia telefonicznie nadal pozostaną bezpłatne, a rozmówcy będą mieli zapewnioną dyskrecję i anonimowość.

 

* * * * *

Prosimy o zapoznanie się z plakatem (kliknij tutaj) przygotowanym przez: Inspekcję Weterynaryjną, Mazowiecki Urząd Wojewódzki oraz Wojewódzką Stację Sanitarno – Epidemiologiczną, dotyczącym terenów zagrożonych wścieklizną.

* * * * *

 OFERTA PRACY

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 21 w Warszawie przyjmie do pracy sprzątaczkę w wymiarze 0,75 etatu, praca zmianowa, zatrudnienie od 01.07.2021 r..

Oferty prosimy składać w sekretariacie Poradni do dn. 28.05.2021 r.

Kandydat winien umieścić klauzulę informacyjną w dokumencie CV.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji na stanowisko …………… przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną Nr 21,  ul. Marywilska 44, 03-042 Warszawa, zgodnie z art. 6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. RODO (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119.).

Wszystkie CV bez powyższej klauzuli zgody na przetwarzanie danych nie będą brane pod uwagę w procesie rekrutacji prowadzonej przez Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej Nr 21,  ul. Marywilska 44, 03-042 Warszawa i będą usuwane z bazy administratora tj.  Dyrektora Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej Nr 21,  ul. Marywilska 44, 03-042 Warszawa.

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KANDYDATÓW DO PRACY

W PORADNIA PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNA NR 21,MARYWILSKA 44, 03-042 WARSZAWA,
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej Nr 21, Marywilska 44, 03-042 Warszawa, , telefon: (+48) 22 814 10 61, e-mail: info@pp-p.waw.pl
2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych:inspektor@pp-p.waw.pl
3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacji, na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody. Udzielona zgoda będzie podstawą przetwarzania dodatkowych danych zawartych w złożonych przez Panią/Pana dokumentach.
4. Pani/Pana dane osobowe, po wyrażeniu przez Panią/Pana zgody, będą przetwarzane na podstawie przepisów Kodeksu pracy, ustawy Karta Nauczyciela oraz rozporządzeń wykonawczych*.
5. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, w której Pani/Pan będzie brał/a udział.
6. Udostępnione dane nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.
Przekazane na potrzeby niniejszej rekrutacji Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do momentu ewentualnego wycofania przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych w procesie rekrutacji, nie dłużej jednak niż przez okres czterech miesięcy. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane na podstawie odrębnej zgody do celów przyszłych rekrutacji na to samo stanowisko lub inne stanowiska w Dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej Nr 21,  ul. Marywilska 44, 03-042 Warszawa.
7. Przysługuje Pani/Panu prawo do dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
8. W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Administratora Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
9. Udostępnione dane nie będą podlegały profilowaniu i przenoszeniu.
*W przypadku pracowników obsługi będą dotyczyły przepisy kodeksu pracy oraz ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902 ze zm.),

* * * * *

* * * * *

Na stronie Biura Edukacji dostępne są spotkania on-line

prowadzone przez dr Konrada Ambroziaka z Fundacji Psycho – Edukacja

Szkolenia dla rodziców na temat walki z depresją dzieci i młodzieży

http://edukacja.warszawa.pl/specjalne-potrzeby-edukacyjne/pomoc-psychologiczno-pedagogiczna/22808-szkolenia-dla-rodzicow-na

Spotkania mają charakter otwarty i bezpłatny. Nie obowiązują zapisy. 

* * * * *

W ramach cyklu spotkań SOTIS dla RODZICÓW serdecznie zapraszamy Państwa na

BEZPŁATNY webinar „Echolalie – objawy, przyczyny, rodzaje, metody terapii” który odbędzie się 11.02.2021 o godzinie 18:00.

Spotkanie poprowadzą terapeuci mowy i komunikacji z ośrodków terapeutycznych SOTIS: Marianna Prusek – neurologopeda, Anita Sołśnia – neurologopeda, Dominika Krzywotulska-Grydlik – logopeda. Postarają się podjąć problematykę w sposób szeroki, ale skondensowany ukazując perspektywę codziennej terapeutycznej praktyki. Postarają się odpowiedzieć na potrzeby rodziców, którzy pragną poszerzyć w tym zakresie wiedzę i poznać praktyczne możliwości oddziaływań.

Link do rejestracji: https://sotis.clickmeeting.com/echolalie-webinar/register

Liczba miejsc ograniczona.

WEBINAR echolalie SOTIS

* * * * *

Rodzice/opiekunowie nastolatków, a także pracujący z nimi wychowawcy, nauczyciele, psychologowie szkolni mogą skorzystać ze wsparcia jakie oferuje

Poradnia Specjalistyczna MOP

W poniedziałki, w godzinach 10.00-14.00

Dyżur telefoniczny pod numerem:  519 047 372  pełnią psychologowie-psychoterapeuci.

Do Poradni MOP zadzwonić, jeśli:

 • rodzica coś niepokoi w zachowaniu nastolatka
 • rodzic zastanawia się czy sytuacja, która go martwi wymaga poszukania pogłębionej pomocy psychologicznej
 • rodzic chce uzyskać informację z jakich instytucji w Warszawie może skorzystać, aby znaleźć właściwe wsparcie dla swojego dziecka  
 • nauczyciel/wychowawca/psycholog szkolny martwi się stanem psychicznym swojego podopiecznego i zastanawia jak może mu skutecznie pomóc 

Nie trzeba podawać swoich danych, udzielane w ramach dyżuru porady są anominowe, mają charakter wsparciowo-informacyjny, nie są formą regularnej i pogłębionej pracy terapeutycznej.

* * * * *

WITAMY W NOWYM ROKU SZKOLNYM 2020/21 !!!

PONIŻEJ PRZEDSTAWIAMY SZCZEGÓŁY ORGANIZACYJNE DOTYCZĄCE PRACY PORADNI NA POCZĄTKU ROKU SZKOLNEGO 2020/21

 • Od 1 do 18 września 2020 r. przeprowadzane będą tylko diagnozy dzieci i młodzieży zapisanych w roku szkolnym 2019/20.
 • Zajęcia terapeutyczne rozpoczynają się od dnia 21 września 2020 r. Ze wszystkimi osobami zakwalifikowanymi na zajęcia terapeutyczne specjaliści będą kontaktować się telefonicznie. Prosimy oczekiwać na telefon specjalisty.
 • Zapisy na diagnozy w roku szkolnym 2020/21 rozpoczynają się 7 września 2020 r. Podczas pierwszej wizyty w poradni rodzic powinien dostarczyć psychologowi informację z placówki oświatowej (przedszkola, szkoły).
 • Wszystkim osobom przychodzącym do Poradni przypominamy o obowiązku zasłaniania ust i nosa (maseczki) przez cały czas przebywania na korytarzach naszej placówki.

* * * * *

ORGANIZACJA PRACY PORADNI PODCZAS STANU EPIDEMII

Od 11.05.2020 r. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 21 wznawia swoją działalność w zakresie diagnoz stacjonarnych w celu badania dzieci i uczniów na potrzeby wydania stosownych opinii i orzeczeń, ważnych dla przyszłości edukacyjnej i dalszych losów dzieci. Poradnia do odwołania jest otwarta od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 16.00.

 • Informujemy, że budynek, w którym mieści się nasza placówka, jest w dalszym ciągu w ograniczonym zakresie dostępny dla osób z zewnątrz, a po korytarzach Poradni poruszają się również klienci urzędów, mieszczących się w budynku.
 • Druki dokumentów znajdują się na stronie internetowej Poradni (pp-p.waw.pl) oraz są dostępne w sekretariacie Poradni.

