EEG Biofeedback

EEG Biofeedback jest metodą terapii, która za pomocą techniki sprzężenia zwrotnego, umożliwia obserwowanie aktualnych procesów fizjologicznych organizmu.

Elektrody, podłączone do aparatury oraz specjalistyczne oprogramowanie pozwalają na obserwację aktywności mózgu bezpośrednio podczas treningu. Efektem treningu EEG Biofeedback jest pobudzenie przewodnictwa bioelektrycznego mózgu, wytwarzanie nowych i zmiana istniejących połączeń neuronalnych, co pozwala zoptymalizować funkcjonowanie procesów poznawczych, m. in. uwagi – zdolności do koncentracji, trwałości i świadomego kierowania uwagą oraz pamięci.

Celem terapii jest wytrenowanie oraz utrwalenie prawidłowej amplitudy fal mózgowych. Wykorzystując plastyczność mózgu trenowane „umiejętności” zaczynają zachodzić automatycznie, co przekłada się na ogólne funkcjonowanie w życiu codziennym.

Ponadto treningi EEG Biofeedback, stanowią ważny element w przyspieszaniu efektywności innych rodzajów terapii.