Metoda Warnkego

Metoda Warnkego jest formą diagnozy i terapii, opracowaną przez Freda Warnke, przeznaczoną dla osób przejawiających centralne zaburzenia przetwarzania słuchowego. Zaburzenia te mogą stanowić źródło trudności w nauce mówienia, czytania i pisania u dzieci o prawidłowym rozwoju intelektualnym. Czytanie, pisanie i mówienie to złożone czynności umysłowe, które przebiegać mogą prawidłowo wyłącznie wtedy, gdy są w pełni zautomatyzowane. Jeżeli przetwarzanie bodźców zmysłowych w mózgu jest opóźnione, zwiększenie ilości ćwiczeń czytania i pisania nie przyniesie oczekiwanych rezultatów.

Metoda Warnkego zakłada przeprowadzenie diagnozy, składającej się z czternastu kroków, badających funkcje z zakresu percepcji słuchowej, wzrokowej i motoryki. W oparciu o wyniki diagnozy opracowywany jest indywidualny program terapii, dostosowany do potrzeb i możliwości pacjenta. Trening oparty jest przede wszystkim na automatyzacji przetwarzania słuchowego, wzrokowego i motorycznego oraz automatyzacji koordynacji półkul mózgowych. Metoda Warnkego pozwala na poprawienie funkcjonowania dziecka w zakresie centralnego przetwarzania słuchowego, wzrokowego, koordynacji wzrokowo-ruchowej oraz słuchowo-ruchowej, a także w obszarze spostrzegania własnej motoryki i równowagi.