Uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych


ZACHĘCAMY UCZNIÓW DO OBEJRZENIA PREZENTACJI NA TEMAT STRACHU I LĘKU, PRZYGOTOWANEJ PRZEZ NASZE SOCJOTERAPEUTKI „Nie straszny ten strach”                (kliknij tutaj)

* * * * *

Zestaw ćwiczeń poprawiających zdolności uczenia się (kliknij tutaj)

* * * * *

OFERTA ZAJĘĆ GRUPOWYCH W ROKU SZKOLNYM 2023/24

Psychomotoryka

Wsparcie dla dzieci mających problemy z wykonywaniem czynności ruchowych,  opóźniony rozwój mowy, słabą orientację w schemacie ciała i przestrzeni, zaburzenia lateralizacji, trudności w uczeniu się i koncentracji uwagi, nadpobudliwość psychoruchową, niską samoocenę.

Uczestnicy: dzieci w wieku 6 – 8 lat

 Osoby prowadzące: Mariola Kaczmarska, Marzanna Matuszewska-Sieradz

 Miejsce: PP-P nr 21 w Warszawie, ul. Marywilska 44, gabinet 117 B

 Termin: wtorki i czwartki godz. 16:00 – 17:30 (grupa I)

  wtorki i czwartki godz. 17:30 – 19:00 (grupa II)

 Liczba uczestników: 5

 Czas trwania: jeden semestr

 Skierowanie: psycholog rejonowy lub terapeuta SI z PP-P nr 21 po diagnozie dziecka.

 Terapia ręki

Wsparcie dla dzieci mających problemy z małą sprawnością w zakresie dużej i małej motoryki oraz koordynacji wzrokowo-ruchowej, słabą orientację w schemacie ciała
i przestrzeni, zaburzenia lateralizacji, z nieprawidłowym chwytem narzędzia pisarskiego.

Uczestnicy: dzieci w wieku 6 – 7

 Osoby prowadzące: Mariola Kaczmarska, Marzanna Matuszewska-Sieradz

 Miejsce: PP-P nr 21 w Warszawie, ul. Marywilska 44, gabinet 117 B

 Termin: wtorki godz. 15:00 – 16:00 (grupa I)

  czwartki godz. 15:00 – 16:00 (grupa II)

 Liczba uczestników: 6 – 8

 Czas trwania: jeden semestr

 Skierowanie: psycholog rejonowy, pedagog lub terapeuta SI z PP-P nr 21 po diagnozie dziecka.

 Terapia pedagogiczna w zakresie języka polskiego dla uczniów z doświadczeniem migracji

Celem zajęć jest doskonalenie umiejętności językowych i kompetencji komunikacyjnych z języka polskiego.

Uczestnicy: uczniowie z doświadczeniem migracji (obcokrajowcy, uchodźcy, dzieci powracające z zagranicy)

Osoba prowadząca: Kamila Kamińska

Miejsce: PP-P nr 21 w Warszawie, ul. Ostródzka 144, gabinet P12

Termin: czwartki godz. 17:00

Liczba uczestników: 3 osoby w grupie

Czas trwania: jeden semestr, rozpoczęcie zajęć: 16.11.2023 r.

Zapisy odbywają się mailowo: k.kaminska@pp-p.waw.pl

Warsztaty tabliczki mnożenia

Celem zajęć jest wsparcie dzieci w opanowaniu umiejętności mnożenia i dzielenia poprzez zastosowanie różnego rodzaju gier, zabaw i  kart pracy.

Uczestnicy: uczniowie kl. II-III

Osoba prowadząca: Magdalena Procajło

Miejsce: PP-P nr 21 w Warszawie, ul. Marywilska 44, gabinet nr 110

Termin: wtorki godzina 18:00

Liczba uczestników: 4 osoby w grupie

Czas trwania: jeden semestr, w II semestrze ruszy nowa grupa

Zapisy odbywają się mailowo: m.procajlo@pp-p.waw.pl

Spotkania z fizyką

Celem zajęć jest wsparcie uczniów w zrozumieniu zjawisk fizycznych.

Uczestnicy: uczniowie kl. VII-VIII

Osoba prowadząca: Magdalena Procajło

Miejsce: PP-P nr 21 w Warszawie, ul. Marywilska 44, gabinet nr 110

Termin: środy godz. 18:00

Liczba uczestników: 4 osoby w grupie

Czas trwania: jeden semestr, w II semestrze ruszy nowa grupa

Zapisy odbywają się mailowo: m.procajlo@pp-p.waw.pl

Trening Umiejętności Społecznych

Celem programu jest praca nad właściwym wyrażaniem emocji i radzeniem sobie w sytuacjach trudnych emocjonalnie oraz wspomaganie rozwoju umiejętności społecznych potrzebnych do prawidłowego funkcjonowania w grupie rówieśniczej.