NOWE TERMINY DIAGNOZ, KTÓRE NIE ODBYŁY SIĘ Z POWODU EPIDEMII UMAWIA TELEFONICZNIE SEKRETARIAT CODZIENNIE W GODZINACH  8.00 – 16.00 Z NUMERU TELEFONU: 22 814 10 61 lub 22 814 10 62

DZIAŁANIA POMOCOWE:

W związku ze stanem epidemii, poza diagnozą dzieci i uczniów na potrzeby wydania stosownych opinii i orzeczeń, ważnych dla przyszłości edukacyjnej, udzielenie wsparcia psychologiczno-pedagogicznego oraz wykonywania innych zadań statutowych w tym terapii w ramach WWR, prowadzone jest przez pracowników Poradni zdalnie.

W celu zgłoszenia problemu lub uzyskania porady/konsultacji należy zadzwonić pod numer telefonu Poradni 22 814 10 62 od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 16.00.

Ponadto informujemy o możliwości kontaktu dla uczniów, rodziców i nauczycieli szukających wsparcia w trudnym obecnie czasie epidemii poprzez e-mail: porada@pp-p.waw.pl

DZIAŁALNOŚĆ ORZEKAJĄCA I OPINIUJĄCA:

Pracownicy Poradni będą kontaktować się z Państwem telefonicznie lub mailowo w celu dokonania wywiadu diagnostycznego, uzupełnienia dokumentacji niezbędnej do wydania opinii lub orzeczenia, pozyskania dodatkowych, istotnych informacji o dziecku koniecznych do ustalenia właściwych zaleceń do dalszej pracy, czy omówienia form pomocy dziecku.

W sprawach dotyczących Zespołu Orzekającego bezpośrednich informacji udziela sekretariat Poradni pod numerem telefonu: 22 814 10 61 lub 22 814 10 62

Uprzejmie informujemy, że w trosce o dalsze losy edukacyjne Państwa dzieci/uczniów i związaną z tym potrzebę wydania stosownych opinii i orzeczeń, ważnych dla ich przyszłości edukacyjnej i dalszych losów, posiedzenia Zespołu Orzekającego Poradni będą odbywać się zgodnie z harmonogramem.

* * * * *

Drodzy Rodzice!
Nowy harmonogram rekrutacji do przedszkoli i szkół podstawowych został już opublikowany na stronie Biura Edukacji: http://edukacja.warszawa.pl/…/22159_nowy-harmonogram-rekrut…
30.03 o godz. 13 została ponownie uruchomiona możliwość rejestracji wniosków w systemie.
 Na zarejestrowanie wniosków, przesłanie ich do przedszkola/szkoły pierwszego wyboru (można to zrobić mailowo) lub uzupełnienie braków w już złożonych wnioskach, macie czas do 23 kwietnia.
 Jeśli już złożyliście wnioski, nie musicie tego robić ponownie.

* * * * *

Drogi Rodzicu!

W tym trudnym czasie rozmowa z Twoją pociechą jest bardzo potrzebna i szczególnie ważna. Twoje dziecko oczekuje, że zapewnisz je, że wszystko będzie dobrze i że może liczyć na Ciebie i pozostałą rodzinę. Przygotowaliśmy kilka wskazówek, jak rozmawiać z dzieckiem, aby zaspokoić potrzeby informacji, a jednocześnie uspokoić dziecko i ochronić przed informacjami wzbudzającymi niepotrzebną panikę.

 1. Przede wszystkim rozmawiaj – stały kontakt z dzieckiem to podstawa porozumienia w tym trudnym czasie.
 2. Nie unikaj odpowiedzi na pytania, nawet gdy są bardzo trudne. Możesz przyznać, że czegoś nie wiesz – to się może zdarzyć. Wszyscy jesteśmy w sytuacji wielu niewiadomych, ale lepiej powiedzieć, że się czegoś nie wie i spróbować razem poszukać odpowiedzi niż milczeć i zostawić dziecku pole na domysły lub na samodzielne poszukiwanie informacji w Internecie.
 3. Przekazuj dziecku tylko sprawdzone informacje – nie wszystkie informacje zawarte
  w Internecie są prawdziwe. Twoim zadaniem jest to weryfikować.
 4. Jeżeli dziecko, mówi że się boi, że się martwi, że nie wie co dalej będzie – wysłuchaj. Zaprzeczanie, czyli mówienie dziecku np. „Nie martw się” nie pomoże. Zapytaj, czym konkretnie się martwi, dlaczego, czy można temu jakoś zaradzić, jak ty jako rodzic możesz pomóc. Często zdarza się, ze dziecko samo najlepiej wie, jak się uspokoić lub co mu pomaga – wystarczy zapytać
 5. Ciągłe pouczanie, poprawianie, zwracanie uwagi nie ułatwia rozmowy. Nastolatek może poczuć się jak na egzaminie, ogranicza to jego szczerość, bo za wszelką cenę chce „dobrze wypaść” przed słuchającym rodzicem. Ponadto skupienie się na próbie rozwiązania problemu latorośli może prowadzić do tego, że nie wysłuchamy tego, co chciał nam powiedzieć. Pamiętajmy: czasami samo wysłuchanie pomaga drugiej osobie.
 6. Sprawdzaj wiadomości, jakie docierają do dziecka i weryfikuj informacje od innych rówieśników.
 7. Nie ograniczaj kontaktów z rówieśnikami np. przez Skype’a albo inne media, bo to może potęgować przygnębienie i poczucie osamotnienia.
 8. Jest wiele gier i aktywności, które dziecko może wykonywać on-line, bez bezpośredniego kontraktu z przyjaciółmi. Zadbaj, aby czas spędzony na rozmyślaniu o zagrożeniu był jak najkrótszy. Wspólne aktywności takie jak oglądanie filmów, gry planszowe, pieczenie ciasteczek też pomagają oderwać się choć na chwilę od ciągłego myślenia o zagrożeniu.
 9. W sytuacji bardzo trudnej możesz poprosić o pomoc specjalistów np. telefon zaufania dla dzieci i młodzieży 116 111.

Przygotowała: Anna Bieżuńska – psycholog

* * * * *

Szanowni Państwo, Drodzy Rodzice!

W związku z wytycznymi MEN w okresie od 12 do 25 marca br. zawieszenie zajęć dotyczy przedszkoli, szkół i placówek (publicznych i niepublicznych), z wyjątkiem poradni psychologiczno-pedagogicznych, w odniesieniu do wystąpienia Premiera RP w dniu 13 marca br., mając na uwadze zdrowie i bezpieczeństwo osób korzystających z naszej pomocy oraz pracowników poradni, zwracam się z prośbą o rozważenie przez Państwa, czy w obecnej sytuacji przeprowadzenie zaplanowanych diagnoz i zajęć terapeutycznych, jest konieczne i ważniejsze niż zdrowie.

Jako Dyrektor zapewniam, że w sytuacji wymagającej wydania przez nas niezbędnej dokumentacji skontaktujemy się z Państwem, wyznaczając dogodny indywidualny termin zabezpieczający Państwa potrzeby i interesy. Pracownicy i specjaliści będą się z Państwem kontaktować oraz w szczególnych przypadkach zapewnią pomoc terapeutyczną.

Proszę Państwa o wyrozumiałość w tej trudnej sytuacji.

