Doradztwo zawodowe

Frau als Lehrer im Unterricht zeigt mit dem Finger

Nasi doradcy zawodowi zapraszają młodzież ostatnich klas szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych, zastanawiających się nad wyborem dalszej ścieżki edukacji oraz ich rodziców.

 Doradca zawodowy – mówiąc ogólnie, pomaga uczniom i osobom nieuczącym się w wyborze zawodu, szkoły, profilu klasy, kierunku studiów. W tym celu wykonuje diagnozę preferencji, zainteresowań i predyspozycji i na tej podstawie proponuje uczniowi różne możliwości kształcenia, biorąc pod uwagę również inne zmienne: możliwości psychofizyczne, stan zdrowia, dotychczasowe osiągnięcia szkolne. Doradca zawodowy udziela informacji o szkołach, zawodach, możliwościach dalszej edukacji. Razem z uczniem planuje indywidualną dla niego „ścieżkę szkolno-zawodową”. Doradca współpracuje również z rodzinami uczniów, udzielając wsparcia w trakcie podejmowania decyzji zawodowych ich dzieci. Doradca zawodowy pracuje w systemie porad indywidualnych i grupowych, konsultacji na terenie szkół, konsultacji dla rodziców, nauczycieli i innych zainteresowanych osób. Realizuje program poradnictwa na odległość drogą e-mailową i telefoniczną.

* * * * *

Harmonogram rekrutacji do klas pierwszych publicznych szkół ponadpodstawowych 2023

* * * * *

Przypominamy o konkursie: MÓJ WYMARZONY ZAWÓD

Uczniowie zaproszeni są do zaprezentowania wymarzonego zawodu za pomocą prezentacji lub filmu.

⏰trwa szkolny etap konkursu

Przewidziane nagrody materialne oraz w przypadku szkół podstawowych jeden punk rekrutacyjny.

Regulamin i szczegóły:  https://um.warszawa.pl/waw/wcies/-/moj-wymarzony-zawod-1

* * * * *

Miniporadnik dla ósmoklasistów i rodziców

* * * * *