Sieć współpracy i samokształcenia

 

 

Doskonalenie w ramach sieci jest nową formą doskonalenia zawodowego nauczycieli, które odbywa się na drodze wymiany doświadczeń, informacji i wiedzy osób do niej należących. Uczestnicy sieci uczą się od siebie nawzajem i przy udziale ekspertów zewnętrznych. Dzielą się sprawdzonymi sposobami rozwiązywania problemów w swojej dziedzinie, jak i tworzą nowe rozwiązania. Dodatkowo służą sobie wsparciem i wzajemną pomocą.

 

 

 

 

W Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej Nr 21 działają następujące sieci współpracy i samokształcenia:

SWiS ds. wspomagania rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym adresowana do nauczycieli, psychologów ze szkół i przedszkoli pracujących z dziećmi w wieku 3-6 lat.

Koordynator Sieci: Grażyna Rembelska

SWiS specjalistów w ramach profilaktyki społecznej i socjoterapii adresowana do psychologów, pedagogów, socjoterapeutów i nauczycieli wychowawców szkół podstawowych, ponadpodstawowych, którzy chcą poszerzać swój warsztat pracy wychowawczej i socjoterapeutycznej.

Koordynatorzy Sieci: Dorota Rokicka, Grażyna Rembelska

SWiS dla psychologów i pedagogów szkolnych mająca charakter superwizji,  adresowana do psychologów i pedagogów szkół na wszystkich etapach edukacji.

Koordynatorzy Sieci: Ewa Surowiec, Grażyna Rembelska

SWiS Zespół Kliniczno-Terapeutyczny mająca charakter superwizji, adresowana do psychologów i psychoterapeutów pracujących w szkołach i poradni.

SWiS ds. dziecka zdolnego z problemami emocjonalno-społecznymi w wieku przedszkolnym i młodszym szkolnym adresowana do nauczycieli i kadry pedagogicznej szkół podstawowych i przedszkoli.

Koordynator Sieci: Barbara Łuczak-Okrasińska

SWiS Logopedyczno-Informacyjno-Edukacyjna adresowana do logopedów w szkołach i przedszkolach.

Koordynator Sieci: Edyta Piwnicka-Panfil

SWiS poradnictwa zawodowego  adresowana do doradców zawodowych i nauczycieli.

Koordynator: Joanna Gruca

SWiS dla terapeutów SI adresowana do nauczycieli i terapeutów integracji sensorycznej w szkołach i przedszkolach. 

Koordynator Sieci: Stanisława Nowak, Monika Burnicka

Wszystkich zainteresowanych udziałem w sieci zapraszamy do Kontaktu bezpośrednio z koordynatorami .