Z wyrazami szacunku

Olimpia Rumianowska- Zapór

Dyrektor PP-P nr 21 w Warszawie

* * * * *

Poniżej zamieszczamy 

List Zastępcy Prezydenta M. st. Warszawy pani Renaty Kaznowskiej w sprawie działalności poradni psychologiczno – pedagogicznych (kliknij tutaj)

* * * * *

Poniżej zamieszczamy list Burmistrza Dzielnicy Białołęka

Szanowni Państwo, Drodzy Mieszkańcy,

właśnie zakończyliśmy spotkanie z wydziałami urzędu dzielnicy, dyrektorami szkół i przedszkoli oraz wszystkimi dzielnicowymi jednostkami, m.in.  Białołęckim Ośrodkiem Kultury oraz Białołęckim Ośrodkiem Sportu na temat sytuacji na Białołęce w związku z epidemią wirusa COVID-19. Przede wszystkim przekazałem decyzję Premiera RP o zamknięciu na dwa tygodnie wszystkich szkół, przedszkoli i żłobków. Zgodnie z tą decyzją już jutro i w piątek nie będzie zajęć edukacyjnych, natomiast zapewniona jeszcze będzie opieka. Poprosiłem dyrektorów o rozmowę z młodzieżą szkolną i przekazanie jej, że w tym wyjątkowym czasie musi zdać egzamin z odpowiedzialności, unikać spotkań towarzyskich i wyjść ze znajomymi. Przez najbliższe dwa tygodnie należy bezwzględnie pozostać w domu, by ograniczyć rozprzestrzenianie wirusa. Zwróciłem się też z prośbą o przekazanie tej informacji za pomocą dziennika elektronicznego do wszystkich rodziców.

Dodatkowo podczas spotkania podjęliśmy decyzję o odwołaniu wszystkich dzielnicowych imprez. Pracujemy nad tym, aby możliwie wiele z  tych wydarzeń przenieść na inne terminy. Prosimy o śledzenie informacji o wydarzeniach na stronie internetowej www.bialoleka.waw.pl oraz stronach organizatorów wydarzeń, gdzie będziemy informować o zmianach. Przekazałem także informację o decyzji Ministra Kultury dotyczącej zawieszenia od 12 marca funkcjonowania instytucji kultury, muzeów, teatrów, oper, filharmonii, kin i sieci kinowych.

Jako samorząd stosujemy się do wszystkich zaleceń służb rządowych i sanitarnych. Niezwykle ważne jest zachowanie higieny rąk, dlatego w naszym urzędzie zainstalowane są dystrybutory ze środkiem dezynfekującym. Zalecamy korzystanie z niego wszystkim mieszkańcom, którzy załatwiają sprawy w naszym urzędzie. Duże skupiska ludzi sprzyjają przenoszeniu koronawirusa, dlatego jednocześnie przypominamy, że wiele spraw można załatwić przez internet, bez konieczności osobistego stawiania się w urzędzie. Zachęcamy do skorzystania z tej możliwości.

Aby załatwić sprawę drogą elektroniczną niezbędne jest posiadanie profilu zaufanego. Można go w łatwy sposób założyć m.in. poprzez bankowość elektroniczną. Wszystkie informacje o profilu zaufanym znajdą Państwo na stronie www.pz.gov.pl. Przy użyciu profilu zaufanego, dzięki platformie ePUAP można:

 • zgłosić zbycie lub nabycie pojazdu,
 • zgłosić zameldowanie lub wymeldowanie z pobytu stałego lub czasowego,
 • złożyć wniosek  o nadanie numeru PESEL,
 • złożyć wniosek o dowód osobisty, po odbiór trzeba zgłosić się osobiście,
 • złożyć  wniosek o wpisanie do rejestru wyborców lub dopisanie do spisu wyborców.
 • złożyć wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami
 • złożyć  wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego
 • złożyć  wniosek o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka
 • złożyć  wniosek o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego
 • złożyć  wniosek o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego
 • złożyć  wniosek o ustalenie prawa do świadczenia rodzicielskiego
 • złożyć  wniosek o ustalenie prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego
 • złożyć  wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego
 • złożyć  wniosek o ustalenie prawa do świadczenia „Dobry start”
 • złożyć wniosek o ustalenie prawa do świadczenia „Za życiem”
 • złożyć deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Wobec epidemii koronawirusa niezwykle ważne jest abyśmy wszyscy – jednostki rządowe, samorząd i mieszkańcy stosowali się do zaleceń i odpowiedzialnie ograniczali ryzykowne zachowania. Prosimy osoby poddane kwarantannie domowej o bezwzględne pozostanie w domu przez 2 tygodnie. O zrobienie zakupów można poprosić rodzinę, znajomych lub skorzystać z zakupów przez Internet. Zakupy należy odbierać tak, aby nie było kontaktu z osobą je dostarczającą. Jeśli osoba objęta kwarantanną ma pod opieką zwierzęta to na czas jej trwania należy przekazać je pod opiekę rodzinie lub znajomym. Kwarantanna kończy się po 14 dniach, jeśli objęta nią osoba nie ma objawów choroby.

Zwróćmy uwagę na naszych seniorów, którzy są grupą szczególnie narażoną na konsekwencje zarażenia wirusem. Powinni unikać większych skupisk ludzi, m.in. wizyt w przychodni, czy dużych sklepów. Otoczmy ich większą troską, odciążając z konieczności wyjścia z domu, robiąc dla nich np. zakupy. Narodowy Fundusz Zdrowia uruchomił całodobową infolinię pod numerem 800 190 590, gdzie można m.in. uzyskać medyczną teleporadę, zalecenia, e-receptę, uzyskać dodatkowe informacje o wirusie, procedurach działania, unikając bezpośredniego kontaktu z innymi. Seniorzy w miejskich jednostkach opiekuńczo – leczniczych zostali objęci dodatkową ochroną – obiekty są dezynfekowane, dwa razy dziennie pacjentom mierzona jest temperatura, ograniczone zostały wizyty.

Sytuacja związana z koronawirusem w Polsce dynamicznie się rozwija. Jesteśmy w stałym kontakcie z służbami rządowymi i sanitarnymi oraz na bieżąco reagujemy na doniesienia w celu zatrzymania koronowirusa i zminimalizowania jego skutków. Dlatego rekomenduję Państwu ograniczenie wyjść z domu do tych koniecznych i unikanie dużych skupisk ludzi.

Dodatkowe informacje, w tym  komunikaty dla podróżujących oraz zalecenia dla podróżnych, ludności, służb medycznych i instytucji zamieszcza na swojej stronie Główny Inspektorat Sanitarny https://gis.gov.pl/. Bieżące informacje związane z nowym wirusem zamieszcza także Powiatowa Stacja Stanitarno-Epidemiologiczna w m.st. Warszawie https://www.pssewawa.pl/.

Grzegorz Kuca

Burmistrz Dzielnicy Białołęka

m.st. Warszawy

 * * * * *

Nasza Poradnia realizuje program „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców” Joanny Sakowskiej

 „Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały,  jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły”.

Są to warsztaty przeznaczone dla rodziców, którzy chcą budować dobre relacje ze swoimi dziećmi. Prowadzone są w cyklu 10 spotkań, podczas których poruszane są tematy stawiania granic, wspierania w emocjach, nawiązywania współpracy, budowania poczucia własnej wartości. Rodzice mają możliwość doświadczyć jak w laboratorium i przećwiczyć nowe sposoby reagowania na różne zachowania dzieci.

Spotykamy się co tydzień i aktywnie pracujemy przez 3 godziny

Szczegółowych informacji udzielają:

Joanna Kapciak – j.kapciak@pp-p.waw.pl

Iwona Grymuła – i.grymula@pp-p.waw.pl

Magdalena Ostrowska – m.ostrowska@pp-p.waw.pl

* * * * *

GRUPA WSPARCIA DLA RODZICÓW DZIECI ZE SPEKTRUM AUTYZMU

Prowadzimy zapisy do grupy Wsparcia dla Rodziców Dzieci ze Spektrum Autyzmu z terenu dzielnicy Białołęka.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt e – mail: a.rozycka@pp-p.waw.pl

j.kapciak@pp-p.waw.pl

 * * * * *

Od dn. 29 lipca do 9 sierpnia 2019 r.

