Szkolenia

 

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna Nr 21 organizuje, we współpracy z innymi ośrodkami, szkolenia dla nauczycieli i specjalistów pionu pomocy psychologiczno – pedagogicznej szkół i placówek z rejonu Dzielnicy Białołęka, dotyczące m. i. nowoczesnych metod wspierania rozwoju dziecka, sposobów pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, a także z uczniem zdolnym oraz budowania współpracy z rodzicami.

Oferta szkoleń dla nauczycieli jest w każdym roku szkolnym dostosowywana do potrzeb zgłaszanych przez szkoły i placówki z rejonu Dzielnicy Białołęka. Informacje o organizowanych szkoleniach oraz zasadach rekrutacji są zamieszczane a stronie internetowej Poradni oraz przekazywane bezpośrednio do wszystkich białołęckich szkół i placówek.

OFERTA SZKOLEŃ DLA NAUCZYCIELI NA ROK SZKOLNY 2018/19

Uczeń z dysleksją na lekcjach przedmiotów ścisłych

Szkolenie dedykowane nauczycielom matematyki oraz innych przedmiotów ścisłych.

Program szkolenia:

  • Wpływ zaburzeń dyslektycznych z nauką przedmiotów ścisłych
  • Przyczyny i charakterystyka trudności w uczeniu się matematyki
  • Emocje i ich rola na lekcjach matematyki
  • Metody i formy pracy pomocne w pokonywaniu trudności w uczeniu się matematyki

Prowadząca: Renata Tankielun pedagog terapeuta, specjalista min. w diagnozowaniu specyficznych trudności w uczeniu się matematyki

Termin szkolenia: 11.05.2019 r. od godz. 9:00 do 13:00

Sposób zgłoszenia: Telefonicznie przez sekretariat Poradni 22 814 10 61/62/63 wew. 019

Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

* * * * *

Zajęcia warsztatowe: „Rozwijanie umiejętności dodawania i odejmowania u  dzieci z klas I – III z zastosowaniem gier edukacyjnych”

Tematyka:

  • szybkie treningi w utrwalaniu pamięciowym wyników w zakresie 10;
  • opanowanie pełnej dziesiątki jako podstawa;
  • przekraczanie progu dziesiątkowego w dodawaniu i odejmowaniu liczby jednocyfrowej;
  • przekraczanie progu dziesiątkowego w dodawaniu i odejmowaniu liczb dwucyfrowych;
  • zastosowanie gier edukacyjnych w utrwalaniu ćwiczonych umiejętności.

Adresaci: nauczyciele nauczania początkowego, pedagodzy – terapeuci, pedagodzy wspomagający

Prowadząca: Ewa Sadłowska, pedagog – terapeuta

Miejsce: Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna Nr 21

Termin: 12.01.2019 r. (sobota), godz.: 9:00 – 12:00

Sposób zapisu: Przez sekretariat Poradni, tel. 22 814 10 61/62/63 wew. 019. Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.