Uczestnicy: dzieci w wieku 6 – 7 lat

Osoby prowadzące: Joanna Mazurkiewicz-Gronowska, Monika Damięcka

Termin: środy godz.16:00

Miejsce: PP-P nr 21 w Warszawie, ul. Marywilska 44, gabinet 108

Liczba uczestników: 5 – 6 osób w grupie

Czas trwania: cały rok szkolny

Zapisy: Kwalifikacja na podstawie wywiadu z rodzicem, zrealizowanego przez osoby prowadzące – na podstawie zgłoszenia psychologa rejonowego na listę osób oczekujących.

 Trening Umiejętności Społecznych

Celem programu jest praca nad właściwym wyrażaniem emocji i radzeniem sobie w sytuacjach trudnych emocjonalnie oraz wspomaganie rozwoju umiejętności społecznych potrzebnych do prawidłowego funkcjonowania w grupie rówieśniczej.

Uczestnicy: uczniowie kl. VI i VII szkół podstawowych

Osoby prowadzące: Anna Różycka, Iwona Grymuła

Termin: piątki godz. 16:00 – 17:30

Miejsce: PP-P nr 21 w Warszawie, ul. Marywilska 44, gabinet 108

Liczba uczestników: 6 osób

Zapisy: Grupa utworzy się po przeprowadzeniu spotkań kwalifikacyjnych.  Uczestnicy to młodzież z orzeczeniami skierowana przez psychologów rejonowych.

Trening Umiejętności Społecznych

Celem programu jest praca nad właściwym wyrażaniem emocji i radzeniem sobie w sytuacjach trudnych emocjonalnie oraz wspomaganie rozwoju umiejętności społecznych potrzebnych do prawidłowego funkcjonowania w grupie rówieśniczej.

Uczestnicy: uczniowie kl. II i III szkół średnich

Osoby prowadzące:  Anna Różycka, Iwona Grymuła

Miejsce: PP-P nr 21 w Warszawie,  ul. Marywilska 44, gabinet 108

Termin: Piątki godz. 17:30 – 19:00

Liczba uczestników: 6 osób

Zapisy: Grupa utworzy się po przeprowadzeniu spotkań kwalifikacyjnych.  Uczestnicy to młodzież z orzeczeniami skierowana przez psychologów rejonowych.

Z A P R A S Z A M Y !!!

* * * * *

 Stała oferta pomocy dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych:

 • diagnoza psychologiczna, w tym diagnoza trudności szkolnych, nieprawidłowości i zaburzeń rozwojowych, problemów emocjonalno – społecznych (zapisy w sekretariacie Poradni),
 • diagnoza pedagogiczna w zakresie języka polskiego i matematyki (na podstawie skierowania od psychologa Poradni Nr 21 po zakończonej diagnozie psychologicznej),
 • terapia pedagogiczna w zakresie języka polskiego i matematyki (zapisy na podstawie zalecenia w opinii wydanej przez PP-P nr 21, dotyczącego terapii na terenie Poradni, zgodnie z kolejnością na liście oczekujących),
 • diagnoza logopedyczna (zapisy w sekretariacie Poradni),
 • terapia logopedyczna (po przeprowadzonej diagnozie logopedycznej, zgodnie z kolejnością na liście oczekujących),
 • diagnoza integracji sensorycznej – do 9 r. ż.(na podstawie skierowania od psychologa Poradni Nr 21 po zakończonej diagnozie psychologicznej),
 • terapia integracji sensorycznej – do 9 r. ż. (po przeprowadzonej diagnozie integracji sensorycznej, zgodnie z kolejnością na liście oczekujących),
 • terapia ręki (zapisy na podstawie skierowania od psychologa Poradni Nr 21 po zakończonej diagnozie psychologicznej, zgodnie z kolejnością na liście oczekujących),
 • trening umiejętności społecznych TUS (zapisy na podstawie skierowania od psychologa Poradni Nr 21 po zakończonej diagnozie psychologicznej, zgodnie z kolejnością na liście oczekujących),
 • trening zastępowania agresji TZA (zapisy na podstawie skierowania od psychologa Poradni Nr 21 po zakończonej diagnozie psychologicznej, zgodnie z kolejnością na liście oczekujących),
 • socjoterapia (zapisy na podstawie skierowania od psychologa Poradni Nr 21 po zakończonej diagnozie psychologicznej, zgodnie z kolejnością na liście oczekujących),
 • psychoterapia – w nurtach terapii: systemowej, psychoanalitycznej, psychodynamicznej, poznawczo – behawioralnej, schematu, skoncentrow anej na rozwiązaniu oraz integracyjnej (zapisy na podstawie skierowania od psychologa Poradni Nr 21 po zakończonej diagnozie psychologicznej, zgodnie z kolejnością na liście oczekujących),
 • doradztwo zawodowe dla uczniów ostatnich klas szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych (zapisy w sekretariacie Poradni),
 • poradnictwo zawodowe na odległość (szczegółowe informacje w sekretariacie Poradni),
 • porady dla rodziców dotyczące m. in. problemów wychowawczych, trudności rozwojowych, edukacyjnych oraz emocjonalno – społecznych dzieci, motywowania dzieci do nauki i in. (zapisy w sekretariacie Poradni),
 • wydawanie opinii (po zakończonym procesie diagnostycznym, na pisemny wniosek rodziców/prawnych opiekunów).