Poradni będzie ZAMKNIĘTA z powodu remontu.

* * * * *

W okresie wakacyjnym, od 1 lipca do 31 sierpnia 2019 r.

sekretariat Poradni jest otwarty w godzinach 8.00 – 16.00

* * * * *

Drodzy Rodzice i Uczniowie „podwójnego rocznika”

(III gimnazjum i VIII szkoły podstawowej)

        W ramach grantu Biura Edukacji m. st. Warszawy można na terenie PP-P nr 21, na ul. Marywilskiej 44 do 31 sierpnia 2019 r. przeprowadzić diagnozę skłonności zawodowych metodą Obrazkowego Testu Zawodów Martina Achtnicha (BBT).

Test przyczynia się do podniesienia samowiedzy klienta i ukierunkowania jego wyborów edukacyjno- zawodowych. Określona w badaniu struktura skłonności zawodowych pozwala na rozpoznanie charakteru zawodowego i przewidywanie optymalnego stylu aktywności na rynku pracy.

Dla każdego badanego jest tworzona profesjonalna opinia zawodowa. Badanie trwa ok. 1 godziny.

        W celu przeprowadzenia badania należy zapisać się telefonicznie w PP-P nr 21: 22 814 10 61

na spotkanie z doradcą zawodowym p. Małgorzatą Nowak.

         Z wakacyjnego badania może skorzystać jeszcze 10 uczniów.

Serdecznie zapraszamy!!!

* * * * *

Zapraszamy na bezpłatne warsztaty psychoedukacyjne dla rodziców dzieci w wieku przedszkolnym

ROLA ZABAWY W ROZWOJU DZIECKA W WIEKU PRZEDSZKOLNYM

 15 czerwca 2019 r. (sobota) godz. 9.00-13.00

W programie:

 • Wpływ zabawy na rozwój dziecka w wieku przedszkolnym i starszym
 • Diagnostyczna i terapeutyczna funkcja zabawy
 • Rodzaje zabaw i przykłady ich wykorzystania w praktyce

Prowadzące: Joanna Mazurkiewicz-Gronowska (psycholog, pedagog specjalny), Grażyna Rembelska (psycholog, psychoterapeuta)

ZAPISY – w sekretariacie Poradni pod numerem tel. (22) 814 10 61/62/63

ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA !!!

* * * * *

Informujemy, iż sprawozdanie finansowe Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej nr 21

zostało zamieszczone na stronie Biuletynu Informacji Publicznej DBFO

* * * * *

Dn. 2 maja 2019 r. Poradnia będzie nieczynna.

Dn. 4 maja 2019 r. sekretariat Poradni będzie nieczynny.

ZA UTRUDNIENIA PRZEPRASZAMY!

 

* * * * *

Pismo Pani Prezydent Renaty Kaznowskiej skierowane do Mazowieckiego Kuratora Oświaty

Pismo do Kuratora Oswiaty

* * * * * 

List Prezydenta Warszawy do rodziców

List Prezydenta m.st. Warszawy do rodzicow

Link do ZUS

https://www.zus.pl/wzory-formularzy/zasilki/zasilek-opiekunczy/-/publisher/details/1/oswiadczenie-zas-36/ZAS_36

Wniosek Z-15A o zasiłek opiekuńczy z powodu sprawowania opieki nad dzieckiem:

https://www.zus.pl/wzory-formularzy/zasilki/zasilek-opiekunczy/-/publisher/details/1/wniosek-z-15a/ZUS_Z-15

* * * * * 

Szanowni Rodzice,

poniżej zamieszczamy pismo od Burmistrza Dzielnicy Białołęka i Zastępcy Burmistrza skierowane do Rodziców dzieci uczęszczających do białołęckich placówek oświatowych (szkół i przedszkoli) w sprawie planowanego strajku nauczycieli. Bardzo prosimy o zapoznanie się z treścią pisma.

Pismo do rodzicow

* * * * * 

Uprzejmie informujemy, że Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 21 uruchamia

dodatkowy dyżur z doradztwa edukacyjno-zawodowego w piątki i soboty do maja 2019 roku.

               Zapisy do doradcy zawodowego – Małgorzaty Skóry

              przez sekretariat, telefon /22/ 814 10 61 do 63, wew. 019

* * * * *

Zapraszamy Rodziców ósmoklasistów i gimnazjalistów na zajęcia warsztatowo-informacyjne

prowadzone przez doradcę zawodowego

cz. I – pt.: „Moje dziecko wybiera szkołę i zawód”

22 lutego br. (piątek) o godzinie 18.00, sala nr 8 (parter). 

Zapisy przez sekretariat Poradni tel. 22 814 10 61/62/63 wew. 019 – jeszcze trwają. 

Na 12 kwietnia zaplanowana jest II część:

,,Rekrutacja (krok po kroku) w 2019 roku”.

* * * * *

ZAPRASZAMY uczniów klas VI-VII do „AKADEMII Skutecznego Uczenia SIĘ”

(cykl 12 spotkań)

Jeśli chcesz polubić naukę jeszcze bardziej….

Jeśli chcesz rozwinąć własną kreatywność…

Jeśli chcesz uczyć się skutecznie…

Miejsce spotkań: gabinet nr 13

Termin zajęć: poniedziałki w godzinach 18.00 – 18.50

Planowany początek: 11 marca 2019 r. (po zebraniu się grupy)

Prowadzące zajęcia: Anna Krawczyk–Serwatka, Magdalena Ostrowska

Zgłoszenia: w sekretariacie Poradni pod nr: 22 814 10 61/62/63 wew. 019

* * * * *

 NOWE OFERTY PRACY

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 21 w Warszawie przyjmie do pracy psychologa w wymiarze 1 etat oraz w wymiarze 0,5 etatu; umowa do 31.08.2019 roku. Konieczne przygotowanie pedagogiczne, praktyczna znajomość narzędzi diagnostycznych (Stanford-Binet, IDS, WSC-R), stopień awansu zawodowego: minimum nauczyciel kontraktowy.

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 21 w Warszawie poszukuje do pracy terapeuty integracji sensorycznej, w wymiarze 0,5 etatu, umowa do 31 sierpnia 2019 roku. Konieczne przygotowanie pedagogiczne, stopień awansu zawodowego: minimum nauczyciel kontraktowy.

Oferty prosimy wysyłać na adres: info@pp-p.waw.pl

Kandydat przesyłający CV winien umieścić klauzulę informacyjną w dokumencie CV.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji na stanowisko …………… przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną Nr 21,  ul. Marywilska 44, 03-042 Warszawa, zgodnie z art. 6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. RODO (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119.).

Wszystkie CV bez powyższej klauzuli zgody na przetwarzanie danych nie będą brane pod uwagę w procesie rekrutacji prowadzonej przez Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej Nr 21,  ul. Marywilska 44, 03-042 Warszawa i będą usuwane z bazy administratora tj.  Dyrektora Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej Nr 21,  ul. Marywilska 44, 03-042 Warszawa.

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KANDYDATÓW DO PRACY

W PORADNIA PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNA NR 21,

MARYWILSKA 44, 03-042 WARSZAWA,

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej Nr 21, Marywilska 44, 03-042 Warszawa, , telefon: (+48) 22 814 10 61, e-mail: info@pp-p.waw.pl
 2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych:inspektor@pp-p.waw.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacji, na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody. Udzielona zgoda będzie podstawą przetwarzania dodatkowych danych zawartych w złożonych przez Panią/Pana dokumentach.
 4. Pani/Pana dane osobowe, po wyrażeniu przez Panią/Pana zgody, będą przetwarzane na podstawie przepisów Kodeksu pracy, ustawy Karta Nauczyciela oraz rozporządzeń wykonawczych*.
 5. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, w której Pani/Pan będzie brał/a udział.
 6. Udostępnione dane nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.

