Neuroflow

Neuroflow jest terapią usprawniającą procesy komunikowania i uczenia się dziecka. Ten interaktywny trening wyższych funkcji słuchowych przeznaczony jest dla dzieci z centralnymi zaburzeniami przetwarzania słuchowego oraz dzieci, u których występuje ryzyko tych zaburzeń od 4 roku życia. Trening Neuroflow prowadzony jest on-line i jest dostępny na platformie internetowej. Program zakłada aktywizację dziecka i pozwala na dostosowanie tempa oraz poziomu ćwiczeń do potrzeb dziecka, a także możliwości rodziców. Trening prowadzony jest w domu pacjenta, pod kontrolą rodzica lub w gabinecie terapeuty. Stopień trudności zadań dostosowywany jest do możliwości dziecka i zmienia się w sposób adaptacyjny, tak aby zadanie nie było zbyt łatwe, ani zbyt trudne. Terapia składa się z modułów, które odpowiadają potrzebom każdego z typów klinicznych zaburzeń przetwarzania słuchowego. Program jest dostosowany do kilku poziomów rozwojowych, od wieku przedszkolnego do młodzieży.