Przekazane na potrzeby niniejszej rekrutacji Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do momentu ewentualnego wycofania przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych w procesie rekrutacji, nie dłużej jednak niż przez okres czterech miesięcy. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane na podstawie odrębnej zgody do celów przyszłych rekrutacji na to samo stanowisko lub inne stanowiska w Dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej Nr 21,  ul. Marywilska 44, 03-042 Warszawa.

 1. Przysługuje Pani/Panu prawo do dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 2. W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Administratora Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 3. Udostępnione dane nie będą podlegały profilowaniu i przenoszeniu.

*W przypadku pracowników obsługi będą dotyczyły przepisy kodeksu pracy oraz ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902 ze zm.),

* * * * *

ORZECZNICTWO – AUTYZM I ZESPÓŁ ASPERGERA

Informujemy, że od 1 lutego 2019 r. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 21, zgodnie ze wskazaniem Mazowieckiego Kuratora Oświaty,  będzie prowadzić orzecznictwo dla dzieci i młodzieży z autyzmem, w tym Zespołem Aspergera z rejonu działania Poradni tj. dzieci z przedszkoli i uczniów szkół z Dzielnicy Białołęka oraz dzieci mieszkających w Dzielnicy Białołęka, a nie uczęszczających do placówek oświatowych.

Sprawy rozpoczęte przed dniem 01.02.2019 r. w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 10, ul. Wrzeciono 24 zostaną tam zakończone.

Od dn. 1 lutego 2019 r. w celu uzyskania lub aktualizacji orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na autyzm i Zespół Aspergera prosimy zgłaszać się do psychologów tutejszej Poradni – zapisy przez sekretariat

tel. 22 814 10 61/62/63 wew. 019.

* * * * *

UWAGA – ZMIANA TERMINU WARSZTATÓW!

Zapraszamy na bezpłatne Warsztaty dla Rodziców  na terenie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej nr 21 w Warszawie

AKADEMIA WSPÓŁCZESNEGO RODZICA „ DOMOWE ZABAWY LOGOPEDYCZNE ”

CZYLI JAK STYMULOWAĆ MOWĘ DZIECKA OD URODZENIA DO 3 ROKU ŻYCIA?

W programie:

* zapoznanie z rozwojem mowy dziecka

* logopedyczne fakty i mity

* praktyczne ćwiczenia pozwalające na rozwinięcie mowy malucha

Kiedy?  09.03.2019 r.

Jak długo? 4 godziny

O której? 8:00-12:00

Dla kogo? Dla rodziców dzieci od urodzenia do 3 r. ż

Gdzie? – sala nr 8

Kto Prowadzi? mgr Edyta Piwnicka-Panfil- neurologopeda, terapeuta SI

Zapisy w sekretariacie Poradni pod nr 22 814 10 61/62/63 wew.019. Ilość miejsc ograniczona!!!

* * * * *

Zapraszamy na zajęcia warsztatowe dla nauczycieli i terapeutów:

„Rozwijanie umiejętności dodawania i odejmowania u  dzieci z klas I – III z zastosowaniem gier edukacyjnych”

Tematyka:

 • szybkie treningi w utrwalaniu pamięciowym wyników w zakresie 10;
 • opanowanie pełnej dziesiątki jako podstawa;
 • przekraczanie progu dziesiątkowego w dodawaniu i odejmowaniu liczby jednocyfrowej;
 • przekraczanie progu dziesiątkowego w dodawaniu i odejmowaniu liczb dwucyfrowych;
 • zastosowanie gier edukacyjnych w utrwalaniu ćwiczonych umiejętności.

Adresaci: nauczyciele nauczania początkowego, pedagodzy – terapeuci, pedagodzy wspomagający

Prowadząca: Ewa Sadłowska, pedagog – terapeuta

Miejsce: Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna Nr 21

Termin: 12.01.2019 r. (sobota), godz.: 9:00 – 12:00

Sposób zapisu: Przez sekretariat Poradni, tel. 22 814 10 61/62/63 wew. 019. Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

* * * * *

24 i 31. grudnia 2018 r. sekretariat poradni będzie czynny w godzinach 8.00 – 12.00

* * * * *

Dn. 18. grudnia 20-18 (wtorek) Poradnia będzie nieczynna z powodu szkolenia pracowników pedagogicznych i pracowników administracji.

Za utrudnienia przepraszamy!

* * * * *

Przedszkola Terapeutyczne Dobry Start zapraszają na szkolenie:

PODSTAWOWE ZAGADNIENIA TERAPII BEHAWIORALNEJ W PRACY Z DZIECKIEM Z AUTYZMEM

Termin: 8 grudnia 2018 r., godz. 9.00 – 14.00

Miejsce: Przedszkole Terapeutyczne „Dobry Start” Warszawa, ul. Internetowa 33

Adresaci: Rodzice, Terapeuci pracujący z dziećmi z zaburzeniami rozwojowymi

Szkolenie bezpłatne – ilość miejsc ograniczona – zapisy pod nr: 532 429 355

* * * * *

ZAPRASZAMY NA BEZPŁATNĄ PSYCHOTERAPIĘ GRUPOWĄ DLA RODZICÓW Z TERENU BIAŁOŁĘKI

Prowadzące: mgr Anna Szymczak, mgr Ewa Surowiec

Zgłoszenia: mailem na adres: a.szymczak@pp-p.waw.pl lub telefonicznie do sekretariatu tel. 22 814 10 61/62/63

Przed rozpoczęciem udziału w psychoterapii odbywają się konsultacje z terapeutami, które umawiane są indywidualnie z osobami chętnymi.

* * * * *

                                                                                                         

Minister Edukacji Narodowej                                                                           Główny Inspektor Sanitarny
ANNA ZALEWSKA                                                                                           JAROSŁAW PINKAS

     

Warszawa, 8 listopada 2018 roku

Szanowni Państwo,

Rodzice i Opiekunowie,

w poczuciu odpowiedzialności za zdrowie dzieci i młodzieży zwracamy się do Państwa z gorącym apelem o docenienie wagi problemu, jakim jest zabezpieczenie Państwa Dziecka przed skutkami zachorowań na choroby zakaźne.

W Europie szczepienia ochronne są prowadzone od ponad 200 lat. W ostatnich dziesięcioleciach w dużym stopniu przyczyniły się one do spadku zachorowań na choroby zakaźne, co znacząco wpłynęło na poprawę sytuacji epidemiologicznej. Tak niski poziom zachorowań zawdzięczamy wysokiej wyszczepialności społeczeństwa w latach 90. XX w., utrzymującej się na poziomie 95-98%. Niepokoją zatem ostatnie dane, które wskazują, że spada liczba osób poddających się szczepieniom przy jednoczesnym wzroście osób uchylających się od nich i wyrażających negatywne opinie na temat szczepionek.

Pragniemy zwrócić uwagę na dramatyczny wzrost liczby zachorowań na odrę w Europie, który obecnie obserwujemy. Od stycznia do września 2018 roku odnotowano ponad 52 tys. przypadków odry. Do 5 października 2018 r. najwięcej zachorowań zarejestrowano w Rumunii (5 100 przypadków), Francji (2 702), Grecji (2 290) oraz we Włoszech (2 248). W krajach spoza UE najwięcej zachorowań odnotowuje się na Ukrainie – ponad 32 tys. przypadków. Problem odry występuje również w Czechach, Niemczech, Bułgarii, na Węgrzech, Słowacji, Litwie i Łotwie. Na ten obraz nakłada się sytuacja w naszym kraju. Według najnowszych danych od 1 stycznia do 30 października 2018 r. w Polsce zarejestrowano 144 przypadki zachorowań na odrę. W analogicznym okresie roku 2017 zgłoszono ich 59. Liczby te jednoznacznie wskazują na fakt niezwykle dynamicznego rozprzestrzeniania się choroby. W związku z rosnącym zagrożeniem zdrowia dzieci i młodzieży z pewnością jest to dobry czas, żeby zwrócić szczególną uwagę na kwestie profilaktyki chorób zakaźnych poprzez realizację szczepień obowiązkowych.

Pamiętajmy, że w każdej chwili możemy zetknąć się z patogenem wywołującym niebezpieczną infekcję. Odra jest groźna nie tylko z powodu bezpośrednich skutków zachorowania, ale również ze względu na występowanie ciężkich powikłań, które w skrajnych przypadkach mogą prowadzić do śmierci. Szczególnie zagrożone są osoby niezaszczepione, w tym dzieci do 13. miesiąca życia oraz inne osoby z obniżoną odpornością.

Dzięki szczepieniom udało się zmniejszyć liczbę zachorowań na wiele chorób, a niektóre z nich całkowicie wyeliminować. Poddanie dzieci szczepieniom ochronnym jest gwarancją ich bezpieczeństwa. Zapewnia także ochronę osobom niezaszczepionym z powodu wskazań medycznych.

Mając na uwadze doniosłość problemu, zwracamy się do Państwa z gorącym apelem, abyście jako Rodzicie odpowiedzialni za zdrowie swoich dzieci wyciągnęli odpowiednie wnioski z obecnej sytuacji epidemiologicznej. Ważne, aby pamiętali Państwo, że pochopna decyzja odmowy poddania dzieci szczepieniom ochronnym może skutkować poważnymi konsekwencjami zdrowotnymi związanymi
z powikłaniami chorób zakaźnych takich jak odra.

Licząc na Państwa rozwagę, prosimy o uważne dokonanie wyboru i podjęcie decyzji w myśl tak aktualnego obecnie powiedzenia „lepiej zapobiegać niż leczyć”.

Z wyrazami szacunku

Anna Zalewska                                               Jarosław Pinkas
Minister Edukacji Narodowej                    Główny Inspektor Sanitarny

 
 
* * * * *
 
 
 
 
ZAPRASZAMY NA
 
Warsztat dla rodziców z terapeutami Integracji Sensorycznej

TRENING WYCISZAJĄCY SYSTEM NERWOWY DZIECKA

W programie:

 • Techniki wyciszające system nerwowy dziecka
 • Sposoby wygaszania nadwrażliwości dotykowej, słuchowej i węchowej

Podczas spotkania rodzice dowiedzą się:

 • jaki wpływ mają dysfunkcje SI związane z odbiorem i przetwarzaniem bodźców sensorycznych na rozwój zdolności do koncentracji uwagi i uczenia się zachowania celowego,
 • co może robić rodzic, by stymulować ten rozwój w warunkach domowych.

TERMIN: 08.12.2018 /sobota/. – godz. 09.00-13.00

MIEJSCE: Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna nr 21, Marywilska 44, pok. 8 (parter)

ZAPISY: telefonicznie – w sekretariacie Poradni tel. 22 814 10 61

PROWADZĄCE: Stanisława Nowak – terapeuta SI, pedagog

Monika Konopka – terapeuta SI, pedagog

* * * * *

To cykl kameralnych 10 spotkań, podczas  których dowiesz się i doświadczysz:

 • Jak stawiać GRANICE i co robić zamiast KARANIA
 • Jak wspierać dziecko, by radziło sobie z EMOCJAMI
 • Jak SŁUCHAĆ i zachęcać do WSPÓŁPRACY
 • Jak rozwiązywać KONFLIKTY, by nikogo nie ranić
 • Jak rozwijać SAMODZIELNOŚĆ dziecka
 • Jak pomóc dziecku BYĆ SOBĄ

Warsztaty będą się odbywać w czwartki w godzinach 17.00- 20.00 w PP-P Nr 21

Zapisy w sekretariacie Poradni osobiście lub telefonicznie pod numerem: 22 814 10 61/62 wew. 019

Prowadzące: Joanna Kapciak i Iwona Grymuła

* * * * * 

Zmiany w przepisach  o ochronie danych osobowych

Co to jest RODO?

Jest to powszechnie używany skrót „Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. z dnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Jaki jest cel RODO?

Cele reformy ochrony danych osobowych w Unii Europejskiej i zmiany systemu źródeł prawa:

 • harmonizacja przepisów w UE, wypracowanie mechanizmu spójności,
 • wprowadzenie równorzędnego ale podwyższonego stopnia ochrony danych we wszystkich państwach członkowskich UE,
 • zachowanie swobody przepływu danych osobowych w ramach UE,
 • dostosowanie przepisów do rozwoju nowych technologii przetwarzania danych osobowych,
 • potrzeba zagwarantowania wysokiego standardu prawa do ochrony danych osobowych zaliczanego do fundamentalnych praw i wolności.

Od kiedy obowiązują zmiany?   RODO stosujemy od 25.05.2018 r.

Informacje, w jaki sposób chronimy i przetwarzamy Państwa dane osobowe

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej Nr 21, Marywilska 44, 03-042 Warszawa, , telefon: (+48) 22 814 10 61, e-mail: info@pp-p.waw.pl
 2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: inspektor@pp-p.waw.pl

Celem RODO jest zapewnienie każdej osobie możliwości ochrony jej praw i wolności oraz zapewnienie kontroli nad przetwarzaniem należących do niej danych.

W tym celu mogą Państwo skorzystać ze swoich praw:

 • prawa dostępu do danych– osoba, której dane dotyczą ma prawo do otrzymania informacji m.in. jakie jej dane Administrator przetwarza, w jakich celach są one przetwarzane, oraz uzyskania ich kopii. Mogą Państwo zwrócić się do Administratora z wnioskiem o otrzymanie informacji ( wniosek dostępny w siedzibie Administratora)
 • prawa do usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym)– osoba, której dane dotyczą może wskazać zakres i okoliczności uzasadniające wnioskowane usunięcie danych  np. dane nie są już niezbędne do realizacji celów, dla których zostały zebrane, a nie występują podstawy prawne do  dalszego przetwarzania danych, dane są przetwarzane niezgodnie z prawem.
 • Prawo do usunięcia danych może być zrealizowane w przypadkach, gdy Administrator nie ma podstaw prawnych do przetwarzania danych. Zwracamy uwagę, że jeżeli przetwarzanie danych jest niezbędne realizacji obowiązku prawnego to dane osobowe nie mogą zostać usunięte.
 • prawa do przenoszenia danych– osoba, której dane dotyczą ma prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe jej dotyczące, które dostarczyła Administratorowi. Wniosek o przeniesienie danych może złożyć osoba, której dane dotyczą. Informacja przekazywana będzie w formie pliku przekazywanego na zabezpieczonej hasłem płycie CD.
 • prawa do ograniczenia przetwarzania danych– osoba, której dane dotyczą wskazuje, że wystąpiły przesłanki określone w art. 18 RODO dla ograniczenia przetwarzania jej danych np.  Administrator nie potrzebuje pewnych danych, nie występują przesłanki do dalszego ich przetwarzania a osoba, której dane dotyczą wnosi o wstrzymanie operacji na danych lub nieusuwanie danych. Każdy wniosek o ograniczenie przetwarzania danych będzie wymagał indywidualnego rozpatrzenia pod względem istniejących podstaw dla przetwarzania danych, celu i zakresu ich przetwarzanych.
 • prawo do sprostowania danych– w każdym momencie, gdy zajdzie taka potrzeba osoba, której dane dotyczą informuje Administrator o zmianie swoich danych osobowych. Mogą Państwo zwrócić się do Administratora z prośbą o sprostowanie nieprawidłowych, czy uzupełnienie niekompletnych danych osobowych.
 • prawo sprzeciwu – sprzeciw wobec przetwarzania danych można złożyć np. w placówce Administratora, listownie na adres Administratora. Administratorowi nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. To sam administrator odpowiada za wykazanie, że jego ważne prawnie uzasadnione interesy mają nadrzędny charakter wobec interesów lub podstawowych praw i wolności osoby, której dane dotyczą. W takiej sytuacji, po rozpatrzeniu Państwa wniosku, nie będziemy już mogli przetwarzać danych osobowych objętych sprzeciwem na tej podstawie, chyba że wykażemy, iż istnieją: 1) ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania danych, które według prawa uznaje się za nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności lub 2) podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 • Skarga Mają Państwo prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu :

 • świadczenia pomocy psychologiczno – pedagogicznej dzieciom i młodzieży, uczęszczającym do szkół i przedszkoli z rejonu Dzielnicy Białołęka, a także dzieciom zamieszkałym w Dzielnicy Białołęka, nieobjętym edukacją przedszkolną.
 • udzielania pomocy w wyborze kierunku kształcenia i zawodu,
 • udzielania rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej, związanej z wychowywaniem i kształceniem dzieci i młodzieży,
 • wspomagania przedszkoli, szkół i placówek w zakresie realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych
 • wykonania przez Administratora obowiązków informacyjnych, archiwizacyjnych i statystycznych wynikających z ustawy Prawo o oświatowe i ustawa o systemie oświaty.

Zgodnie z art.  8  ust 1 RODO

„Warunki wyrażenia zgody przez dziecko w przypadku usług społeczeństwa informacyjnego

 1. Jeżeli zastosowanie ma art. 6 ust. 1 lit. a), w przypadku usług społeczeństwa informacyjnego oferowanych bezpośrednio dziecku, zgodne z prawem jest przetwarzanie danych osobowych dziecka, które ukończyło 16 lat. Jeżeli dziecko nie ukończyło 16 lat, takie przetwarzanie jest zgodne z prawem wyłącznie w przypadkach, gdy zgodę wyraziła lub zaaprobowała ją osoba sprawująca władzę rodzicielską lub opiekę nad dzieckiem oraz wyłącznie w zakresie wyrażonej zgody”.

Kandydat przesyłający CV winien umieścić klauzulę informacyjną w dokumencie CV.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji na stanowisko …………… przez Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej Nr 21,  ul. Marywilska 44, 03-042 Warszawa zgodnie z art. 6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. RODO (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119.) od dnia wejścia w życie w/w rozporządzenia .

Wszystkie CV bez powyższej klauzuli zgody na przetwarzanie danych nie będą brane pod uwagę w procesie rekrutacji prowadzonej przez Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej Nr 21,  ul. Marywilska 44, 03-042 Warszawa i będą usuwane z bazy administratora tj.  Dyrektora Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej Nr 21,  ul. Marywilska 44, 03-042 Warszawa

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KANDYDATÓW DO PRACY

W PORADNIA PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNA NR 21,

MARYWILSKA 44, 03-042 WARSZAWA,

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej Nr 21, Marywilska 44, 03-042 Warszawa, , telefon: (+48) 22 814 10 61, e-mail: info@pp-p.waw.pl
 2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych:inspektor@pp-p.waw.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacji, na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody. Udzielona zgoda będzie podstawą przetwarzania dodatkowych danych zawartych w złożonych przez Panią/Pana dokumentach.
 4. Pani/Pana dane osobowe, po wyrażeniu przez Panią/Pana zgody, będą przetwarzane na podstawie przepisów Kodeksu pracy, ustawy Karta Nauczyciela oraz rozporządzeń wykonawczych*.
 5. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, w której Pani/Pan będzie brał/a udział.
 6. Udostępnione dane nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.

Przekazane na potrzeby niniejszej rekrutacji Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do momentu ewentualnego wycofania przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych w procesie rekrutacji, nie dłużej jednak niż przez okres czterech miesięcy. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane na podstawie odrębnej zgody do celów przyszłych rekrutacji na to samo stanowisko lub inne stanowiska w Dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej Nr 21,  ul. Marywilska 44, 03-042 Warszawa.

 1. Przysługuje Pani/Panu prawo do dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 2. W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Administratora Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 3. Udostępnione dane nie będą podlegały profilowaniu i przenoszeniu.

*W przypadku pracowników obsługi będą dotyczyły przepisy kodeksu pracy oraz ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902 ze zm.),

 
Shot of a smiling girl enjoying a sensory therapy on a swing while her physiotherapist assisting her
 
 
 
Warsztat dla rodziców z terapeutą Integracji Sensorycznej 
TRENING WYCISZAJĄCY SYSTEM NERWOWY DZIECKA

W programie:

 • Techniki wyciszające system nerwowy dziecka
 • Sposoby wygaszania nadwrażliwości dotykowej, słuchowej i węchowej

Podczas spotkania rodzice dowiedzą się:

 • jaki wpływ mają dysfunkcje SI związane z odbiorem i przetwarzaniem bodźców sensorycznych na rozwój zdolności do koncentracji uwagi i uczenia się zachowania celowego,
 • co może robić rodzic, by stymulować ten rozwój w warunkach domowych.

TERMIN: 23.06.2018 /sobota/. – godz. 09.00-13.00

MIEJSCE: Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna nr 21, Marywilska 44, pok. 8 (parter)

ZAPISY: telefonicznie – w sekretariacie Poradni tel. 22 814 10 61

PROWADZĄCE: Stanisława Nowak – terapeuta SI, pedagog; Monika Konopka – terapeuta SI, pedagog

 
 
 
 
Zapraszamy do wzięcia udziału w bezpłatnym warsztacie dla rodziców „Emocje małego dziecka”

Chcesz wiedzieć, czym są emocje małego dziecka?

 • Jak możesz na nie reagować?
 • Jak pomagać maluchowi przeżywać emocje w różnych trudnych sytuacjach?
 • Jak wspierać dziecko w wyrażaniu emocji, by budować u niego poczucie bezpieczeństwa i poczucie własnej wartości?

Warsztat skierowany jest do rodziców dzieci w wieku 0-6 lat, które mieszkają na Białołęce lub uczęszczają do żłobków i przedszkoli z terenu dzielnicy.

Spotkanie jest nieodpłatne dla uczestników. Zgłoszenia wyłącznie telefoniczne, nr tel. 502-267-720

Termin: 11 czerwca, godz. 16.15 – 18.15

Miejsce: Żłobek nr 36, ul. Strumykowa 18

Warsztat zorganizowano w ramach projektu „Profilaktyka przemocy wobec dzieci w dzielnicy Białołęka finansowanego ze środków Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy.

 
 
 
 
 
Zapraszamy uczniów ostatnich klas szkół podstawowych, gimnazjów oraz liceów na indywidualne konsultacje z doradcami zawodowymi. Zapisy przez sekretariat.
 
 
 
 
 
 
W dniach 1, 2 i 3 maja 2018 Poradnia będzie zamknięta.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Radosnych Świąt Bożego Narodzenia, miłości i rodzinnego ciepła przy wigilijnym stole oraz realizacji wszystkich planów i spełnienia marzeń w Nowym 2018 Roku – Dzieciom, Młodzieży, Rodzicom i Nauczycielom, a także wszystkim naszym Współpracownikom

życzy zespół Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej Nr 21

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 21 jest członkiem Warszawskiej Sieci Pomocy Dzieciom, która świadczy pomoc w placówkach zlokalizowanych we wszystkich dzielnicach miasta stołecznego Warszawy.

Warszawska Sieć Pomocy Dzieciom świadczy pomoc w zakresie:

 • diagnozy i interwencji w przypadkach podejrzenia wykorzystywania seksualnego dzieci,
 • pomocy psychologicznej dzieciom wykorzystywanym seksualnie,
 • wsparcia rodziny, w której doszło do wykorzystania seksualnego,
 • pomocy rodzicom i profesjonalistom w sytuacjach podejrzenia wykorzystywania seksualnego dzieci.

Jak się zgłosić?

Opieką obejmujemy dzieci i młodzież z terenu dzielnicy Białołęka. Wystarczy zadzwonić do Poradni i poprosić o kontakt z osobą odpowiedzialną za pomoc dzieciom wykorzystywanym seksualnie. Zostanie wyznaczony termin pierwszej konsultacji, w czasie której będzie możliwość porozmawiania o obawach, podejrzeniach lub faktach dotyczących wykorzystania seksualnego dziecka. W Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 21 osobami, które udzielają pomocy dzieciom i młodzieży z podejrzeniem wykorzystywania seksualnego oraz ich rodzinom jest mgr Dorota Rokicka oraz dr Hanna Elżanowska. Konsultacje są możliwe po wcześniejszym telefonicznym umówieniu wizyty.

Mazowiecki Informator dla Rodziców i Opiekunów Dziecka z Niepełnosprawnością
Z inicjatywy Wojewody Mazowieckiego powstała publikacja skierowana do rodziców dziecka, u którego stwierdzono ciężkie i nieodwracalne upośledzenie lub nieuleczalną chorobę oraz do opiekunów wychowujących dziecko z niepełnosprawnością. Poniżej podajemy link do elektronicznej wersji informatora dostępnej na stronie Kuratorium Oświaty.

http://www.kuratorium.waw.pl/pl/rodzice-i-uczniowie/informacje-biezace/12068,Mazowiecki-Informator-dla-Rodzicow-i-Opiekunow-Dziecka-z-Niepelnosprawnoscia.html?search=991178343

 

Zapraszamy na warsztat dla rodziców z terapeutą integracji sensorycznej:

TRENING WYCISZAJĄCY SYSTEM NERWOWY DZIECKA

Warsztat przeznaczony jest dla rodziców dzieci wymagających wsparcia terapeuty integracji sensorycznej. W programie: techniki wyciszające system nerwowy dziecka, sposoby wygaszania nadwrażliwości dotykowej, słuchowej i węchowej. Podczas spotkania rodzice dowiedzą się:

 • jaki wpływ mają dysfunkcje SI związane z odbiorem i przetwarzaniem bodźców sensorycznych na rozwój zdolności do koncentracji uwagi i uczenia się zachowania celowego,
 • co może robić rodzic, by stymulować ten rozwój w warunkach domowych. TERMIN: 13.12.2017. – godz. 17.30 – 19.30. MIEJSCE: Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna nr 21, Marywilska  44, pok. 8 (parter). ZAPISY: telefonicznie – w sekretariacie Poradni tel. 22 814 10 61 PROWADZĄCE: Stanisława Nowak – terapeuta SI, pedagog, Monika Konopka – terapeuta SI, pedagog.

 20-lecie PORADNI PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNEJ nr 21

Dnia 7. listopada 2017 r. w Białołęckim Ośrodku Kultury świętowaliśmy 20-lecie naszej Poradni. Uroczystość swoim udziałem uświetnili Przedstawiciele Biura Edukacji, Naczelnik Wydziału Oświaty i Wychowania Dzielnicy Białołęka, Pani Joanna Lubbe, Reprezentanci warszawskiego Kuratorium, Prezes oddziału ZNP, a także Dyrektorzy białołęckich szkół i placówek oraz Dyrektorzy warszawskich poradni psychologiczno-pedagogicznych. Podczas uroczystości nasi Goście mieli okazję zapoznać się z historią placówki, jej rozwojem oraz szeroką i wciąż wzbogacaną aktualną ofertą. Pani Dyrektor przedstawiła także cały Zespół Poradni, dziękując wszystkim pracownikom za codzienną pracę i zaangażowanie w sprawne funkcjonowanie placówki oraz w szeroko rozumianą pomoc psychologiczno – pedagogiczną dziecku, rodzinie i szkole. Wyświetlona została prezentacja, która w lekkiej, skrótowej formie przybliżyła zebranym specyfikę działań, zajęć i form pomocy prowadzonych w Poradni przez poszczególne zespoły specjalistów.

 Z okazji Dnia Edukacji Narodowej, wszystkim Nauczycielom i Pracownikom Oświaty składamy najserdeczniejsze życzenia. Dziękujemy z serce, cierpliwość i zaangażowanie, za codzienny wysiłek i trud wkładany w edukację oraz wychowanie dzieci i młodzieży!

14. października 2017 r.

 „DOMOWE ZABAWY LOGOPEDYCZNE”

CZYLI JAK STYMULOWAĆ MOWĘ DZIECKA OD URODZENIA DO 3 ROKU ŻYCIA?

Zapraszamy na bezpłatne warsztaty dla Rodziców dzieci od urodzenia do 3. roku życia, które odbędą się dn. 21.10.2017 r. w godzinach 9.00 – 11.00  na terenie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej nr 21 w Warszawie w sali nr 8, w ramach AKADEMII WSPÓŁCZESNEGO RODZICA.

W programie: zapoznanie z rozwojem mowy dziecka, logopedyczne fakty i mity, praktyczne ćwiczenia pozwalające na rozwinięcie mowy malucha. Prowadząca: Edyta Piwnicka – Panfil – neurologopeda, terapeuta SI.

Zapisy w sekretariacie Poradni pod nr 22-814-10-61 wew. 019

Ilość miejsc ograniczona!!!

 

  WOLNE MIEJSCA NA ZAJĘCIACH LEGO-MAT

Informujemy, że są jeszcze wolne miejsca na grupowych zajęciach „Lego-mat”, skierowanych do uczniów klas młodszych szkoły podstawowej (I – II) przejawiających zwiększone zainteresowanie matematyką, uzdolnionych matematycznie.

Opis zajęć:

Praca ze specjalnie dobranym zestawem klocków Lego, mająca zachęcić dzieci do poszerzania ich słownictwa, czytania, myślenia zarówno matematycznego jak i naukowego, komunikowania się, słuchania i mówienia językiem matematycznym. Bardzo istotnym elementem zajęć będzie rozpoznawanie problemów oraz precyzja i wytrwałość w poszukiwaniu rozwiązań, a także nauka współpracy z rówieśnikami.

Częstotliwość: 1 godzina w tygodniu – piątek od 15:00 do 16:00 ( pokój 106)

Osoby zainteresowane udziałem w zajęciach prosimy o kontakt telefoniczny z sekretariatem Poradni pod numerem: 22 814 10 61

Ilość miejsc ograniczona!

  WOLNE MIEJSCA NA ZAJĘCIACH „PAMIĘTACZEK”

Informujemy, że są jeszcze wolne miejsca na grupowych zajęciach „Pamiętaczek”, skierowanych do dzieci realizujących roczne przygotowanie przedszkolne oraz uczniów klas I mających trudności z koncentracją uwagi, pamięcią wzrokową i słuchową.

Częstotliwość: 1 godzina w tygodniu – piątek od 16:00 do 17:00 ( pokój 108) Zajęcia trwają przez jeden semestr roku szkolnego

Osoby zainteresowane udziałem w zajęciach prosimy o kontakt telefoniczny z sekretariatem Poradni pod numerem: 22 814 10 61

Ilość miejsc ograniczona!